Permohonan Pinjaman TEKUN COVID

Permohonan Pinjaman TEKUN COVID kini dibuka untuk membantu usahawan kecil dan mikro di Malaysia menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Program pinjaman ini adalah salah satu inisiatif pemerintah Malaysia untuk memberikan sokongan kepada sektor perniagaan kecil dan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19.

Bagi usahawan kecil dan mikro yang terkesan dengan penurunan pendapatan dan kekurangan modal, pinjaman TEKUN COVID boleh menjadi pilihan yang baik untuk membantu memulihkan dan meningkatkan perniagaan mereka. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pinjaman TEKUN COVID dan bagaimana cara untuk mengajukannya.

 

Permohonan Pinjaman TEKUN COVID (Pict)

Pinjaman Tekun Nasional COVID

Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 adalah program pinjaman khas yang ditawarkan oleh Tekun Nasional kepada usahawan mikro dan kecil di Malaysia yang terkesan oleh pandemik COVID-19. Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan Sektor Mikro atau juga dipanggil Covid Business Recovery – Micro (CBRM) ini adalah inisiatif pihak kerajaan untuk membantu usahawan mikro dan kecil yang terjejas oleh pandemik COVID-19, dan ia ditawarkan pada kadar faedah yang rendah dan syarat-syarat pinjaman yang berpatutan.

Pinjaman ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, termasuk pembelian stok, peralatan, pembayaran sewa, dan modal kerja. Ia bertujuan untuk membantu usahawan mikro dan kecil mengekalkan perniagaan mereka semasa krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemik COVID-19.

Untuk memohon pinjaman ini, usahawan perlu memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti memiliki perniagaan yang berdaftar dan aktif, dan telah terkesan secara langsung oleh pandemik COVID-19. Pemohon juga perlu memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti penyata kewangan dan dokumen perniagaan yang sah.

Pembiayaan bermula dari RM1,000. Bagaimanapun, kelulusan maksimum yang diberikan oleh TEKUN ialah RM10,000 kepada setiap syarikat PKS yang berjaya.

Tempoh bayaran balik maksimum untuk pembiayaan adalah sehingga 3 tahun iaitu 36 bulan dengan kelewatan atau penangguhan selama 6 bulan.

Baca juga: Semak Status Pinjaman TEKUN Nasional.

1. Pertimbangan Kemunculan Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 Malaysia

Polisi Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 Malaysia dinaikkan sebagai tindak balas kepada kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi dan perniagaan mikro dan kecil di Malaysia. Beberapa sebab kemunculan dasar ini termasuk:

 • Kesan Pandemik COVID-19: Pandemik COVID-19 telah menyebabkan pengurangan pendapatan dan jualan untuk perniagaan mikro dan kecil di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Banyak perniagaan mikro dan kecil mengalami masalah kewangan dan sukar mendapatkan akses kepada kewangan untuk terus beroperasi dan membangun.
 • Peranan Perusahaan Mikro dan Kecil: Perusahaan mikro dan kecil adalah tulang belakang ekonomi di Malaysia, dan memberi sumbangan besar kepada pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pekerjaan, dan meningkatkan kebajikan rakyat. Oleh itu, adalah penting untuk menyediakan sokongan untuk perniagaan mikro dan kecil untuk terus hidup dan berkembang di tengah-tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemik COVID-19.
 • Akses Terhad kepada Kewangan: Perusahaan mikro dan kecil sering menghadapi kesukaran untuk mendapatkan akses kepada kewangan daripada bank dan institusi kewangan lain. Ini terutamanya berlaku semasa krisis seperti pandemik COVID-19, di mana risiko kredit lebih tinggi. Polisi Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10,000 bertujuan menyediakan akses mudah dan berpatutan kepada pembiayaan untuk perniagaan mikro dan kecil.
 • Sokongan Kerajaan: Kerajaan Malaysia komited untuk menyediakan sokongan untuk perniagaan mikro dan kecil di tengah-tengah pandemik COVID-19. Polisi Pinjaman Tekun Nasional COVID-10 RM10,000 adalah salah satu bentuk sokongan ini, yang bertujuan membantu perniagaan mikro dan kecil bertahan dan berkembang maju di tengah-tengah krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemik COVID-19.

2. Sasaran Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000

Sasaran utama dari kebijakan Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 Malaysia adalah usahawan mikro dan kecil di Malaysia yang terkena dampak pandemi COVID-19. Pinjaman ini ditujukan untuk membantu usahawan mikro dan kecil yang mengalami kesulitan keuangan akibat penurunan pendapatan dan penjualan mereka akibat pandemi COVID-19.

