Permohonan PKSK

Permohonan PKSK (Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus) merupakan langkah penting bagi calon pelajar yang berminat untuk menyertai sekolah-sekolah khusus yang menawarkan program pendidikan yang berbeza dan menarik.

Melalui artikel ini, kami akan membimbing anda melalui proses permohonan yang perlu diikuti dengan teliti dan memberi panduan praktikal untuk memahami keperluan dan prosedur yang terlibat. Permohonan PKSK adalah peluang berharga untuk melahirkan potensi dan bakat pelajar dalam bidang yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka.

Marilah kita jelajahi bersama proses permohonan PKSK dan menggali lebih lanjut mengenai manfaatnya dalam membentuk masa depan pendidikan yang berkualiti.

Permohonan PKSK

Apa itu PKSK?

PKSK merujuk kepada Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus, iaitu proses pentaksiran yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menentukan kelayakan dan pencapaian pelajar untuk kemasukan ke sekolah-sekolah khusus.

Pentaksiran ini melibatkan penilaian terhadap bakat, kemahiran, dan potensi pelajar untuk sesuai dengan program-program pendidikan khusus yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah tersebut. PKSK adalah langkah penting dalam memastikan pelajar dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualiti dan sesuai dengan keperluan dan kecenderungan mereka.

Sekolah khusus di sini temasuk:

 • Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)
 • Sekolah Menengah Teknik (SMT)
 • Sekolah Berasrama Penuh (SBP)
 • Kolej Vokasional (KV)
 • Maktab Tentera Diraja (MTD)

PKSK atau UKSBP?

PKSK (Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus) dan UKSBP (Unit Khas Sekolah Berprestasi Tinggi) adalah dua inisiatif penting dalam sistem pendidikan Malaysia.

PKSK adalah proses pentaksiran yang dilakukan untuk menilai kelayakan dan pencapaian pelajar bagi kemasukan ke sekolah-sekolah khusus. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk menyertai program-program pendidikan yang sesuai dengan potensi dan bakat mereka.

UKSBP pula merupakan unit yang menyediakan sokongan khusus kepada sekolah-sekolah berprestasi tinggi. Melalui UKSBP, sekolah-sekolah tersebut mendapat bantuan dan rujukan untuk meningkatkan prestasi akademik dan holistik pelajar.

Kedua-dua inisiatif ini merupakan usaha penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia dan memastikan setiap pelajar mendapat peluang pembelajaran yang berkualiti dan menyokong pembangunan potensi mereka.

Permohonan PKSK 2023 (Ujian Online SBP, SMKA, KV, MTD, SMT)

Di bawah ini kami telah meringkaskan permohonan PKSK dan perkara-perkara lain yang berkaitan.

A. Permohonan PKSK 2023

KPM Malaysia telah membangunkan satu sistem permohonan kemasukan murid Tingkatan Satu dan Tingkatan Empat ke Sekolah Khusus secara single entry point. Sistem ini melibatkan permohonan secara berpusat dan juga kaedah pentaksiran standard secara berpusat juga.

Terkini: KPM Malaysia mengumumkan pelanjutan tarikh permohonan kemasukan murid dan semakan pusat pentaksiran bagi kemasukan ke sekolah khusus (PKSK) tahun 2023. Tarikh dikemas kini pada perkongsian di bawah. Di bawah adalah maklumat seperti tarikh penting dan cara mendaftar SLB 2023 PKSK Online dan Penilaian Kemasukan Sekolah Khusus berkaitan untuk rujukan semua.

Tarikh Penting Permohonan & Semakan PKSK 2023

Tarikh Penting Permohonan & Semakan PKSK 2023 (Pict)
Tarikh Penting Permohonan & Semakan PKSK 2023

B. Pautan Borang Online Sekolah Khusus

Seperti yang dinyatakan oleh KPM, pelajar yang ingin mendaftar memasuki kelas KPM Sekolah Khusus 2023 hendaklah mendaftar melalui permohonan yang sama seperti pautan https di bawah:

 • Permohonan Kemasukan Pelajar Tingkatan 1 (https spskt1.moe.gov.my).
 • Permohonan Kemasukan Pelajar Tingkatan 4 (https spskt4.moe.gov.my).

Semasa membuat permohonan, pemohon perlu memuatkan nombor kad pengenalan MyKad atau MyKid (sama APDM) dan nombor MyKad penjaga utama yang didaftarkan dalam Aplikasi Pangkalan Data Pelajar (APDM) untuk memasuki sistem. Ini adalah supaya sistem dapat memadankan maklumat pelajar yang terkandung dalam pangkalan data pelajar APDM.

Selain itu, pemohon boleh memilih jenis sekolah sama ada SBP, SMKA, SMT, KV atau MTD, jenis jurusan, pengkhususan sekolah, jurusan yang dipohon, nama sekolah pilihan dan pusat penilaian pilihan. Beberapa butiran lain yang perlu didaftarkan untuk memohon dan mengambil bahagian dalam PKSK secara berpusat bagi penerimaan Tingkatan 1 2023 serta pelajar lepasan Tingkatan 3 2022 yang layak memohon selepas PT3 dibatalkan.

C. Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus (PKSK)

Pelajar yang memohon kemasukan ke sekolah tertentu akan menjalani penilaian berpusat sebagai proses pemilihan pelajar untuk sekolah yang dipohon. Berdasarkan kenyataan media KLH, sebanyak 555 pusat penilaian telah dilantik oleh KLH.

Berikut adalah format PKSK untuk rujukan murid:

 • Terdapat tiga bahagian iaitu Bahagian A (Kecerdasan Insaniah), Bahagian B (Kecerdasan Intelek) dan Bahagian C (Artikulasi Penulisan).
 • Bahagian A adalah untuk mengenal pasti karakter murid yang mempunyai 30 soalan objektif. Tiada jawapan yang betul atau salah dan skor markah adalah 20%.
 • Bahagian B pula adalah untuk mengukur tahap kognitif pelajar yang merangkumi IQ, Pengetahuan Am dan penyelesaian masalah. Terdapat 10 soalan Bahasa Inggeris untuk menguji tahap penguasaan & kefahaman manakala soalan matematik dan sains bersifat kualitatif & kuantitatif. Tempoh yang diberikan adalah 90 minit untuk menjawab 70 soalan objektif dan skor markah adalah 70%.
 • Bahagian C pula menggunakan kaedah bertulis dan subjektif yang akan dilakukan di pusat pentaksiran serta mempunyai wajaran skor sebanyak 10%. Calon perlu memilih satu karangan daripada 3 tajuk karangan pilihan yang diberikan. Bahagian ini adalah untuk melihat idea, pendapat pelajar dengan hujah-hujah karangan.
 • Pelaksanaan PKSK akan dibahagikan kepada 2 fasa. Fasa 1 calon dikehendaki menjawab Bahagian C sekurang-kurangnya 100 patah perkataan bagi Tingkatan 1 dan 250 patah perkataan bagi Tingkatan 4 berdasarkan tajuk yang diberi. Manakala, Fasa 2 calon perlu menjawab Bahagian A dan B secara dalam talian di pusat pentaksiran dalam masa 90 minit bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4.

D. Semakan Pusat PKSK1 & 4

Semakan Pusat PKSK bagi Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 boleh dilaksanakan mulai tarikh dikemaskini dalam sistem permohonan sekolah khas. Pelajar diingatkan untuk menyemak dan mencetak slip penggredan pada halaman permohonan yang dinyatakan di atas dan mematuhi tarikh, masa dan sesi yang ditetapkan.

Semakan status PKSK adalah penting kerana tidak akan ada pemeriksaan semula. Berikut adalah Jadual Sesi Pentaksiran Sekolah Khas PKSK seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

Jadual Sesi Pentaksiran
Jadual Sesi Pentaksiran

Nota: Sila Anda bawa bersama kad pengenalan, slip dan alat tulis serta berpakaian seragam sekolah lengkap ketika menghadiri pentaksiran.

E. Semakan Keputusan Sekolah Khusus

Jika pelajar memenuhi keperluan dan disenarai pendekkan untuk tempat di salah satu sekolah tertentu yang dipohon, pelajar boleh menyemak keputusan permohonan di:

 • Bermula pada 24 Mac 2023 (Tahun sebelum ini: 15 Mac 2022)
  − Semakan Tawaran PKSK Tingkatan 1
 • Bermula pada 24 Mac 2023 (Tahun sebelum ini: 15 Mac 2022)
  − Semakan Tawaran PKSK Tingkatan 4

F. Rayuan Permohonan Sekolah Khusus

Pelajar yang gagal mendapatkan tawaran kemasukan boleh merayu permohonan yang sama untuk menyemak tawaran tersebut mengikut tarikh berikut:

 • Rayuan permohonan kemasukan Tingkatan 1 dibuka pada 24 Mac 2023 hingga 10 April 2023 (Tahun lepas: 15 Mac 2022)
  Keputusan rayuan permohonan akan diumumkan pada tarikh yang akan dimaklumkan melalui aplikasi semakan
 • Rayuan permohonan kemasukan Tingkatan 4 dibuka pada 24 Mac 2023 hingga 10 April 2023 (Tahun lepas: 15 Mac 2022)
  Keputusan rayuan permohonan akan diumumkan pada tarikh yang akan diumumkan melalui aplikasi semakan

G. Carta Alir Permohonan PKSK KPM 2023

*Tarikh akan dikemas kini dari semasa ke semasa

Garis Masa Pengoperasian PKSK 2023
Garis Masa Pengoperasian PKSK 2023

H. Ada Contoh Soalan dan Jawapan PKSK?

Kerana ini adalah kali pertama ia dijalankan, ia masih belum diketahui bagaimana masalah contoh akan kelihatan. Walau bagaimanapun, anda boleh merujuk kepada soalan dan jawapan UKSBP dari tahun-tahun sebelumnya.

