Cara Kira Zakat ASB

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam di seluruh dunia. Zakat ASB pula, menjadi pilihan ramai bagi umat Islam di Malaysia dalam memenuhi tanggungjawab zakat mereka. Namun, terdapat kekeliruan di kalangan masyarakat mengenai cara kira zakat ASB yang betul.

Oleh itu, artikel ini akan membincangkan cara kira zakat ASB yang mudah dan tepat, agar setiap individu dapat memenuhi kewajiban zakat mereka dengan lebih mudah dan berkesan.

Cara Kira Zakat ASB

ASB (Amanah Saham bumiputera) Malaysia

Amanah Saham Bumiputera (ASB) adalah sejenis dana pelaburan kolektif yang ditubuhkan oleh Yayasan Pelaburan Bumiputera pada tahun 1990 di Malaysia. Objektif utama ASB adalah untuk menyediakan peluang pelaburan kepada masyarakat bumiputera di Malaysia bagi menambah kekayaan dan pendapatan mereka.

ASB diuruskan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB), sebuah syarikat pengurusan pelaburan yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Dana yang dikutip daripada pelabur ASB diuruskan oleh PNB untuk dilaburkan dalam pelbagai instrumen kewangan seperti saham, bon dan pasaran wang.

Keuntungan pelaburan yang dijana daripada ASB diagihkan setiap tahun kepada pemegang saham unit ASB. Keuntungan ini mungkin berbeza setiap tahun bergantung kepada prestasi pelaburan ASB dan polisi pengurusan pelaburan yang diterima pakai oleh PNB.

ASB semakin popular di Malaysia kerana ia dianggap sebagai pelaburan yang agak selamat dan memberikan pulangan yang stabil dalam jangka masa panjang. Selain itu, ASB juga memberikan manfaat dalam bentuk agihan pendapatan yang menguntungkan bagi masyarakat bumiputera di Malaysia.

Apa Itu Zakat

Zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Secara harafiah zakat bermaksud “membersihkan” atau “bersuci”, dan dalam konteks Islam, zakat merujuk kepada kewajipan memberikan sebahagian daripada harta seseorang kepada orang yang memerlukan, seperti orang miskin, orang yang berhutang, dan sebagainya.

Zakat dianggap sebagai satu bentuk ibadat serta satu cara untuk membantu mengurangkan jurang sosial dan ekonomi dalam kalangan masyarakat Islam. Jumlah tersebut ditentukan berdasarkan aset yang dimiliki dan dikira sebagai peratusan tertentu daripada nilai aset yang dimiliki, biasanya sekitar 2.5%.

Selain zakat, terdapat juga zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam pada bulan Ramadan. Zakat fitrah ialah zakat yang dikeluarkan kepada orang yang memerlukan dalam bentuk makanan seperti beras atau gandum, dan jumlahnya ditentukan berdasarkan harga satu stok bahan makanan pokok di kawasan tersebut.

A. Faedah Membayar Zakat

Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi daripada membayar zakat bagi umat Islam, antaranya:

 • Menjaga keimanan dan ketakwaan: menunaikan zakat adalah sebahagian daripada kewajipan agama Islam, dan melaksanakan kewajipan ini dapat membantu memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah.
 • Membersihkan harta: membayar zakat dapat membantu membersihkan harta seseorang daripada sifat tamak dan menimbulkan rasa empati kepada orang lain yang memerlukan.
 • Mengurangkan ketidaksamaan sosial: zakat membantu mengurangkan ketidaksamaan sosial dan ekonomi dengan memberi bantuan kepada orang yang memerlukan, seperti fakir miskin, orang yang berhutang, dan sebagainya.
 • Mendapat keberkatan: menunaikan zakat diyakini membawa keberkatan dalam kehidupan, baik material mahupun spiritual.
 • Memperbanyakkan keberkatan dalam harta: membayar zakat dapat membantu memperoleh keberkatan dalam aset yang dimiliki, agar aset ini dapat lebih bermanfaat kepada pemiliknya.
 • Meningkatkan perpaduan sosial: Zakat membantu menghubungkan orang yang mempunyai harta dengan orang yang memerlukan, sekali gus membantu mengukuhkan perpaduan sosial di kalangan umat Islam.

Kesimpulannya, membayar zakat bukan sahaja memberi manfaat kepada yang menerima zakat, tetapi juga kepada yang menunaikan zakat. Selain itu, menunaikan zakat juga merupakan satu ibadah yang dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah.

