Cara Mohon Moratorium Bank Rakyat

Moratorium adalah satu inisiatif yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Malaysia bagi membantu pelanggan mereka yang terkesan oleh kesan-kesan wabak COVID-19. Ini adalah satu bantuan kewangan yang membolehkan pemohon menangguhkan pembayaran balik pinjaman mereka selama tempoh tertentu tanpa perlu membayar faedah tambahan.

Bagi pelanggan Bank Rakyat yang memerlukan bantuan kewangan, artikel ini akan memberikan panduan lengkap tentang cara mohon Moratorium Bank Rakyat.

Cara Mohon Moratorium Bank Rakyat

Moratorium Bank Rakyat

Moratorium Bank Rakyat merujuk kepada program kewangan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Malaysia untuk membantu pelanggan yang terkesan oleh kesan-kesan wabak COVID-19. Program ini membolehkan pelanggan bank menangguhkan pembayaran balik pinjaman mereka selama tempoh tertentu tanpa perlu membayar faedah tambahan. Tujuan utama program moratorium adalah untuk memberi bantuan kewangan kepada pelanggan yang mengalami kesulitan kewangan akibat pandemik COVID-19 dan untuk membantu mengurangkan beban kewangan mereka.

Pelanggan yang memohon moratorium dapat menangguhkan pembayaran balik pinjaman mereka selama tempoh tertentu tanpa memerlukan sebarang bayaran faedah tambahan. Walau bagaimanapun, pinjaman tersebut masih akan dikenakan faedah seperti biasa semasa tempoh moratorium. Syarat dan tempoh moratorium mungkin berbeza-beza bergantung pada jenis pinjaman dan kelayakan pelanggan.

Moratorium Bank Rakyat adalah salah satu daripada beberapa inisiatif kewangan yang ditawarkan oleh kerajaan Malaysia dan bank-bank tempatan untuk membantu individu dan perniagaan yang terkesan oleh kesan-kesan wabak COVID-19.

Baca juga: Cara Instant Transfer Bank Rakyat.

Cara Mohon Moratorium Bank Rakyat (cv19-support.bankrakyat.com.my) 2021

Teruskan membaca artikel ini sehingga selesai untuk mengetahui syarat-syarat pendaftaran Moratorium Bank Rakyat, cara mendaftar dan cara menyemaknya serta maklumat lanjut untuk mendapatkan maklumat mengenai Moratorium Bank Rakyat.

A. Syarat Mohon Moratorium Bank Rakyat

Terdapat beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk memohon moratorium Bank Rakyat di Malaysia. Antara syarat tersebut adalah seperti berikut:

 • Anda perlu menjadi pelanggan Bank Rakyat Malaysia dan mempunyai pinjaman dengan bank tersebut.
 • Anda perlu mempunyai bayaran ansuran yang masih tertunggak atau berstatus tidak aktif pada tarikh permohonan.
 • Anda perlu mengalami masalah kewangan yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, seperti kehilangan pekerjaan, pemotongan gaji atau penutupan perniagaan.
 • Anda perlu membuat permohonan moratorium kepada Bank Rakyat Malaysia dan memberikan maklumat yang betul dan lengkap.

Pastikan Anda menyemak terma dan syarat terkini daripada Bank Rakyat Malaysia sebelum membuat permohonan. Anda boleh melayari laman web rasmi bank atau menghubungi pusat khidmat pelanggan mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang syarat memohon moratorium.

B. Cara Mohon Moratorium Bank Rakyat Online

Cara mohon Moratorium Bank Rakyat hanya boleh dibuat secara online. Sila ikuti langkah di bawah untuk panduan:

