Cara Keluarkan Duit KWSP untuk Bayar Hutang Rumah

Keperluan hidup memang boleh datang pada bila-bila masa, lebih-lebih lagi bagi Anda yang sudah berkeluarga.

Memang pening kepala dan pening kepala bila ada hutang apatah lagi hutang rumah. Sudah tentu Anda memerlukan penyelesaian untuk itu, kerana memiliki rumah adalah keperluan utama dalam kehidupan.

Alangkah baiknya jika dapat meneruskan pembayaran balik rumah sehingga ia selesai. Atas sebab ini, kami cuba mengajak Anda membaca panduan cara keluarkan duit KWSP untuk bayar hutang rumah.

Cara Keluarkan Duit KWSP untuk Bayar Hutang Rumah

Kemaskini Coronavirus COVID-19

Berikut adalah inisiatif daripada kerajaan Malaysia yang membenarkan pengeluaran KWSP untuk yuran berikutan penularan virus Corona COVID-19:

 • Kemudahan pengeluaran KWSP untuk semua ahli.
 • Hanya untuk mereka yang berumur bawah 55 tahun sahaja, boleh keluarkan duit dari Akaun 2 KWSP.
 • Amaun pengeluaran KWSP adalah RM500 sebulan, untuk tempoh 12 bulan.
 • Tarikh paling awal dibenarkan membuat pengeluaran adalah pada 1 April 2020.

Tambahan:

 • RM100 juta untuk KKM.
 • RM130 juta untuk negeri-negeri yang menghadapi COVID19.
 • Lanjutan dari 3 bulan ke 6 bulan bagi penangguhan pembayaran PTPTN (berkuatkuasa dari 23 Mac 2020 hingga 31 September 2020).
 • Kerajaan juga sedang mengkaji langkah tambahan, untuk beri perhatian kepada segenap lapisan masyarakat.
 • Pakej rangsangan ekonomi juga akan diumumkan pada 30 Mac 2020.

Baca juga: Pengeluaran Duit KWSP Akaun 2.

Cara Keluarkan Duit KWSP dari Akaun 2

Terdapat dua jenis untuk cara keluarkan duit KWSP dari Akaun 2 yang dibenarkan iaitu:

A. Cara Keluarkan Duit KWSP Individu (Dari Akaun 2)

Cara keluarkan duit KWSP daripada simpanan Akaun 2 KWSP dibenarkan untuk mengurangkan atau membayar baki pinjaman perumahan yang diambil daripada bank atau institusi pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

B. Cara Keluarkan Duit KWSP Bersama (Dari Akaun 2)

Pembelian bersama dengan ahli keluarga terdekat (suami/isteri, ibu bapa, mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik/individu lain atau membantu suami/isteri)

− Permohonan Pengeluaran Duit KWSP

Berikut adalah antara kelayakan untuk memohon pengeluaran dari Akaun 2 KWSP:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; atau Bukan Warganegara.
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan.
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00).

Baca juga: Cara Menggunakan Kiosk KWSP.