Ini adalah contoh soalan UKSBP 2017. Bukan untuk hantaran PKSK. Jadi, untuk tahun-tahun akan datang seperti 2018, 2019, 2020 dan seterusnya, ambil konteks soalan UKSBP sebelum ini dan tukar kepada yang berkaitan.

 1. Nama nama pengasas Facebook?
 2. Siapakah nama bapa pembangunan Malaysia?
 3. Antara berikut manakah kuih tradisional Sarawak?
 4. Jika kamu makan malam bersama keluarga kamu, apa kamu akan buat?
 5. Jika kamu dibuli di asrama, apa perlu kamu buat?
 6. Apakah tasik buatan manusia?
 7. Ladang apakah yang tidak diusahakan di Malaysia?
 8. Model Preve itu, Proton atau Perodua?
 9. Siapakah orang pertama yang mencipta kereta?
 10. Bilakah tahun penubuhan Malaysia?
 11. Ziyad atlet sukan apa?
 12. Apakah suku kaum terbesar di Sabah?
 13. Siapakah pemain squash wanita no 1 dunia?
 14. Apakah unit mengukur kekuatan gempa bumi?
 15. Apakah sinonim untuk perkataan amalan?
 16. Apakah perkara yang perlu dilakukan sebelum mengulangkaji?
 17. Berapakah wilayah yang ada di Malaysia?
 18. Apakah yg perlu dilakukan apabila jumpa pengemis di jalanan?
 19. Apakah senjata kebesaran diraja?
 20. Anda rosakkan kalkulator kawan, apakah tindakan anda?
 21. Labu sayong berasal dari negeri mana?
 22. Siapakah penjajah pertama Malaysia?
 23. Siapakah orang yang pertama mencipta lampu?
 24. Genting Highland terletak di mana?
 25. Apakah tarian terkenal di Johor?
 26. Siapakah yang mencipta bendera Malaysia?
 27. Siapakah orang yang mencipta telefon?
 28. Siapakah yang mencipta kapal terbang?
 29. Kalau rindu ibu bapa apa perlu dibuat?
 30. Kalau kawan bergaduh apa tindakan anda?
 31. Apakah nama ibu negara Malaysia?
 32. Sungai Gombak berhubung dengan sungai apa?
 33. Beryl jenama apa?
 34. Adat pepatih dr negeri mana
 35. Le tour de Langkawi sukan apa?
 36. Kalau tak sesuai tinggal di asrama, nak buat apa?
 37. Anda sudah siapkan 3 muka surat kerja Matematik, tiba-tiba adik umur 8 tahun koyak kan. Apakah tindakan anda?
 38. Kawan-kawan sekeliling tak suka dengar ceramah, apakah tindakan anda?
 39. Kalau tersepak bola dan terkena tingkap, apa perlu dibuat?
 40. Kalau rumah kawan terbakar, nak buat apa?
 41. Kalau bising, ketua kelas dan murid perlu buat apa?
 42. Jika kawan yg dikenali melalui Facebook ajak berjumpa, apakah tindakan anda?
 43. Siapa nama pemain bola sepak Sepanyol?
 44. Apa gelaran kepada jaguh pecut basikal Negara?
 45. Apa nama tasik yang terkenal di Terengganu?
 46. Muzik dan lagu untuk negeri contoh Dondang Sayang.
 47. Wau dari negeri apa?
 48. Pulau Pangkor terletak di mana?
 49. Bangunan Sultan Abdul Samad terletak di mana?
 50. Kalau bendera jatuh, apa nak buat?

Ini hanyalah beberapa contoh soalan Ujian Kemasukan SBP yang kami ada. Anda boleh Google untuk contoh dari tapak web lain.

Maklumat Lanjut

Untuk sebarang pertanyaan mengenai permohonan pengambilan 2023, sila rujuk pautan di bawah:

 • No. Telefon Bahagian Pengurusan SBP : 03 8217 400
 • No. Telefon Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional : 03 8884 5154
 • No. Telefon Bahagian Pendidikan Islam : 03 8321 7200
 • No. Telefon Unit Pengambilan Dan Promosi MTD : 03 8946 5562/ 5565

Dengan menamatkan proses Permohonan PKSK (Pentaksiran Kemasukan Sekolah Khusus), para calon pelajar telah mengambil langkah pertama dalam menggapai peluang pendidikan yang istimewa di sekolah-sekolah khusus. Proses ini memberi peluang kepada mereka untuk berkembang dalam bidang yang sesuai dengan potensi dan kecenderungan mereka, serta melahirkan bakat yang gemilang.

Semoga artikel ini memberi panduan yang berguna dalam membantu calon pelajar mempersiapkan diri untuk menghadapi cabaran dan peluang pembelajaran yang menanti di sekolah-sekolah khusus. Jadikan permohonan ini sebagai permulaan yang berharga untuk meneruskan perjalanan pendidikan yang berjaya dan bermakna.