Cara Buka Akaun Maybank

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuka akaun di bank Maybank. Maybank merupakan antara bank terbesar di Malaysia dan mempunyai banyak perkhidmatan dan produk yang boleh diakses oleh pelanggannya. Oleh itu, membuka akaun di Maybank boleh menjadi pilihan yang baik untuk memenuhi keperluan kewangan Anda. Berikut adalah panduan lengkap cara membuka akaun Maybank.

Langkah pertama untuk cara buka akaun Maybank ialah menyediakan dokumen yang diperlukan. Anda perlu memberikan salinan kad pengenalan atau pasport Anda, bukti alamat, dan bukti pekerjaan atau sumber pendapatan. Selepas itu, Anda boleh mengunjungi cawangan Maybank yang berhampiran dan meminta borang permohonan pembukaan akaun.

Selepas mendapat borang, lengkapkan semua maklumat yang diminta dengan betul dan jelas. Pastikan semua data yang anda berikan sepadan dengan dokumen yang diserahkan. Selepas mengisi borang, kembalikan kepada pegawai bank dan tunggu proses pengesahan.

Proses pengesahan biasanya mengambil masa sekitar 1-2 hari bekerja. Selepas semua dokumen telah disahkan, Anda akan dimaklumkan melalui telefon atau e-mel sama ada permohonan pembukaan akaun Anda telah diluluskan atau tidak. Jika diluluskan, Anda boleh melawat cawangan Maybank semula untuk mengaktifkan akaun Anda.

Semasa mengaktifkan akaun, Anda akan diminta untuk mendepositkan sejumlah wang sebagai baki awal. Jumlah baki awal yang diperlukan berbeza-beza bergantung pada jenis akaun yang Anda pilih. Selepas Anda mendepositkan baki awal Anda, Anda akan diberikan buku simpanan atau kad ATM yang boleh digunakan untuk membuat transaksi.

Dalam artikel ini, langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuka akaun Maybank telah dijelaskan. Dengan mengikuti panduan cara buka akaun Maybank ini, Anda boleh memiliki akaun di salah satu bank terbesar di Malaysia dan memanfaatkan pelbagai perkhidmatan dan produk yang disediakan.

Cara Buka Akaun Maybank

Syarat Buka Akaun Maybank

Sila penuhi syarat dan kelayakan yang telah ditetapkan bagi setiap jenis akaun bank Maybank, bagi Anda yang ingin membuka akaun bank Maybank.

A. Syarat Buka Akaun Maybank untuk Akaun Individu

Untuk membuka akaun individu di Maybank, Anda perlu memenuhi syarat berikut:

 • Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap: Anda mestilah warganegara Malaysia atau pemastautin tetap.
 • Umur Minimum 18 Tahun: Untuk membuka akaun individu di Maybank, Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.
 • Dokumen Pengenalan: Anda mesti menyediakan dokumen pengenalan diri yang sah, seperti KTP atau pasport, yang sah di Malaysia.
 • Bukti Alamat: Anda perlu memberikan bukti alamat yang sah, seperti bil elektrik atau air terkini, atau sijil pemastautin daripada pihak berkuasa.
 • Sumber Pendapatan: Anda perlu memberikan bukti sumber pendapatan, seperti slip gaji atau bukti pendapatan lain.
 • Deposit Permulaan: Anda perlu mendepositkan jumlah tertentu sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun, jumlahnya bergantung pada jenis akaun yang dipilih.

Baca juga: Cara Tukar Nombor TAC Maybank.

B. Syarat Buka Akaun Bank Maybank untuk Pelajar

Keperluan untuk membuka akaun bank Maybank bagi akaun individu pelajar adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap: Pelajar atau pelajar mestilah warganegara atau pemastautin tetap Malaysia.
 • Umur Minimum 18 Tahun: Untuk membuka akaun individu di Maybank, Anda mesti berumur sekurang-kurangnya 18 tahun. Walau bagaimanapun, jika anda berumur di bawah 18 tahun, Anda masih boleh membuka akaun dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga anda yang sah.
 • Dokumen Pengenalan: Pelajar mesti menyediakan dokumen pengenalan diri yang sah, seperti KTP atau pasport, yang sah di Malaysia.
 • Bukti Status Pelajar : Anda perlu memberikan bukti status pelajar yang sah, seperti kad pelajar atau sijil daripada institusi pendidikan yang berkaitan.
 • Bukti Alamat: Anda perlu memberikan bukti alamat yang sah, seperti bil elektrik atau air terkini, atau sijil pemastautin daripada pihak berkuasa.
 • Deposit Permulaan: Anda perlu mendepositkan jumlah tertentu sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun, jumlahnya bergantung pada jenis akaun yang dipilih.

