Semak Mule PDRM

Semak Mule PDRM (Check Scammer di CCID Portal) adalah langkah penting yang perlu diambil oleh masyarakat Malaysia dalam melindungi diri dari penipuan dan aktiviti jenayah siber.

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan bagaimana Anda boleh menggunakan portal CCID untuk menyemak status mule PDRM dan mengenal pasti penipu yang mungkin mencuba menjalankan kegiatan jenayah. Pelajari langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan keamanan dan keselamatan Anda dalam dunia digital yang semakin berkembang pesat.

Semak Mule PDRM

PDRM Malaysia

PDRM Malaysia merujuk kepada Polis Diraja Malaysia, yang merupakan pasukan polis nasional negara ini. PDRM bertanggungjawab untuk mengekalkan ketenteraman awam, menegakkan undang-undang, serta melindungi keselamatan dan keamanan rakyat Malaysia.

Mereka menjalankan tugas-tugas seperti pencegahan jenayah, penyiasatan, perlindungan masyarakat, dan penegakan undang-undang di seluruh negara. PDRM memainkan peranan penting dalam mengekang aktiviti jenayah, memastikan keamanan negara, dan menjaga kesejahteraan masyarakat Malaysia.

Apa Boleh Buat dengan Semak Mule PDRM?

Semak Mule PDRM membolehkan Anda melakukan beberapa perkara penting. Pertama, Anda dapat menyemak status mule PDRM bagi mengenal pasti penipu yang mungkin sedang beroperasi. Ini membantu Anda untuk menghindari penipuan dan aktiviti jenayah siber yang berpotensi merugikan Anda. Selain itu, Semak Mule PDRM membolehkan Anda mengambil langkah berjaga-jaga dan meningkatkan kesedaran terhadap modus operandi penipu.

Dengan maklumat yang diperoleh melalui Semak Mule PDRM, Anda dapat melapor kepada pihak berkuasa dan memberi sumbangan dalam usaha untuk memerangi jenayah siber. Semak Mule PDRM adalah alat penting yang membantu melindungi Anda dan masyarakat Malaysia daripada ancaman penipuan dalam dunia digital yang semakin canggih.

Paparan Laman Web Rasmi CCID Malaysia
Paparan Laman Web Rasmi CCID Malaysia

Semak Mule PDRM (Check Scammer di CCID Portal)

Commercial Crime Investigation Department (CCID) Malaysia yang juga dipanggil Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK), membangunkan sistem dan aplikasi ini untuk membolehkan orang ramai menyemak mana-mana akuan bank dan nombor telefon yang diragui.

Terdapat dua cara untuk Anda buat semakan nombor akaun bank dan nombor telefon yang dikehendaki, iaitu melalui CCID Portal ccid.rmp.gov.my dan menggunakan app Check Scammers CCID.

A. Melalui CCID Portal ccid.rmp.gov.my

Ikut langkah di bawah untuk buat semakan penipuan yang ada dalam pangkalan data PDRM melalui CCID Portal ccid.rmp.gov.my:

 1. Sila Anda layari portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersil PDRM di sini: https://ccid.rmp.gov.my/semakmule/
 2. Lalu pilih bahasa yang ditawarkan.
 3. Kami sarankan Anda pilih Bahasa Melayu bagi memudahkan Anda.
 4. Kemudian pilih Kategori samada:
  • Akaun Bank.
  • Nombor Telefon.
 5. Untuk Check No Akaun Bank, sila Anda masukkan nombor akaun bank yang Anda ingin buat semakan penipuan online.
 6. Untuk Check Nombor Telefon, Anda masukkan nombor telefon yang dikehendaki.
 7. Setelah itu, masukkan Captcha seperti gambar di sebelah kiri.
 8. Pastikan Anda masukkan Captcha terkini kerana nombor dan abjad akan berubah-ubah.
 9. Seterusnya, klik Semak Maklumat.
 10. Setelah itu, Maklumat berkaitan dengan scammer akan dipaparkan.
 11. Jika tiada scammer, maklumat berikut akan dipaparkan:
  • Tiada Report Diperolehi.
  • Walau Tiada Report Diperolehi, Ini Tidak Bermaksud Selamat, Sila Berwaspada.
 12. Selesai.

B. Menggunakan App Check Scammers CCID

Ikut langkah di bawah untuk menggunakan Semak Mule PDRM bagi membuat semakan nombor telefon dan nombor akaun bank yang ada dalam pangkalan data PDRM menggunakan aplikasi Check Scammers CCID.

Untuk makluman bersama, buat masa ini aplikasi ini hanya boleh digunakan oleh pengguna Android sahaja. Belum ada dalam App Store untuk Anda pengguna iOS.

 1. Sila Anda Download dan Install aplikasi Check Scammers CCID di Google Play Store di sini.
 2. Selepas siap install, sila Anda buka aplikasi Check Scammers CCID.
 3. Seterusnya, Anda akan dapat lihat antaramuka SemakMULE CCID.
 4. Sila pilih kategori yang dikehendaki:
  • Akaun Bank Penipu.
  • Nombor Telefon Penipu.
 5. Sila masukkan Nombor sahaja.
 6. Sila pastikan nombor tersebut dirapatkan dan tidak perlu ada tanda sempang atau dash (-).
 7. Kemudian, tekan butang Semak.
 8. Seterusnya, hasil Maklumat Semakan akan dipaparkan.
 9. Contoh maklumat adalah seperti berikut:
  • 1783 8701 2334
  • Ada 6 repot polis
  • Carian dibuat: 44 kali
 10. Selesai.

Dengan Semak Mule PDRM, Anda dapat melindungi diri daripada penipuan dan aktiviti jenayah siber yang merugikan. Dengan menyemak status mule PDRM, Anda dapat mengenal pasti penipu dan mengambil langkah berjaga-jaga. Jaga keselamatan Anda dan tingkatkan kesedaran terhadap ancaman jenayah siber dengan menggunakan alat ini.

Bersama-sama, kita dapat melindungi diri dan menjaga keamanan dalam dunia digital yang semakin kompleks. Jangan abaikan kepentingan Semak Mule PDRM dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan kita.