 1. Layari laman web Permohonan Bantuan Bayaran Pembiayaan PEMULIH Bank Rakyat di https://cv19-support.bankrakyat.com.my
 2. Lihat ikon Permohonan Baru.
 3. Klik butang Memohon.
 4. Masukkan Maklumat Pelanggan seperti dipinta.
  Kategori Permohonan.
  − Individu
  − Mikro-i
  Mempunyai lebih dari 1 akaun pembiayaan di Bank Rakyat.
  − Ya
  − Tidak
  Mempunyai akaun pembiayaan bersama.
  − Ya
  − Tidak
  Nama Penuh.
  No Kad Pengenalan Baru.
  No Pendaftaran Syarikat.
  NO KP Alternatif.
  − Polis
  − Tentera
  − KP Lama
  Alamat.
  Poskod.
  Negeri.
  Nombor Telefon Untuk Dihubungi.
  − Bimbit
  − Rumah
  − Pejabat
  Alamat emel.
 5. Di bahagian Pilihan Bantuan, pilih Jenis Bantuan iaitu:
  Moratorium 6 bulan.
  Pengurangan Ansuran 50% selama 6 bulan.
 6. Di bahagian Perakuan Pelanggan, sila tick bahagian ini:
  Saya dengan ini mengaku bahawa:
  − Pembiayaan saya bukan di bawah Program Pengurusan Hutang AKPK;
  − Saya bukan seorang yang diisytharkan bankrap atau sedang di bawah prosiding kebankrapan; dan
  − Saya tidak mempunyai penjamin / penama bersama pembiayaan; atau telah mendapat kebenaran dari penjamin / penama bersama pembiayaan bagi pilihan bantuan saya.
 7. Seterusnya, sila tick semua yang di bawah ini:
  Saya faham bahawa:
  − Keuntungan bulanan akan terus dicajkan and diakru sepanjang tempoh tangguhan. Ini akan mengakibatkan tempoh pembiayaan saya dilanjutkan.
  − Saya mempunyai pilihan untuk menghubungi Bank untuk menukar jumlah ansuran bulanan dan/atau jadual ansuran jika kedudukan kewangan saya bertambah baik untuk mengurangkan kos keseluruhan pembiayaan saya.
  − Saya bersetuju mengemukakan maklumat berkaitan kepada Bank jika diminta selepas bantuan bayaran pembiayaan saya diluluskan;
  − Jika dikehendaki, saya perlu menandatangani dokumen berkaitan untuk menyempurnakan dokumen perjanjian, termasuk yang berkaitan dengan penjamin atau penama bersama pembiayaan dan/atau perjanjian berbeza untuk Sewa Beli Kenderaan atau Pembiayaan Kadar Tetap.
  − Pihak Bank mempunyai hak untuk mengubah/menarik balik bantuan bayaran ini jika saya didapati mengemukakan maklumat yang salah, mengelirukan atau tidak sempurna dalam permohonan ini; dan
  − Jika saya mempunyai tunggakan ansuran dan tidak membayar keseluruhan jumlah tunggakan ansuran melebihi 90 hari pada masa permohonan ini dibuat, saya bersetuju untuk Bank menawarkan kaedah penyelesaian khusus yang lebih sesuai dengan keadaan kewangan saya. Ini termasuk berkongsi maklumat terperinci pembiayaan saya kepada AKPK bagi mendapatkan nasihat lanjut dalam menguruskan hutang saya dan saya membenarkan AKPK untuk menyemak maklumat CCRIS saya.
  − Saya bersetuju dan memahami Notis Privasi Data. (Privasi data anda adalah penting bagi kami. Sila rujuk Notis Privasi kami di www.bankrakyat.com.my untuk maklumat lanjut)
  − Saya dengan ini mengakui bahawa maklumat yang dinyatakan seperti di atas adalah betul dan tepat serta seterusnya membenarkan Bank untuk memproses permohonan bantuan bayaran saya
 8. Tekan butang Hantar.
 9. Selesai.

Baca juga: Pinjaman Peribadi Bank Rakyat.

C. Semakan Permohonan Moratorium Bank Rakyat

Semakan moratorium juga boleh dilakukan dalam talian sahaja. Sila ikuti langkah-langkah di bawah untuk panduan:

 1. Layari laman web Permohonan Bantuan Bayaran Pembiayaan PEMULIH Bank Rakyat di https://cv19-support.bankrakyat.com.my
 2. Lihat ikon Semakan Permohonan.
 3. Klik butang Semakan.
 4. Masukkan Nombor Kad Pengenalan.
 5. Tekan ikon Cari.
 6. Sekiranya lulus, maklumat akan terpapar di sini.
 7. Selesai.

Maklumat Lanjut

Bagi Anda yang mungkin menghadapi masalah atau mempunyai pertanyaan mengenai cara mohon Moratorium Bank Rakyat, sila hubungi Khidmat Pelanggan (Customer Service) di talian berikut:

Customer Service

 • Telefon: 1300 80 5454

Waktu Operasi

 • Jam 7:30 pagi hingga 9:30 malam (Talian dibuka untuk semua pertanyaan).
 • Jam 9:30 malam hingga 7:30 pagi (Talian dibuka terhad untuk menyemak status permohonan, urusan perbankan internet dan melaporkan kehilangan kad).

Dalam kesimpulannya, moratorium adalah satu inisiatif yang baik dan berguna bagi mereka yang terkesan oleh impak COVID-19 terhadap kewangan. Bagi pelanggan Bank Rakyat yang memerlukan bantuan kewangan, memohon moratorium adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangkan beban kewangan mereka.

Walau bagaimanapun, pastikan untuk membaca dan memahami semua terma dan syarat sebelum membuat permohonan. Jangan ragu untuk menghubungi pihak Bank Rakyat jika Anda memerlukan penjelasan lanjut. Semoga artikel cara mohon Moratorium Bank Rakyat ini dapat membantu dan memberikan panduan yang berguna bagi Anda.