Baca juga: Cara Tambah Pelaburan ASB Maybank2u.

C. Syarat Buka Akaun Bank Maybank untuk Akaun Syarikat atau Entiti Perniagaan

Keperluan untuk membuka akaun bank Maybank untuk akaun syarikat atau entiti perniagaan adalah seperti berikut:

 • Dokumen Pemerbadanan Syarikat: Anda perlu menyediakan dokumen pemerbadanan syarikat, seperti surat ikatan pemerbadanan atau lesen perniagaan.
 • Dokumen Identiti Pengarah atau Pemilik Syarikat: Anda perlu menyediakan dokumen pengenalan diri daripada pengarah atau pemilik syarikat, seperti KTP atau pasport yang sah di Malaysia.
 • Dokumen Identiti Penandatangan Akaun: Anda juga perlu menyediakan dokumen pengenalan diri penandatangan akaun, seperti KTP atau pasport yang sah di Malaysia.
 • Bukti Alamat Syarikat: Anda perlu memberikan bukti alamat syarikat yang sah, seperti lesen lokasi perniagaan atau bil elektrik atau air terkini.
 • Surat Kuasa Wakil: Jika penandatangan akaun itu bukan pengarah atau pemilik syarikat, surat kuasa wakil yang sah diperlukan.
 • Deposit Permulaan: Anda perlu mendepositkan jumlah tertentu sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun, jumlahnya bergantung pada jenis akaun yang dipilih.
 • Maklumat Syarikat: Anda perlu memberikan maklumat tentang syarikat, seperti jenis perniagaan, alamat pejabat, nombor telefon dan sebagainya.

Pastikan Anda menyediakan semua dokumen yang diperlukan sebelum melawat cawangan Maybank untuk membuka akaun. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan bantuan, jangan teragak-agak untuk menghubungi pegawai bank Maybank.

Baca juga: Cara Daftar Secure2u Maybank.

D. Syarat Buka Akaun Bank Maybank untuk Bukan Warga Negara

Sekiranya Anda bukan warganegara Malaysia, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi untuk membuka akaun bank Maybank, antaranya:

 • Pasport Asal: Anda mesti menyediakan pasport asal yang sah sebagai bukti identiti.
 • Visa atau Permit Kediaman: Anda mesti mempunyai visa atau permit kediaman yang sah di Malaysia.
 • Bukti Alamat: Anda perlu memberikan bukti alamat yang sah di negara asal anda atau di Malaysia, seperti bil elektrik atau air atau sijil pemastautin.
 • Deposit Permulaan: Anda perlu mendepositkan sejumlah wang sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun, jumlahnya bergantung pada jenis akaun yang dipilih.
 • Maklumat Pekerjaan: Anda perlu memberikan maklumat tentang pekerjaan anda, seperti nama syarikat, jawatan dan sebagainya.
 • Maklumat Kewangan: Anda perlu memberikan maklumat tentang aset dan liabiliti kewangan, seperti gaji atau pendapatan, simpanan dan sebagainya.

Pastikan Anda menyediakan semua dokumen yang diperlukan sebelum melawat cawangan Maybank untuk membuka akaun. Selain itu, terdapat beberapa dokumen tambahan yang mungkin diperlukan, bergantung kepada polisi bank Maybank di setiap negara. Jangan teragak-agak untuk bertanya kepada pegawai bank Maybank jika anda memerlukan maklumat lanjut.

Baca juga: Cara Buat Baru Kalau Kad Maybank Hilang.

