Cara Keluarkan Duit Tabung Haji

Tabung Haji adalah salah satu institusi perbankan Islam yang memberikan peluang kepada para penganut agama Islam untuk menyimpan duit mereka bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Setelah berjaya menabung dalam akaun Tabung Haji, ramai yang ingin tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan duit tersebut apabila sudah sampai waktunya untuk menunaikan ibadah haji.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan langkah-langkah mudah dan panduan untuk mengeluarkan duit daripada Tabung Haji dengan lancar dan tanpa sebarang masalah. Dengan memahami proses ini, para penganut Islam dapat menjalani ibadah haji dengan penuh keinsafan dan ketenangan, tanpa perlu bimbang tentang aspek kewangan. Marilah kita simak dan pelajari cara-cara keluarkan duit Tabung Haji yang mudah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini dengan menunaikan ibadah haji melalui Tabung Haji dengan sempurna.

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji

Lembaga Tabung Haji

Lembaga Tabung Haji merupakan sebuah institusi perbankan Islam yang diperbadankan di Malaysia pada tahun 1963. Ia ditubuhkan untuk menyediakan peluang kepada penganut agama Islam di Malaysia untuk menabung dan melabur bagi tujuan menunaikan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. Sebagai sebuah entiti yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia, Tabung Haji beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam, yang menitikberatkan transaksi dan pelaburan yang beretika dan patuh syariah.

Objektif utama Tabung Haji adalah untuk membantu para peserta menunaikan ibadah haji dengan lancar, selamat, dan dengan persiapan yang rapi. Melalui skim-tabungannya, peserta dapat menyimpan secara berkala dengan matlamat merancang perjalanan ibadah haji mereka pada masa depan. Selain itu, Tabung Haji juga menawarkan pelbagai jenis pelaburan yang sah secara syariah untuk memperoleh pulangan yang berpatutan bagi peserta.

Sejak penubuhannya, Tabung Haji telah berjaya membantu jutaan penganut Islam di Malaysia mencapai impian mereka untuk menunaikan ibadah haji. Ia terus memainkan peranan penting dalam menyokong perjalanan spiritual jemaah haji, sekaligus memberi sumbangan kepada pembangunan masyarakat Islam di negara ini.

Sebagai institusi perbankan Islam yang dihormati, Lembaga Tabung Haji terus berusaha mempertingkatkan perkhidmatannya dan mematuhi prinsip-prinsip kecemerlangan korporat. Dengan reputasinya yang kukuh, Tabung Haji menjadi pilihan utama untuk menyimpan dan melabur bagi tujuan menunaikan ibadah haji.

Simpanan Tabung Haji

Simpanan Tabung Haji merujuk kepada dana atau wang yang disimpan oleh peserta Tabung Haji di Lembaga Tabung Haji. Ia merupakan bentuk simpanan atau tabungan khas yang diperuntukkan bagi penganut agama Islam di Malaysia untuk tujuan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi.

Peserta Tabung Haji menyumbang kepada simpanan mereka secara berkala, sama ada secara bulanan atau mengikut jadual yang telah ditetapkan. Simpanan ini kemudiannya akan dikumpulkan dan dilaburkan oleh Tabung Haji untuk memperoleh pulangan dividen yang sah secara syariah. Keuntungan daripada pelaburan ini akan dikembalikan kepada peserta sebagai dividen atau bonus, yang akan meningkatkan jumlah simpanan mereka dari masa ke semasa.

Simpanan Tabung Haji memainkan peranan yang penting dalam membantu peserta merancang dan mempersiapkan perjalanan ibadah haji mereka. Peserta yang terlibat dalam skim ini dapat merasa lebih yakin dan yakin bahawa mereka akan mempunyai dana yang mencukupi untuk menunaikan ibadah haji apabila tiba masanya.

Selain itu, simpanan Tabung Haji juga merupakan cara yang beretika dan patuh syariah bagi peserta untuk menyimpan wang mereka, kerana Tabung Haji beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perbankan Islam yang mematuhi syariah. Ini memberikan kepastian bahawa wang simpanan peserta digunakan dengan cara yang sah dan halal mengikut ajaran agama Islam.

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji Secara Offline

Mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Majlis Tabung Haji, had maksimum pengeluaran tunai ialah RM10,000. Pengeluaran bukan tunai melebihi RM10,000 hanya boleh dibuat di Ibu Pejabat TH dan Pejabat Cawangan TH melalui Cek/Pindahan Telegrafik.

Terdapat beberapa cara keluarkan duit Tabung Haji Anda, dan ia boleh dilakukan di luar talian atau dalam talian (Offline & Online).

A. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji di Kaunter Tabung Haji

 1. Bawa Kad Pengenalan (MyKad).
 2. Kemudiaa, Isi borang.
 3. Anda tidak perlu bawa buku.
 4. Mulai tahun 2019 juga, Anda tidak boleh kemaskini buku Tabung Haji.
 5. Setelah itu, pihak kaunter akan mencetak penyata ringkas.
 6. Untuk Had maksimum pengeluaran tunai di kaunter Tabung Haji ialah RM10,000 (Sama juga seperti di Bank Islam dan Bank Rakyat).
 7. Sedangkan untuk pengeluaran bukan tunai melebihi RM10,000 hanya boleh dilakukan di Ibu Pejabat Tabung Haji dan Pejabat Cawangan Tabung Haji melalui pindahan telegrafik.

Selain itu, terdapat beberapa contoh yang boleh anda gunakan seperti di Bank Rakyat. Di Bank Rakyat, transaksi ini boleh dilakukan secara offline melalui beberapa cara.

B. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji di Kaunter Bank Rakyat

 1. Anda bawa bersama Kad Pengenalan Anda ke kaunter dan beritahu kepada pegawai yang bertugas bahawa Anda ingin mengeluarkan wang dalam Tabung Haji Anda.
 2. Setelah itu, sila ikuti segala arahan daripada pegawai yang bertugas sehinggalah wang tersebut dapat dikeluarkan.

C. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji di Automatic Teller Machine (Mesin ATM) Bank Rakyat

 1. Pergi ke mana-mana mesin ATM Bank Rakyat dan pastikan mesin tersebut dapat mengeluarkan resit.
 2. Masukkan Kad Debit Bank Rakyat dan masukkan Nombor PIN.
 3. Pilih ‘Pengeluaran Wang’.
 4. Pilih ‘Tabung Haji’.
 5. Pilih Nombor Akaun Tabung Haji Anda.
 6. Masukkan Jumlah yang dikehendaki.
 7. Pilih ‘Ya’ untuk mendapatkan resit urus niaga.

Cara Link Tabung Haji dengan Bank Rakyat

Walau bagaimanapun, sebelum anda boleh mengeluarkan wang Tabung Haji anda di mesin ATM, anda perlu memastikan akaun Tabung Haji anda disambungkan ke kad debit Bank Rakyat anda.

Kaedahnya adalah seperti di bawah:

 1. Masukkan Kad Debit Anda.
 2. Masukkan Nombor PIN Anda.
 3. Pilih Menu ‘Lain-lain’.
 4. Pilih Menu ‘Teruskan’.
 5. Pilih Menu link ‘Akaun/Pendaftaran TH.
 6. Pilih menu link ‘Akaun Sendiri’.
 7. Masukkan Nombor Akaun TH Anda.

Nota: Untuk makluman Anda, proses pengeluaran wang dari akaun TH dan proses penyambungan akaun TH Anda dengan kad debit (ATM) adalah sama seperti jenama bank lain seperti Maybank, CIMB dan Bank Islam yang juga rakan kongsi strategik TH. .

Cara Keluarkan Duit Tabung Haji Secara Online

Selain daripada membuat urus niaga/ transaksi di kaunter cawangan TH, kaunter cawangan bank dan mesin ATM, Anda juga boleh membuat transaksi ini secara dalam talian (secara online). Pertama sekali, Anda perlu membuat akaun perbankan internet (online banking) di salah satu laman web rakan strategik TH iaitu Maybank, Bank Islam, Bank Rakyat dan juga CIMB.

Laman web rasmi setiap rakan kongsi strategik ini:

A. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji melalui Bank Islam

 1. Login akaun Bank Islam IB Anda dengan memasukkan Username dan Password.
 2. Pada bahagian atas laman, pilih Fund Transfer.
 3. Pada dalam Fund Transfer, pilih butang Tabung Haji.
 4. Tertera beberapa ruangan yang perlu diisi di laman seterusnya. Pada bahagian Transfer Type, pilih Tabung Haji Account to Own Bank Islam Account.
 5. Pada bahagian From Account, pilih akaun TH Anda yang sudah disertakan sekali dengan nombor akaun TH Anda (Peringatan: pastikan akaun TH Anda telah link dengan akaun Bank Islam Anda terlebih dahulu).
 6. Letakkan jumlah transaksi Anda di ruangan untuk Transfer Amount. Nota: Caj untuk sekali transaksi adalah RM1.00.
 7. Pilih Nombor Akaun Bank Islam anda pada ruangan Recipient Account.
 8. Masukkan sebarang jenis rujukan sekiranya perlu di ruangan Recipient Reference.
 9. Tekan butang Transfer.
 10. Pada laman seterusnya, tertera segala maklumat transaksi yang Anda sudah isikan. Sila Semak semula untuk pastikan tiada yang salah.
 11. Pada bahagian i-Access Code, tekan link Request i-Access Code. Kod ini akan dihantar ke nombor telefon Anda yang telah didaftar semasa pembukaan akaun Bank Islam Anda. Kod ini bertahan hanya selama dua minit dan perlu segera diisi.
 12. Setelah selesai, tekan butang Confirm.
 13. Transaksi Anda berjaya.

B. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji melalui Maybank2u

 1. Pastikan Anda telah mencipta akaun Maybank2U Anda untuk melakukan sebarang transaksi secara online, dan juga pastikan akaun Maybank2U Anda telah link dengan akaun Tabung Haji Anda.
 2. Pergi ke laman rasmi Maybank2U, Login ke akaun Anda dan masukkan Password.
 3. Kemudian, cari butang Pay & Transfer yang terdapat di bahagian atas laman. Tekan butang tersebut.
 4. Pada laman seterusnya, pada ruangan Transfer From, dalam kotak pilihan, pilih Tabung Haji Account.
 5. Pada ruangan Transfer To, dalam kotak pilihan, pilih Own Accounts.
 6. Pada kotak terbawah, tandakan pada pilihan Savings Account-I (disertakan dengan nombor akaun Maybank).
 7. Seterusnya, sebuah notification box akan keluar. Pada ruangan Transfer Amount, masukkan jumlah yang ingin dikeluarkan daripada akaun TH.
 8. Pada ruangan Reference, masukkan rujukan jika perlu.
 9. Tekan butang Transfer.
 10. Request untuk Nombor TAC, yang akan diterima di dalam telefon bimbit Anda. Kemudian, Masukkan Nombor TAC tersebut.
 11. Sahkan transaksi Anda.
 12. Transaksi Anda selesai.

C. Cara Keluarkan Duit Tabung Haji melalui Bank Rakyat (i-Rakyat)

 1. Pastikan Anda telah mencipta akaun i-Rakyat Anda untuk melakukan sebarang transaksi secara online, dan juga pastikan akaun i-Rakyat Anda telah link dengan akaun Tabung Haji Anda.
 2. Pergi ke laman rasmi i-Rakyat, Login ke akaun Anda, masukkan Secure Phrase yang Anda telah tetapkan untuk akaun Anda dan masukkan Password.
 3. Pada laman seterusnya, klik pada butang Fund Transfer yang terletak di bahagian atas laman, kemudian klik butang Own Account.
 4. Pada laman seterusnya, pada ruangan From Account, pilih akaun Tabung Haji Anda.
 5. Pada ruangan To Account, pilih akaun Bank Rakyat Anda.
 6. Pada ruangan Amount, masukkan jumlah yang dikehendaki.
 7. Masukkan sebarang remark pada ruangan Remark jika perlu.
 8. Pada ruangan Set this as a repeat payment? , buat pilihan Anda. Sekiranya Anda ingin melakukan transaksi ini lagi dengan jumlah yang sama pada masa akan datang, tekan Yes. Jika tidak, tekan No.
 9. Tekan butang Submit.
 10. Pada ruangan seterusnya, semak status transaksi Anda sama ada betul atau salah. Klik butang Confirm untuk sahkan transaksi Anda.
 11. Transaksi Anda berjaya. Tekan Get Receipt untuk simpan dan cetak salinan pembayaran/transaksi. Tekan butang Make Another Payment sekiranya ada transaksi yang Anda ingin lakukan lagi.

Kesimpulannya, cara untuk mengeluarkan duit daripada Tabung Haji adalah proses yang mudah dan teratur bagi peserta yang ingin menunaikan ibadah haji.

Dengan mengikuti panduan yang telah diberikan dalam artikel ini, peserta dapat melaksanakan langkah-langkah yang betul untuk mengeluarkan duit mereka dengan lancar dan tanpa sebarang masalah. Jangan lepaskan peluang untuk merancang dan menyediakan diri untuk perjalanan ibadah haji dengan bijak melalui Tabung Haji.

Semoga perjalanan ibadah haji anda berjalan dengan lancar dan mendatangkan manfaat rohaniah serta keberkatan. Marilah kita terus mengamalkan nilai-nilai ibadah yang tinggi dan meningkatkan kecintaan kita terhadap agama Islam dengan bantuan Tabung Haji sebagai penggerak perjalanan kita menuju ibadah haji yang bermakna.