MRTA vs MLTA Mortgage Insurance

MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) dan MLTA (Mortgage Level Term Assurance) adalah dua jenis polisi insurans yang sering menjadi perbualan dalam kalangan mereka yang membeli rumah di Malaysia.

Kedua-duanya memberikan perlindungan insurans terhadap kemungkinan kehilangan pendapatan dan kesulitan kewangan yang mungkin timbul apabila seseorang pemilik rumah tidak lagi mampu membayar pinjaman perumahan mereka.

Namun, kedua-dua polisi ini berbeza dalam cara mereka beroperasi dan manfaat yang mereka tawarkan. Dalam artikel ini, kami akan menyelidik lebih lanjut perbezaan antara MRTA vs MLTA, serta membantu anda membuat pilihan yang bijak dalam memilih polisi insurans yang sesuai dengan keperluan kewangan anda.

MRTA vs MLTA Mortgage Insurance

MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) dan MLTA (Mortgage Level Term Assurance) adalah dua jenis polisi insurans yang dirancang khusus untuk melindungi pemilik rumah daripada risiko kehilangan pendapatan dan kesulitan kewangan jika mereka tidak lagi mampu membayar pinjaman perumahan mereka.

MRTA adalah polisi insurans yang mengurangkan jumlah perlindungan insurans seiring dengan berkurangnya baki pinjaman perumahan anda. Ini bermakna, semakin lama anda membayar pinjaman perumahan, jumlah perlindungan insurans MRTA juga akan berkurang.

Sementara itu, MLTA adalah polisi insurans yang menawarkan perlindungan insurans pada jumlah yang tetap sepanjang tempoh polisi. Ini bermakna, jumlah perlindungan insurans MLTA akan kekal sama sepanjang tempoh polisi, tanpa mengira berapa banyak pinjaman perumahan yang telah anda bayar.

Kedua-dua MRTA dan MLTA mempunyai ciri-ciri dan kelebihan tersendiri, dan pemilik rumah perlu memahami perbezaan di antara keduanya untuk membuat pilihan yang bijak berdasarkan keperluan kewangan mereka.

MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) dan MLTA (Mortgage Level Term Assurance) mempunyai fitur, kelebihan, dan kekurangan tersendiri yang perlu dipertimbangkan oleh pemilik rumah. Di bawah ini adalah penerangan tentang ciri-ciri, kelebihan, dan kekurangan masing-masing:

A. MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance)

Fitur:

 • Perlindungan Baki Pinjaman: MRTA direka khas untuk membayar baki pinjaman perumahan jika pemilik rumah meninggal dunia atau menjadi kurang upaya. Ia memberikan ketenangan fikiran kepada pemilik rumah dan keluarga mereka.
 • Beransur Berkurang: Jumlah perlindungan MRTA berkurang seiring dengan berkurangnya baki pinjaman perumahan sepanjang tempoh pinjaman.
 • Premium Rendah: Biasanya, premium MRTA adalah lebih rendah daripada MLTA, menjadikannya lebih terjangkau.

Kelebihan MRTA:

 • Ketara Ketika Awal: MRTA memberikan perlindungan yang ketara ketika anda memulakan pinjaman perumahan baru. Ini adalah ketika baki pinjaman adalah yang tertinggi.
 • Premium Rendah: Premium yang lebih rendah menjadikannya pilihan yang lebih murah untuk pemilik rumah.
 • Mudah Dipahami: MRTA adalah mudah dipahami kerana ia berfungsi seperti insurans takaful konvensional dengan perlindungan berkurang seiring berjalannya waktu.

Kekurangan MRTA:

 • Tidak Ada Nilai Tunai: MRTA biasanya tidak mempunyai nilai tunai atau nilai investasi kerana ia hanya membayar baki pinjaman.
 • Tidak Boleh Dipindahkan: Polisi MRTA biasanya tidak boleh dipindahkan kepada pemilik rumah yang lain jika anda membeli rumah baru.

B. MLTA (Mortgage Level Term Assurance)

Fitur:

 • Perlindungan Baki Pinjaman: MLTA juga direka untuk membayar baki pinjaman perumahan jika pemilik rumah meninggal dunia atau menjadi kurang upaya.
 • Beransur Tetap: Jumlah perlindungan MLTA kekal tetap sepanjang tempoh polisi, tidak mengira berapa banyak baki pinjaman yang sudah dibayar.
 • Nilai Tunai: MLTA mempunyai nilai tunai yang tetap (dijamin) sepanjang tempoh pinjaman, yang boleh diambil atau digunakan sebagai pelaburan.