− Syarat Pengeluaran Duit KWSP

 1. Ahli membeli atau membina atas sebuah rumah kediaman (jenis banglo/teres/berkembar/apartment/kondominium/‘studio apartment’/‘service apartment’/‘townhouse’/ SOHO) atau rumah kedai dengan unit kediaman.
 2. Ahli mengambil pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan bagi tujuan membeli atau membina rumah dengan mana-mana institusi pemberi pinjaman.
 3. Institusi kewangan yang dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013:
  • Kerajaan Pusat/Negeri atau lain-lain agensi kewangan kerajaan.
  • Majikan ahli.
  • Koperasi/syarikat kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia).
  • Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia Pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.
  • Pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.
 4. Ahli masih mempunyai baki pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan yang diambil bagi tujuan membeli atau membina sebuah rumah.
 5. Rumah yang dibeli atau dibina digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan yang diambil.
 6. Ahli telah didaftarkan sebagai pemilik rumah tersebut.
 7. Permohonan boleh dibuat Sekali Setahun daripada tarikh pengeluaran perumahan terdahulu.
 8. Pembiayaan semula (‘refinance’):
  • Baki pinjaman yang diambilkira adalah merujuk kepada baki pinjaman perumahan asal yang diambil daripada pemberi pinjaman pertama atau mengikut baki pinjaman terkini, yang mana terendah.
  • Jika melibatkan beberapa pemberi pinjaman, surat tebus hutang akan dibandingkan dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak diambilkira untuk pengeluaran.
  • Permohonan ahli tidak layak jika baki pinjaman asal telah selesai.
 9. Cara keluarkan duit KWSP ini adalah tertakluk kepada keadaan berikut:
  • Jika ahli tidak pernah membuat pengeluaran membeli/membina rumah sebelum ini, ahli boleh membuat pengeluaran untuk mana-mana rumah; atau
  • Jika ahli pernah membuat pengeluaran membeli/membina rumah, ahli hanya boleh membuat pengeluaran ini untuk rumah yang sama sahaja bagi pengeluaran individu/bersama atau rumah yang berlainan bagi pengeluaran membantu pasangan.
 10. Ahli tidak layak memohon sekiranya:
  • Tujuan pinjaman adalah untuk mengubahsuai, membaiki atau membuat kerja tambahan kepada rumah yang sedia ada atau bagi tujuan peribadi.
  • Pinjaman berbentuk overdraft.
  • Pinjaman diambil dari individu.
  • Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan bagi pinjaman rumah ketiga.
  • Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman rumah yang dibeli di luar negara.
  • Baki pinjaman asal telah selesai.
 11. Syarat tambahan bagi membantu pasangan:
  • Pasangan mestilah membeli/membina rumah dan mengambil pinjaman.
  • Ahli boleh merupakan peminjam atau bukan peminjam bagi pembelian rumah tersebut.
  • Rumah tersebut telah digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan.
  • Rumah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pasangan atau milik bersama suami/isteri.
  • Ahli perlu kemukakan bukti pertalian suami/isteri iaitu Surat Nikah/Sijil Perkahwinan atau Sijil Kelahiran anak.
  • Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki pinjaman untuk mana- mana rumah sedia ada untuk diri sendiri atau pasangan (suami/isteri/isteri-isteri), tertakluk kepada pengeluaran sekali setahun.

− Kelayakan Pengeluaran Duit KWSP

Mengikut mana-mana yang paling rendah tidak kurang daripada RM500.00

Pengeluaran Individu/Membantu Pasangan

 • Jumlah baki pinjaman perumahan atau kesemua simpanan KWSP Akaun 2.

Pengeluaran Bersama Suami/Isteri atau Ahli Keluarga Terdekat atau Individu Lain

 • Jumlah baki pinjaman perumahan (KPR) atau keseluruhan simpanan akaun KWSP 2 setiap pemohon adalah tertakluk kepada baki KPR.

− Kaedah Bayaran Pengeluaran KWSP

Anda sudah tahu cara keluarkan duit KWSP.

Bagaimana pula dengan kaedah pembayaran?

Sila Anda semak panduan di bawah:

 1. Pengkreditan Terus Ke Akaun Pinjaman Perumahan
  Semua bayaran pengeluaran akan dikreditkan terus ke akaun pinjaman perumahan ahli/pasangan dengan syarat:
  • Ahli/pasangan mempunyai akaun pinjaman perumahan dengan bank panel KWSP yang dilantik; dan
  • Pinjaman ahli/pasangan yang dibuat dengan bank panel KWSP tersebut tidak berstatus NPL; dan
  • Akaun pinjaman perumahan ahli/pasangan masih aktif; dan
  • Nombor pengenalan diri ahli/pasangan selaku peminjam adalah sama dengan rekod bank; dan
  • Bayaran dibuat dalam matawang Ringgit Malaysia (RM)
  Bagaimanapun, sekiranya bayaran tidak berjaya dikreditkan ke dalam akaun bank ahli disebabkan rekod pengenalan diri tidak sah atau sebagainya, bayaran akan diganti dengan Cek Jurubank yang akan dihantar menerusi pos secara mel berdaftar
 2. Cek Jurubank Kepada Institusi Pemberi Pinjaman Perumahan
  Semua bayaran pengeluaran akan dibuat secara Cek Jurubank di atas nama institusi pemberi pinjaman sekiranya;
  • Institusi pemberi pinjaman ahli/pasangan masih belum menyediakan perkhidmatan keadah bayaran secara pengkreditan terus ke akaun pinjaman perumahan; atau
  • Pinjaman ahli/pasangan yang dibuat dengan bank panel KWSP berstatus NPL.
  Cek Jurubank tersebut akan dihantar terus ke alamat institusi pemberi pinjaman yang dinyatakan dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan menerusi pos secara mel berdaftar beserta notis bayaran. Manakala satu notis makluman bayaran akan dihantar kepada ahli.