Cara Buka Akaun Maybank Secara Online (Maybank2u)

Ikuti langkah di bawah untuk panduan cara buka akaun Maybank secara online, sama ada menggunakan akaun konvensional atau Islam, prosesnya adalah sama:

 1. Pertama sekali, Anda perlu membuka laman web rasmi untuk segala aktiviti anda dengan pihak Maybank iaitu di https://www.maybank2u.com.my
 2. Selepas anda sudah memasukkan alamat web tersebut , maka Anda akan dibawa ke laman sesawang rasmi Maybank2u.
 3. Lalu, pada bahagian atas kanan laman Maybank2u , Anda perlu mencari butang yang tertera perkataan Register Now dan anda klik butang tersebut.
 4. Seterusnya, Apabila anda klik butang tersebut anda akan dibawa ke ruang halaman Card/Access Number di mana anda harus memasukkan nombor akaun Maybank anda yang mengandungi 12 digit.
 5. Kemudian, sila Anda teruskan cara buka akaun Maybank ini dengan melihat pada pada ruangan PIN. Di sini, Anda masukkan nombor PIN enam (6) digit atau angka untuk kad ATM anda.
 6. Setelah itu, tandakan I Agree pada ruangan Terms And Conditions.
 7. Kemudian, tekan butang Continue.
 8. Seterusnya, Anda akan dibawa ke laman Create Your Profile di mana anda boleh mencipta sebuah profil yang unik untuk kegunaan online banking anda.
 9. Lalu pada ruangan Username, sila Anda masukkan nama yang anda ingin guna sebagai nama akaun anda.
 10. Untuk ruangan seterusnya adalah ruangan Password. Anda perlu masukkan kata laluan yang anda ingin gunakan untuk akaun anda. Kata laluan anda perlu mempunya kombinasi huruf besar , huruf kecil dan nombor serta simbol, contoh: D@rahmuda1234.
 11. Pada ruangan Confirm Your Password, Anda hanya perlu masukkan semula kata laluan/password ada yang anda telah cipta sebentar tadi.
 12. Pada ruangan E-mail, Anda perlu mengisi alamat e-mel anda.
 13. Pada ruangan TAC, Anda perlu masukkan nombor TAC dan untuk anda mendapatkan nombor TAC, Anda perlu menekan butang Request For TAC. Selepas beberapa minit anda akan mendapat SMS pada telefon bimbit anda yang mengandungi nombor TAC untuk anda. Untuk anda mendapatkan nombor TAC anda perlu mendaftar nombor telefon anda terlebih dahulu di mana mana mesin ATM atau kaunter bank, barulah anda boleh mendapat SMS yang akan dihantar pada telefon bimbit anda.
 14. Kemudian, sila Anda masukkan Nombor TAC sebentar tadi.
 15. Setelah selesai, Anda perlu klik Next untuk meneruskan cara buka akaun Maybank secara online.
 16. Pada ruangan seterusnya, iaitu ruangan Image , sila Anda masukkan gambar bagi tujuan keselamatan akaun anda agar anda boleh mengenal dan membezakan akaun anda dengan akaun lain.
 17. Pada ruangan Security Phrase, Anda mesti masukkan apa apa frasa yang berkenan di hati anda.
 18. Pada ruangan Memorable Question, sila pilih tiga soalan yang boleh anda jawab dan jawab semua soalan tersebut. Nota: Ingat dan simpan butir butir jawapan anda untuk tujuan rujukan anda pada masa akan datang.
 19. Seterusnya, setelah selesai anda perlu tekan butang Done.
 20. Tahniah! Pendaftaran akaun Maybank2u anda telah berjaya.

Baca juga: Cara Aktifkan Maybank Paywave.

Cara Buka Akaun Maybank Di Cawangan

Selain daripada secara online, Anda juga boleh membuka akaun bank Maybank di pejabat cawangan Maybank terdekat Anda.

A. Cara Buka Akaun Maybank Di Cawangan untuk Akaun Individu

Berikut adalah langkah-langkah cara buka akaun Maybank untuk pelanggan awam Malaysia (individu):