Kelebihan MLTA:

 • Perlindungan yang Konsisten: MLTA memberikan perlindungan yang konsisten kepada keluarga pemilik rumah, terutama jika mereka ingin memastikan pendapatan tetap untuk keluarga mereka.
 • Nilai Tunai: Nilai tunai MLTA memberikan peluang untuk pelaburan jangka panjang dan boleh digunakan untuk pelbagai tujuan kewangan.
 • Boleh Dipindahkan: MLTA boleh dipindahkan kepada pemilik rumah yang lain jika anda membeli rumah baru, memberikan fleksibiliti.

Kekurangan MLTA:

 • Premium Lebih Tinggi: Biasanya, premium MLTA adalah lebih tinggi daripada MRTA, menjadikannya lebih mahal.
 • Kompleksitas: MLTA mungkin lebih kompleks untuk difahami kerana ia melibatkan unsur pelaburan dan nilai tunai.
 • Tidak Membayar Baki Penuh: MLTA mungkin tidak membayar baki pinjaman penuh jika pemilik rumah memilih untuk menjual rumah sebelum tamat tempoh polisi.

Keputusan antara MRTA dan MLTA bergantung kepada keperluan kewangan, matlamat, dan keadaan individu. Pemilik rumah perlu menilai dengan teliti untuk memilih jenis insurans perumahan yang paling sesuai dengan situasi mereka.

Baca juga:  Pinjaman Peribadi BSN untuk Kaki Tangan Kerajaan.

Perbezaan antara MRTA vs MLTA

Perbezaan antara MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) dan MLTA (Mortgage Level Term Assurance) adalah seperti berikut:

1. Tujuan Perlindungan:
– MRTA: Dirancang untuk membayar baki pinjaman perumahan dalam kes kematian pemilik rumah.
– MLTA: Dirancang untuk menyediakan sumber pendapatan tetap kepada keluarga pemilik rumah sehingga pinjaman perumahan dibayar sepenuhnya.

2. Penerima Manfaat:
– MRTA: Biasanya, pemberi pinjaman perumahan adalah penerima manfaat utama.
– MLTA: Anda boleh menamakan mana-mana penerima manfaat yang anda pilih.

3. Premium:
– MRTA: Premium biasanya lebih rendah berbanding MLTA.
– MLTA: Premium biasanya lebih tinggi, tetapi ia juga boleh memberikan nilai tunai yang lebih tinggi.

4. Cara Bayaran Premium:
– MRTA: Biasanya, anda perlu membayar premium dalam bentuk jumlah yang besar, sama ada secara tunai atau dimasukkan ke dalam pinjaman perumahan.
– MLTA: Anda boleh memilih untuk membayar premium secara berkala sepanjang tempoh polisi.

5. Nilai Tunai:
– MRTA: Biasanya, MRTA tidak mempunyai nilai tunai kerana ia akan berkurangan sehingga akhir tempoh pinjaman anda.
– MLTA: MLTA mempunyai nilai tunai yang tetap (dijamin) sepanjang tempoh pinjaman.

6. Boleh Dipindahkan:
– MRTA: Biasanya tidak boleh dipindahkan kepada pemilik rumah yang lain.
– MLTA: Polisi MLTA boleh dipindahkan kepada pemilik rumah yang lain, memberikan fleksibiliti kepada pemilik rumah.

7. Penamaan:
– MRTA: Biasanya, pihak bank adalah penerima manfaat utama.
– MLTA: Anda boleh memilih mana-mana individu yang anda mahu sebagai penerima manfaat.

Ini adalah beberapa perbezaan utama antara MRTA dan MLTA yang perlu dipertimbangkan apabila membuat keputusan mengenai jenis insurans perumahan yang sesuai dengan keperluan anda.

Premium yang Perlu Dibayar untuk Mortgage Insurance MRTA vs MLTA

Jumlah premium yang perlu dibayar untuk insurans perumahan (MRTA atau MLTA) boleh berbeza-beza bergantung kepada beberapa faktor.

Berikut adalah perbandingan jumlah belanjawan perbelanjaan antara MRTA dan MLTA berdasarkan perlindungan bagi jumlah pinjaman sebanyak RM 450,000 pada kadar faedah 6% untuk tempoh 30 tahun bermula 2018 bagi pemilik rumah berusia 28 tahun.