− Dokumen Penting yang Diperlukan

Cara keluarkan duit KWSP tidak lengkap tanpa menyebut dokumen penting yang diperlukan semasa membuat permohonan.

Berikut merupakan senarai dokumen yang perlu disediakan:

 1. Penyata Baki Pinjaman Perumahan yang tidak melebihi tempoh tiga (3) bulan dari permohonan diterima.
 2. Salinan dokumen pengenalan diri (jika bukan pemegang MyKad).
 3. Borang KWSP 3 (pindaan) – jika pengecaman cap ibu jari gagal di kaunter/permohonan melalui pos.

− Dokumen Sokongan

 1. Sila rujuk Senarai Semak Dokumen Pengeluaran Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan di laman web KWSP atau pejabat KWSP untuk semua dokumen yang diperlukan.
 2. KWSP berhak meminta apa-apa dokumen tambahan dan menolak permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Nota Amaran

Cara keluarkan duit KWSP, kami tulis berdasarkan apa yang kami faham.

Anda digalakkan untuk merujuk KWSP untuk maklumat lanjut.

KWSP tidak mengeluarkan resit bagi bayaran pengeluaran yang dibuat kepada pihak ketiga.

1. Kegagalan Mengembalikan Amaun yang Tidak Digunakan untuk Tujuan Pengeluaran

 • Sekiranya pemohon tidak menggunakan bayaran pengeluaran untuk tujuan pengeluaran, pemohon disifatkan telah melakukan kesalahan dan jika didapati bersalah boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau denda tidak melebihi RM2,000 atau kedua-duanya [Seksyen 58A, Akta KWSP 1991 (Pindaan) 2007].

2. Membuat Kenyataan Palsu atau Menghantar Dokumen Palsu

 • Jika pemohon memberikan kenyataan palsu atau tidak benar atau mengemukakan dokumen palsu, pemohon dianggap melakukan kesalahan dan jika didapati bersalah pemohon boleh dipenjarakan selama tempoh tidak lebih tiga tahun atau denda tidak lebih RM10,000 atau kedua-duanya [Seksyen 59, UU KWSP 1991 (Pindaan) 2007].

Pembelian Bukan untuk Tujuan Kediaman

Cara keluarkan duit KWSP yang dikongsikan ini hanya untuk membeli rumah yang diduduki.

Pengeluaran perumahan ini adalah tertakluk kepada terma dan prosedur yang terpakai dan jika sebarang transaksi dikesan oleh KWSP yang melibatkan pemindahan hak milik kurang daripada satu (1) tahun, KWSP berhak untuk menolak permohonan pengeluaran atas alasan ia mengandungi unsur pembelian untuk tujuan pelaburan dan bukan untuk tujuan perumahan seperti yang dikehendaki oleh Akta KWSP.

Pengeluaran KWSP dari Akaun 2 untuk membayar hutang rumah adalah satu rancangan yang baik. Bila dah tak ada hutang lagi senang nak uruskan selebihnya. Kehidupan juga lebih tenang.

Itulah tadi maklumat mengenai cara keluarkan duit KWSP untuk bayar hutang rumah yang boleh kami kongsikan untuk Anda.