Celcom Roaming

Pakej Celcom Roaming boleh menjadi pilihan yang tepat untuk capaian internet Anda semasa bercuti atau bekerja di luar Malaysia.

Kerana, internet sudah menjadi satu keperluan yang mesti dipenuhi oleh setiap orang. Terdapat banyak maklumat yang Anda boleh dapatkan di internet secara percuma dan banyak lagi.

Pakej Roaming Celcom adalah cadangan terbaik untuk Anda ketika melancong ke luar negara. Sebabnya, kerana harganya lebih murah berbanding membeli kad tempatan di luar negara.

celcom roaming

Celcom Roaming Partner

Berikut adalah beberapa negara-negara rakan (partner) Celcom Roaming, iaitu:

No. Negara Roaming Partner
1 Afghanistan Etisalat | Roshan
2 Albania EagleAL | VodafoneAL
3 Australia Vodafone | Telstra
4 Bahrain Batelco | ZainBH
5 Bangladesh Robi
6 Belanda Vodafone
7 Cambodia Smart
8 Congo Vodacom Congo
9 Denmark Telenor
10 Ghana Vodafone
11 Hongkong Smartone
12 Hungaria Telenor
13 India Idea
14 Inggris Vodafone
15 Irlandia Vodafone
16 Israel PartnerCom
17 Italia Vodafone
18 Japan Softbank
19 Jerman Vodafone
20 Korea Selatan SK
21 Macau Smartone
22 Malaysia Celcom & Digi
23 Malta Vodafone
24 Montenegro Telenor
25 Myanmar Telenor
26 Nepal Ncell
27 Norwegia Telenor
28 Portugal Vodafone
29 Republik Ceko Vodafone
30 Romania Vodafone
31 Selandia Baru Vodafone
32 Singapore M1 &Starhub
33 Spanyol Vodafone
34 Sri Lanka Dialog
35 Swedia Telenor
36 Taiwan Chunghwa
37 Tanzania Vodacom Tanzania
38 Thailand DTAC
39 Turki Vodafone
40 Yunani Vodafone

Nota: Perkhidmatan Celcom Roaming boleh digunakan di 40 negara yang telah menjalin kerjasama dengan Celcom.

Baca juga: Panduan cara aktifkan Digi roam like home.

Celcom Roaming Activation dan Rate

Cara mengaktifkan perkhidmatan Celcom Roaming untuk internet bagi pelanggan baru dan pelanggan lama adalah berbeza.

A. Pelanggan Baharu

Cara menggunakannya, Anda boleh ikuti langkah berikut:

 1. Pertama sekali, sila Anda SMS dengan menghantar “IR ON” ke 28882.
 2. Atau, dapat juga melalui OCS.
 3. Di Malaysia, hubungi Contact Us Celcom di 1111 dari nombor Celcom, +60196011111 dari pengendali mudah alih lain.
 4. Atau, sila dail ke *123# jika Anda berada di luar negara.
 5. Kemudian, kunjungi Blue Cube terdekat.

B. Pelanggan yang Sedia Ada

Cara menggunakannya, Anda boleh ikuti langkah berikut:

 1. Anda boleh menggunakan menu USSD *118*3*2# atau *118*3*1# atau *118*3*3#, kemudian pilih mengikut kehendak Anda.
 2. Di Malaysia, hubungi Contact Us Celcom di 1111, +60196011111 dari pengendali mudah alih lain.
 3. Atau, dail *123 # jika Anda berada di luar negara atau lawati Blue Cube terdekat.

celcom roaming (tips)

Nota: Aktifkannya secara percuma! Tiada deposit roaming diperlukan.

Roaming tips. Tips and Tricks. Support Celcom

Simak: Panduan cara tukar postpaid ke prepaid U Mobile.