B. Orang atau Kumpulan yang Berhak Menerima Zakat

Menurut ajaran Islam, terdapat lapan golongan yang berhak menerima zakat. Kumpulan ini adalah seperti berikut:

 • Fakir: Seseorang yang sangat memerlukan bantuan kerana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
 • Miskin: Orang yang tidak mempunyai aset yang mencukupi untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
 • Amil: Orang yang bertanggungjawab memungut dan mengagihkan zakat.
 • Mualaf: Orang yang baru memeluk Islam dan memerlukan bantuan untuk menguatkan iman mereka dan menyokong peralihan mereka menjadi masyarakat Islam.
 • Hamba: Orang yang memerlukan bantuan untuk membebaskan diri daripada perhambaan atau untuk memperbaiki keadaan hidup mereka selepas dibebaskan daripada perhambaan.
 • Riqab: Orang yang memerlukan bantuan untuk membebaskan dirinya daripada hutang yang membebankan dan tidak dapat diselesaikan.
 • Fisabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah, seperti mujahidin dan mereka yang memperjuangkan hak orang Islam.
 • Ibnu Sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan dan memerlukan bantuan untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, minuman dan tempat tinggal semasa dalam perjalanan.

Sebagai umat Islam, kita hendaklah memastikan zakat kita disedekahkan kepada yang berhak menerimanya, agar kita mendapat manfaat sebenar daripada ibadah zakat tersebut.

Baca juga: Cara Jual Balik ASB.

Adakah ASB Perlu Bayar Zakat?

Ya, Amanah Saham Bumiputera (ASB) perlu dikenakan zakat seperti aset lain yang dimiliki oleh umat Islam. Ini berdasarkan prinsip zakat dalam ajaran Islam iaitu zakat dikenakan ke atas harta yang mencapai nisab (had minimum) dan telah ditunaikan secara haul (tempoh satu tahun) dengan peratusan 2.5%.

Disebabkan ASB merupakan satu bentuk pelaburan saham yang diuruskan oleh Permodalan Nasional Berhad (PNB), zakat hendaklah dikenakan ke atas nilai pelaburan apabila mencapai nisab dan memenuhi haul. PNB telah menetapkan peraturan zakat kepada pemegang unit ASB iaitu zakat dikenakan ke atas bilangan unit ASB yang dimiliki dan harga jualan terakhir unit tersebut.

Oleh itu, sebagai pemegang unit ASB, anda perlu mengambil kira nilai pelaburan anda dan mengira zakat yang perlu dibayar mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Anda boleh berunding dengan penasihat kewangan atau perunding zakat untuk membantu anda mengira dan membayar zakat dengan betul.

Kadar Zakat ASB

besaran kadar zakat ASB dari duit simpanan ASB keseluruhannya serta duit simpanan ASB dan pinjaman bank.

1. Duit Simpanan ASB Keseluruhannya

Untuk mengeluarkan zakat daripada simpanan ASB, perlu melihat baki yang paling rendah.

Sebagai contoh pada tahun 2019, sekiranya jumlah baki dalam akaun adalah RM14,772.03, maka dia wajib membayar zakat.

Oleh itu, pengeluaran zakat Bumiputra Amanah Saham memperkukuh zakat simpanan sekitar 2.5% daripada nilainya.

2. Duit Simpanan ASB dan Pinjaman Bank

Untuk pelaburan ASB yang dibuat melalui pinjaman bank seperti Maybank, CIMB, BSN, Ambank dan lain-lain di Malaysia; terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan bahawa pelabur tidak boleh mengeluarkan sehingga pinjaman itu dibayar.

Jadi, dalam hal ini zakat daripada ASB tidak dikenakan. Ini kerana harta tidak mempunyai pemilikan yang sempurna.

Walau bagaimanapun, dividen atau keuntungan faedah yang diperoleh daripada ASB mesti dikenakan zakat.

Kami merujuk kepada jawapan di atas daripada Majlis Agama Islam Melaka (MAIM).

Cara Kira Zakat ASB

Sekurang-kurangnya ada dua cara kira zakat ASB yang Anda boleh cuba iaitu cara kira zakat ASB secara manual dan cara kira zakat ASB menggunakan kalkulator Zakat yang boleh didapati secara online.

A. Cara Kira Zakat ASB secara Manual

Kami cuba mencari aplikasi Kalkulator Zakat Amanah Saham Bumiputera di laman sesawang Zakat Selangor, tetapi tidak menemuinya. Apa yang ada ialah pengiraan manual pembayaran Zakat dari Zakat Selangor.