MRTA MLTA
Umur 30 30
Nilai rumah RM 500,000.00 RM 500,000.00
Peratusan pinjaman 90% 90%
Perlindungan pinjaman RM 450,000.00 RM 450,000.00
Kadar faedah* 6% 6%
Premium RM 16,759.00 (sekali bayar) RM 4,081.50 (tahunan)
RM 357.13 (bulanan)
Jumlah bayaran (30 tahun) RM 16,759.00 RM 122,445.00
Bayaran balik tunai (30 tahun) RM 0 RM 184,383.00
Jika bayaran amaun diinsuranskan dibuat pada tahun 2020 RM 438,274.00 RM 450,000.00

Nota: *Angka ini adalah untuk rujukan sahaja kerana kadar faedah berbeza mengikut syarikat; lihat dasar untuk terma yang tepat.

Bagaimanakah MRTA dan MLTA Dikira di Malaysia?

MRTA (Mortgage Reducing Term Assurance) dan MLTA (Mortgage Level Term Assurance) dikira berdasarkan beberapa faktor utama di Malaysia:

 • Jumlah Pinjaman Perumahan: Faktor utama dalam pengiraan premium insurans perumahan adalah jumlah pinjaman perumahan yang anda ambil. Semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin tinggi premium yang perlu anda bayar.
 • Umur Pemilik Rumah: Umur pemilik rumah adalah faktor penting yang digunakan dalam pengiraan premium. Biasanya, semakin tua pemilik rumah, semakin tinggi premium yang akan dikenakan.
 • Tempoh Polisi: Tempoh polisi insurans juga mempengaruhi premium. Semakin lama tempoh polisi, semakin banyak premium yang perlu dibayar.
 • Keadaan Kesihatan: Keadaan kesihatan pemilik rumah juga akan diberi perhatian. Jika pemilik rumah mempunyai masalah kesihatan atau penyakit prasiswakelahiran, premium boleh meningkat.
 • Jenis Polisi: Jenis polisi insurans (MRTA atau MLTA) juga mempengaruhi jumlah premium. Biasanya, premium MLTA lebih tinggi daripada MRTA kerana ia menawarkan nilai tunai yang dijamin.
 • Syarikat Insurans: Setiap syarikat insurans mungkin menggunakan kaedah pengiraan yang berbeza dan menawarkan penawaran premium yang berbeza. Oleh itu, premium juga boleh berbeza antara syarikat insurans.
 • Ketentuan Tambahan: Terdapat juga ketentuan tambahan yang boleh mempengaruhi premium, seperti pelan perlindungan tambahan atau tambahan tertentu yang anda mungkin pilih untuk dimasukkan dalam polisi anda.

Pengiraan premium adalah proses yang kompleks, dan ia berbeza antara syarikat insurans. Oleh itu, untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang jumlah premium yang perlu dibayar untuk insurans perumahan, adalah bijak untuk berbincang dengan wakil syarikat insurans atau penasihat kewangan yang berkelayakan. Mereka akan dapat memberikan anda penilaian yang lebih tepat berdasarkan butiran peribadi anda dan keperluan kewangan anda.

Bagaimana untuk Memohon Mortgage Insurance MRTA vs MLTA?

Untuk memohon insurans perumahan (MRTA atau MLTA) di Malaysia, anda perlu mengikuti beberapa langkah yang berikut:

 1. Pilih Penyedia Insurans: Pertama-tama, anda perlu memilih penyedia insurans perumahan yang sesuai dengan keperluan anda. Terdapat beberapa syarikat insurans di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan ini. Anda boleh berbincang dengan penasihat kewangan atau mencari secara dalam talian untuk membandingkan penawaran dan produk yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat ini.
 2. Pilih Jenis Insurans: Anda perlu memilih jenis insurans perumahan yang sesuai dengan keperluan kewangan anda. Adakah anda lebih berminat dalam MRTA yang menawarkan perlindungan yang berkurang seiring dengan berkurangnya baki pinjaman atau MLTA yang menawarkan nilai tunai yang dijamin? Pilihan ini bergantung kepada matlamat dan keperluan anda.
 3. Isi Borang Permohonan: Selepas anda memilih syarikat insurans dan jenis insurans yang sesuai, anda perlu mengisi borang permohonan insurans. Borang ini biasanya boleh didapati dari syarikat insurans atau boleh diunduh dari laman web mereka.
 4. Bincangkan Butiran dan Syarat-syarat: Semasa mengisi borang permohonan, anda perlu memberikan butiran peribadi yang diperlukan dan menjawab soalan-soalan berkaitan kesihatan atau lain-lain. Pastikan anda memberikan maklumat yang tepat dan jujur.
 5. Temu Janji dengan Wakil Insurans: Syarikat insurans mungkin akan mengatur temu janji dengan anda untuk mengesahkan maklumat anda dan menjelaskan terma dan syarat polisi. Ini juga adalah peluang untuk anda bertanya tentang sebarang kekeliruan atau pertanyaan yang anda miliki.
 6. Bayar Premium: Setelah permohonan anda diluluskan, anda perlu membayar premium insurans. Premium ini boleh dibayar secara tunai atau dimasukkan ke dalam pinjaman perumahan, bergantung kepada syarat-syarat polisi dan persetujuan anda.
 7. Terima Polisi Insurans: Selepas semua proses telah selesai dan premium dibayar, anda akan menerima polisi insurans perumahan anda. Pastikan anda membaca dan memahami terma dan syarat polisi ini.
 8. Simpan Dokumen dengan Baik: Simpan semua dokumen berkaitan dengan insurans perumahan anda dengan baik, termasuk polisi, borang permohonan, dan sebarang surat-menyurat dari syarikat insurans. Ini adalah penting jika anda perlu membuat tuntutan pada masa akan datang.