 1. Sediakan Dokumen Keperluan: Sediakan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank. Dokumen yang diperlukan termasuk Kad Pengenalan yang sah atau kad pengenalan lain, bukti alamat kediaman semasa seperti bil elektrik atau air, dan dokumen sokongan lain seperti sijil kerja atau slip gaji jika diperlukan.
 2. Lawati Cawangan Maybank Terdekat: Lawati cawangan Maybank terdekat dan minta maklumat mengenai proses pembukaan akaun untuk pelanggan awam Malaysia (individu).
 3. Isi Borang Permohonan: Minta borang permohonan untuk membuka akaun dan mengisinya dengan lengkap. Pastikan maklumat yang anda berikan adalah tepat dan mengikut dokumen yang telah disediakan.
 4. Hantar Dokumen Yang Diperlukan: Selepas mengisi borang permohonan, serahkan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank.
 5. Tunggu Pengesahan Dokumen: Selepas dokumen yang diperlukan telah diserahkan, tunggu proses pengesahan oleh pegawai bank. Proses ini biasanya mengambil masa beberapa hari perniagaan.
 6. Deposit Permulaan: Setelah dokumen diluluskan, Anda perlu mendepositkan sejumlah wang sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun. Jumlah deposit awal bergantung pada jenis akaun yang dipilih.
 7. Aktifkan Akaun: Selepas deposit awal diterima oleh bank, akaun anda akan diaktifkan dan anda akan mendapat kad ATM dan akses kepada perkhidmatan e-perbankan.

Itu adalah langkah-langkah cara buka akaun Maybank untuk pelanggan awam Malaysia individu. Pastikan anda menyediakan semua dokumen yang diperlukan dan lengkapkan proses pembukaan akaun sepenuhnya dan tepat pada masanya. Jangan teragak-agak untuk bertanya kepada pegawai bank Maybank jika Anda memerlukan maklumat lanjut.

Baca juga: Cara Print Bank Statement Maybank.

B. Cara Buka Akaun Maybank Di Cawangan untuk Pelajar

Berikut adalah langkah-langkah cara buka akaun Maybank untuk pelanggan pelajar:

 1. Sediakan Dokumen Keperluan: Sediakan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank. Dokumen yang diperlukan termasuk KTP yang sah atau kad pengenalan lain, sijil aktif sebagai pelajar dari institusi pendidikan yang sah, dan bukti alamat kediaman semasa seperti bil elektrik atau air.
 2. Kunjungi Cawangan Maybank Terdekat: Kunjungi cawangan Maybank terdekat dan minta maklumat mengenai proses pembukaan akaun pelajar.
 3. Isi Borang Permohonan: Minta borang permohonan untuk membuka akaun dan mengisinya dengan lengkap. Pastikan maklumat yang anda berikan adalah tepat dan mengikut dokumen yang telah disediakan.
 4. Hantar Dokumen Yang Diperlukan: Selepas mengisi borang permohonan, serahkan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank.
 5. Tunggu Pengesahan Dokumen: Selepas dokumen yang diperlukan telah diserahkan, tunggu proses pengesahan oleh pegawai bank. Proses ini biasanya mengambil masa beberapa hari perniagaan.
 6. Deposit Permulaan: Setelah dokumen diluluskan, anda perlu mendepositkan sejumlah wang sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun. Jumlah deposit awal bergantung pada jenis akaun yang dipilih.
 7. Aktifkan Akaun: Selepas deposit awal diterima oleh bank, akaun anda akan diaktifkan dan Anda akan mendapat kad ATM dan akses kepada perkhidmatan e-perbankan.

Baca juga: Cara guna MAE Maybank.

C. Cara Buka Akaun Maybank Di Cawangan untuk Syarikat atau Entiti Perniagaan

Berikut adalah langkah-langkah cara buka akaun Maybank untuk syarikat atau entiti perniagaan:

 1. Sediakan Dokumen Keperluan: Sediakan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank. Dokumen yang diperlukan termasuk surat permohonan membuka akaun bank, salinan identiti pemilik atau pengurusan syarikat, salinan lesen perniagaan, salinan NPWP, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan mengikut jenis syarikat dan polisi bank.
 2. Kunjungi Cawangan Maybank Terdekat: Kunjungi cawangan Maybank terdekat dan minta maklumat mengenai proses pembukaan akaun untuk syarikat atau entiti perniagaan.
 3. Isi Borang Permohonan: Minta borang permohonan untuk membuka akaun dan mengisinya dengan lengkap. Pastikan maklumat yang anda berikan adalah tepat dan mengikut dokumen yang telah disediakan.
 4. Hantar Dokumen Yang Diperlukan: Selepas mengisi borang permohonan, serahkan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank.
 5. Tunggu Pengesahan Dokumen: Selepas dokumen yang diperlukan telah diserahkan, tunggu proses pengesahan oleh pegawai bank. Proses ini biasanya mengambil masa beberapa hari perniagaan.
 6. Deposit Permulaan: Setelah dokumen diluluskan, anda perlu mendepositkan sejumlah wang sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun. Jumlah deposit awal bergantung pada jenis akaun yang dipilih.
 7. Aktifkan Akaun: Selepas deposit awal diterima oleh bank, akaun anda akan diaktifkan dan Anda akan mendapat kad ATM dan akses kepada perkhidmatan e-perbankan.