Walau bagaimanapun, adalah disyorkan agar Anda cuba mengikuti formula yang diberikan di bawah.

Pengiraan zakat pelaburan ASB hendaklah mengikut kaedah terkini, mengikut keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor 2017.

Oleh itu, sila ambil prinsipal pelaburan pada akhir tahun dan campurkan dengan pendapatan pelaburan semasa (dividen dan bonus) *66% (lihat jumlah peratusan terakhir).

Bagaimanapun, bagi pembayaran zakat Saham Amanah Bumiputera pada tahun 2016 dan sebelumnya, fatwa terdahulu telah digunakan iaitu semua pulangan pelaburan (dividen dan bonus) daripada ASB berkaitan hendaklah ditolak, dan zakat hanya dikenakan ke atas prinsipal pelaburan tersebut. .

B. Cara Kira Zakat ASB guna Kalkulator

Sila klik di sini untuk menggunakan kalkulator zakat Amanah Saham Bumiputera ini untuk cara kira zakat ASB.

Walaupun mudah dikira, ia agak payah kerana Anda perlu memasukkan harga unit saham bersama dividen.

Kalkulator pengiraan zakat ini disediakan oleh Pusat Pungutan Zakat MAIWP.

C. Cara Kira Zakat ASB atau Cara Menganggar Kadar Zakat ASB secara Umum

Berikut adalah cara menghitung atau mengira zakat ASB:

 1. Tentukan bilangan unit ASB yang Anda miliki semasa pengiraan zakat.
 2. Tentukan harga jualan akhir (HJT) bagi setiap unit ASB semasa pengiraan zakat. Anda boleh menyemak HJT anda di laman web rasmi Permodalan Nasional Berhad (PNB) atau melalui aplikasi mudah alih seperti myASNB.
 3. Kira jumlah nilai pelaburan ASB dengan mendarabkan bilangan unit ASB dengan harga jualan terakhir.
 4. Tentukan nisab zakat yang berlaku pada masa pengiraan. Nisab zakat di Malaysia kini ialah RM 8,841.
 5. Kira zakat menggunakan formula: 2.5% x (jumlah nilai pelaburan ASB – nisab zakat).

Contoh pengiraan zakat ASB:
Anda mempunyai 1,000 unit ASB dan HJT seunit ialah RM 1.20. Jadi, jumlah nilai pelaburan anda ialah 1,000 x RM 1.20 = RM 1,200. Jika nisab zakat semasa ialah RM 8,841, maka Anda perlu membayar zakat sebanyak 2.5% x (RM 1,200 – RM 8,841) = RM 63.48.

Pengiraan zakat ASB boleh menjadi lebih kompleks jika anda membeli atau menjual unit ASB dalam tempoh haul. Untuk kes seperti ini, Anda boleh merujuk kepada penasihat kewangan atau perunding zakat untuk membantu mengira zakat dengan lebih tepat.

Anda boleh menggunakan kalkulator zakat yang boleh didapati secara online untuk memudahkan Anda mengira zakat ASB. Jangan lupa tunaikan zakat ASB secara berkala dan tepat pada masanya untuk membantu orang lain dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT.

Maklumat Lanjut

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Amanah Saham Bumiputera (ASB), Anda boleh menghubungi Permodalan Nasional Berhad (PNB) yang merupakan pengurus ASB. Berikut adalah alamat dan maklumat hubungan PNB:

Permodalan Nasional Berhad (PNB)
Menara PNB, 201-A Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur, Malaysia

Telefon: 603-2050 8000
Faks: 603-2050 8001

Laman web: https://www.pnb.com.my/
E-mel: [email protected]

Anda juga boleh mengunjungi laman web PNB untuk maklumat lanjut mengenai ASB atau menghubungi pusat khidmat pelanggan mereka untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.

Dalam kesimpulannya, cara kira zakat ASB bukanlah satu tugas yang sukar dan memerlukan ilmu yang khusus. Anda hanya perlu memahami bagaimana mengira jumlah nilai yang perlu dikeluarkan dan mengaplikasikan formula zakat yang tepat.

Dengan memastikan zakat ASB anda diuruskan dengan betul, anda boleh memastikan kewajiban zakat anda dipenuhi dengan sempurna. Oleh itu, pastikan anda memahami dengan jelas cara kira zakat ASB dan melakukan pembayaran zakat dengan teratur setiap tahun.