Proses permohonan insurans perumahan mungkin berbeza sedikit bergantung kepada syarikat insurans yang anda pilih. Selain itu, adalah bijak untuk mendapatkan nasihat dari penasihat kewangan yang berkelayakan sebelum membuat keputusan akhir mengenai insurans perumahan anda untuk memastikan ia sesuai dengan keperluan dan keadaan kewangan anda.

Syarikat berikut menyediakan Mortgage Insurance MRTA vs MLTA:

Dan banyak syarikat lain juga menyediakan Mortgage Insurance seperti ini.

Tips Semasa Membeli Mortgage Insurance

Berikut adalah beberapa tips penting semasa membeli insurans perumahan (MRTA atau MLTA) di Malaysia:

 • Lakukan Kajian Terperinci: Sebelum membuat keputusan, lakukan kajian terperinci tentang syarikat insurans dan produk yang mereka tawarkan. Bandingkan penawaran dari beberapa syarikat untuk mendapatkan yang terbaik mengikut keperluan anda.
 • Ketahui Matlamat Anda: Tentukan matlamat anda untuk membeli insurans perumahan. Adakah anda hanya menginginkan perlindungan baki pinjaman atau anda juga mahu nilai tunai yang dijamin? Memahami matlamat anda akan membantu anda memilih jenis insurans yang sesuai.
 • Bincangkan dengan Penasihat Kewangan: Dapatkan nasihat daripada penasihat kewangan yang berkelayakan. Mereka boleh membantu anda memahami keperluan kewangan anda dan memilih insurans yang paling sesuai.
 • Perbandingan Premium: Bandingkan premium insurans dari beberapa syarikat. Premium boleh berbeza-beza, dan anda mungkin boleh mendapatkan penawaran yang lebih baik dengan mencari secara teliti.
 • Pertimbangkan Perlindungan Tambahan: Selain daripada perlindungan asas, pertimbangkan perlindungan tambahan seperti perlindungan penyakit kritikal atau cacat. Ini boleh memberikan tambahan ketenangan fikiran kepada anda dan keluarga anda.
 • Baca Terma dan Syarat: Sebelum menandatangani polisi, baca dengan teliti terma dan syarat insurans. Pastikan anda memahami apa yang dilindungi dan apa yang tidak dilindungi oleh polisi.
 • Simpan Dokumen dengan Baik: Simpan semua dokumen berkaitan dengan insurans perumahan anda dengan baik, termasuk polisi, borang permohonan, dan sebarang surat-menyurat dari syarikat insurans. Ini adalah penting jika anda perlu membuat tuntutan pada masa akan datang.
 • Perbaharui Polisi Secara Berkala: Semak semula polisi insurans anda secara berkala untuk memastikan ia masih sesuai dengan keperluan anda. Jika terdapat perubahan dalam kehidupan anda seperti penambahan ahli keluarga atau penurunan baki pinjaman, anda mungkin perlu mengemaskini polisi anda.
 • Jangan Terlalu Tergesa-gesa: Jangan membuat keputusan secara tergesa-gesa. Ambil masa untuk mempertimbangkan semua pilihan anda dan pastikan anda memilih insurans yang paling sesuai dengan situasi kewangan anda.
 • Berunding dengan Pakar Insurans: Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau keraguan, berunding dengan wakil syarikat insurans atau pakar insurans yang boleh memberikan penjelasan lanjut.

Membeli insurans perumahan adalah keputusan penting yang melibatkan kewangan anda dan keselamatan keluarga anda. Dengan berhati-hati dan melakukan penyelidikan yang teliti, anda boleh memastikan bahawa anda memilih insurans yang sesuai dengan keperluan anda.