D. Cara Buka Akaun Maybank Di Cawangan untuk Bukan Warga Negara

Berikut adalah langkah cara buka akaun Maybank untuk pelanggan bukan warganegara Malaysia:

 1. Sediakan Dokumen Keperluan: Sediakan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank. Dokumen yang diperlukan termasuk pasport asal, visa atau permit kediaman yang sah di Malaysia, bukti alamat di negara asal atau di Malaysia, dan maklumat pekerjaan dan kewangan.
 2. Kunjungi Cawangan Maybank Terdekat: Kunjungi cawangan Maybank terdekat dan minta maklumat mengenai proses pembukaan akaun untuk pelanggan bukan warganegara Malaysia.
 3. Isi Borang Permohonan: Minta borang permohonan untuk membuka akaun dan mengisinya dengan lengkap. Pastikan maklumat yang anda berikan adalah tepat dan mengikut dokumen yang telah disediakan.
 4. Hantar Dokumen Yang Diperlukan: Selepas mengisi borang permohonan, serahkan dokumen yang diperlukan untuk membuka akaun Maybank.
 5. Tunggu Pengesahan Dokumen: Selepas dokumen yang diperlukan telah diserahkan, tunggu proses pengesahan oleh pegawai bank. Proses ini biasanya mengambil masa beberapa hari perniagaan.
 6. Deposit Permulaan: Setelah dokumen diluluskan, anda perlu mendepositkan sejumlah wang sebagai deposit permulaan untuk membuka akaun. Jumlah deposit awal bergantung pada jenis akaun yang dipilih.
 7. Aktifkan Akaun: Selepas deposit awal diterima oleh bank, akaun anda akan diaktifkan dan anda akan mendapat kad ATM dan akses kepada perkhidmatan e-perbankan.

Itu adalah langkah-langkah cara buka akaun Maybank untuk pelanggan bukan warganegara Malaysia. Pastikan anda menyediakan semua dokumen yang diperlukan dan lengkapkan proses pembukaan akaun sepenuhnya dan tepat pada masanya. Jangan teragak-agak untuk bertanya kepada pegawai bank Maybank jika anda memerlukan maklumat lanjut.

Bayaran untuk Membuka Akaun Maybank

Secara amnya, membuka akaun Maybank Malaysia adalah percuma. Walau bagaimanapun, untuk jenis akaun tertentu seperti akaun korporat atau perniagaan, yuran pentadbiran atau deposit permulaan mungkin diperlukan.

Selain itu, terdapat juga kos lain yang berkaitan dengan penggunaan akaun seperti yuran pentadbiran bulanan, yuran pemindahan dan yuran pengeluaran tunai daripada mesin ATM.

Oleh itu, anda harus menghubungi cawangan Maybank yang berhampiran untuk mendapatkan maklumat terkini tentang yuran yang berkaitan dengan pembukaan akaun dan menggunakan perkhidmatan perbankan di Maybank Malaysia.

Maklumat Lanjut

Berikut ini adalah beberapa informasi kontak yang bisa dihubungi jika ingin bertanya tentang cara buka akaun Maybank atau informasi seputar Maybank:

Pastikan Anda memberikan informasi yang jelas dan lengkap saat menghubungi pihak Maybank agar bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Secara keseluruhannya, membuka akaun di Maybank agak mudah dan tidak memerlukan syarat yang terlalu rumit. Anda hanya perlu menyediakan dokumen yang diperlukan dan datang ke cawangan Maybank terdekat untuk memohon pembukaan akaun.

Walau bagaimanapun, sebelum membuka akaun, pastikan anda memahami jenis akaun yang tersedia dan yuran yang berkaitan dengan menggunakan akaun tersebut. Semoga artikel cara buka akaun Maybank ini bermanfaat untuk anda yang sedang mencari info cara membuka akaun di Maybank.