Terma dan Syarat Celcom

Terma dan syarat Celcom yang Anda mesti tahu:

 • Celcom mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk menarik balik, meminda, meninggalkan dan/atau mengubah mana-mana bahagian atau keseluruhan terma
  dan syarat-syarat Promosi ini tanpa notis terlebih dahulu kepada Pelanggan yang dinyatakan di sini dan Pelanggan akan terikat
  untuk mematuhi, melaksanakan dan mematuhi terma dan syarat di sini dan sebarang pindaannya.
 • Keputusan Celcom dalam sebarang perkara berkaitan dengan Promosi adalah muktamad dan konklusif. Sebarang permintaan rayuan dan
  semakan tidak akan dilayan.
 • Celcom tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang tuntutan oleh Pelanggan atau tuntutan pihak ketiga atau kerugian dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak
  terhad kepada, kehilangan keuntungan, punitif, tidak langsung, khas, ganti rugi sampingan atau berbangkit atau untuk ganti rugi lain dan
  sebarang tuntutan berkaitan dalam apa jua bentuk, termasuk secara langsung, tidak langsung, pihak ketiga, berbangkit atau kerosakan lain akibat daripada
  atau berkaitan dengan Promosi ini.
 • Celcom menafikan sebarang liabiliti untuk kehilangan atau kerosakan harta benda atau sebarang kecederaan peribadi atau kehilangan nyawa akibat daripada atau dalam
  berkaitan dengan Promosi ini.
 • Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa Celcom berhak untuk membatalkan sebarang penyertaan jika
  Pelanggan melanggar kewajipannya atau mana-mana terma dan syarat Promosi ini. Walaupun perkara di atas,
  Celcom berhak untuk menolak sebarang penyertaan atau Pelanggan mengikut budi bicara mutlaknya tanpa
  memberikan apa-apa sebab sekalipun.
 • Celcom tidak bertanggungjawab sekiranya Pelanggan dihalang daripada menyertai
  Kenaikan pangkat, akibat daripada sekatan teknikal tertentu atau sekatan lain khusus atau force majeure yang
  termasuk tetapi tidak terhad kepada arahan kawal selia dan/atau kerajaan, tindakan Tuhan dsb.
 • Semua gambar, maklumat peribadi dan nama yang dikemukakan dalam Promosi, tanda perkhidmatan, nama dagangan,
  tanda dagangan adalah hak milik Celcom.
 • Celcom berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menggunakan nama, gambar, rakaman suara atau video dan
  penyertaan Pelanggan untuk tujuan publisiti, pengiklanan, perdagangan atau Promosi dalam mana-mana media, tanpa terlebih dahulu mendapatkan apa-apa
  memberi persetujuan atau membuat sebarang bayaran kepada Pelanggan.
 • Kecuali seperti yang dinyatakan secara nyata di sini, Celcom tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang perbelanjaan dan kos termasuk perbelanjaan luar poket yang berkaitan dengan atau akibat daripada menyertai Promosi ini.
 • Semua hadiah yang ditawarkan di bawah Promosi ini tidak boleh dipindah milik secara tunai atau barangan dan tertakluk kepada ketersediaan
  stok. Celcom berhak untuk menggantikan dan menggantikan hadiah yang ditawarkan dengan hadiah lain yang sama nilai atau lebih tinggi
  nilai yang difikirkan sesuai oleh Celcom.
 • Celcom menafikan sebarang waranti atau liabiliti untuk kebolehdagangan dan kesesuaian hadiah di bawah Promosi ini. The
  waranti yang terpakai untuk hadiah adalah tertakluk kepada terma dan syarat yang diberikan oleh pengilang atau pembekal
  hadiah.
 • Kandungan untuk Promosi disediakan oleh pihak ketiga. Celcom tidak menapis atau mengedit kandungan tersebut. Pelanggan
  mengakui bahawa Celcom tidak bertanggungjawab untuk menapis kandungan atau maklumat yang diberikan. Celcom menafikan semua
  liabiliti berhubung dengan kandungan yang disediakan.
 • Sekiranya mana-mana peruntukan dalam terma dan syarat ini adalah tidak sah, menyalahi undang-undang dan tidak boleh dikuatkuasakan di bawah mana-mana
  undang-undang yang terpakai atau dengan apa-apa sebab sekalipun, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan yang selebihnya tidak akan
  terjejas.
 • Tiada kelewatan atau kelonggaran oleh Celcom dalam menguatkuasakan mana-mana terma atau syarat di sini akan menjadi penepian oleh Celcom terhadap
  Pelanggaran pelanggan terhadap terma dan syarat ini.

Terma dan Syarat Celcom Roaming (Prepaid & Postpaid).

celcom roaming (terma dan syarat 1)

celcom roaming (terma dan syarat 2)

Itulah sedikit maklumat tentang Celcom Roaming yang boleh kami kongsikan untuk Anda gunakan semasa berada di luar Malaysia.