Untuk memenuhi syarat untuk pinjaman ini, calon peminjam harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk memiliki bisnis yang terdaftar dan aktif, dan telah terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Selain itu, pemohon juga harus memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti penyata keuangan dan dokumen bisnis yang sah.

Kebijakan Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 ini juga bertujuan untuk mendorong usahawan mikro dan kecil untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan produktivitas melalui investasi dalam peralatan dan modal kerja. Dengan memberikan akses keuangan yang mudah dan terjangkau, diharapkan dapat membantu usahawan mikro dan kecil untuk bertahan dan tumbuh dalam era pandemi COVID-19 dan masa depan.

3. Matlamat Dasar Pinjaman Tekun Nasional COVID

Matlamat dasar Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 Malaysia adalah untuk membantu perniagaan mikro dan kecil di Malaysia yang telah terjejas dari segi ekonomi akibat pandemik COVID-19. Beberapa objektif utama dasar ini ialah:

 • Meningkatkan akses kewangan: Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10,000 bertujuan untuk menyediakan akses kewangan yang mudah dan berpatutan untuk perniagaan mikro dan kecil yang telah terjejas oleh kesan ekonomi pandemik COVID-19. Dengan menyediakan akses mudah kepada kewangan, adalah diharapkan perniagaan mikro dan kecil akan dapat memperoleh modal yang diperlukan untuk meneruskan operasi dan mengembangkan perniagaan mereka.
 • Meningkatkan produktiviti: Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 juga bertujuan untuk meningkatkan produktiviti perusahaan mikro dan kecil dengan menyediakan akses kewangan yang mudah untuk pelaburan dalam peralatan dan modal kerja. Dengan meningkatkan produktiviti, adalah diharapkan perniagaan dapat meningkatkan kecekapan dan menjana keuntungan yang lebih besar.
 • Meningkatkan daya saing: Dengan menyediakan akses mudah dan berpatutan kepada kewangan, adalah diharapkan perniagaan mikro dan kecil dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasaran dan bersaing dengan perniagaan yang lebih besar. Ini juga dijangka membantu mewujudkan pekerjaan baharu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 • Inovasi yang menggalakkan: Pinjaman Tekun Nasional COVID RM10000 juga bertujuan untuk menggalakkan inovasi dan pembangunan perniagaan baharu dalam kalangan perusahaan mikro dan kecil. Dengan menyediakan akses mudah kepada kewangan, perniagaan mikro dan kecil diharap dapat membangunkan produk baharu atau membangunkan model perniagaan yang inovatif untuk meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan perniagaan.

Baca juga: Pinjaman Perniagaan TEKUN.

Permohonan Pinjaman TEKUN COVID

Anda boleh buat permohonan pinjaman TEKUN COVID secara online. Kami juga berkongsi beberapa kelayakan dan latar belakang pinjaman ini.

A. Cara Buat Permohonan Pinjaman TEKUN COVID

Berikut adalah langkah-langkah membuat permohonan Pinjaman TEKUN COVID:

 1. Sila layarai laman web rasmi Tekun di https://fas.tekun.gov.my/cbrm.
 2. Jika Anda belum ada akaun, sila Anda buat pendaftaran terlebih dahulu di https://fas.tekun.gov.my/cbrm/register.
  Masukkan Nama Anda.
  • Masukan Nombor Kad Pengenalan.
  • Masukkan Alamat Email Anda.
  • Masukkan Kata Laluan Anda.
  • Sila Sahkan Kata Laluan Anda sekali lagi.
  • Kemudian tekan Daftar Akaun.
 3. Setelah selesai daftar akaun, Anda boleh cuba Login.
 4. Sila isikan Alamat Email.
 5. Lalu isikan Kata Laluan.
 6. Kemudian, tekan Log Masuk.
 7. Seterusnya, isikan segala maklumat yang diperlukan dengan lengkap.
 8. Selesai.

B. Dokumen Sokongan Permohonan Pinjaman TEKUN COVID

Terdapat beberapa dokumen yang diperlukan semasa membuat permohonan pembiayaan Tekun COVID.

Dokumen-dokumen ini adalah seperti di bawah:

 • Borang Penzahiran Kebenaran Maklumat Individu (JPP/BORANG/17). Anda boleh download di sini.
 • Salinan Sijil Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau lesen perniagaan dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang sah.
 • Salinan MyKad pemohon dan pasangan.
 • Salinan penyata akaun bank untuk 1 bulan terkini.
 • Salinan salah satu bil utiliti terkini (Bil elektrik/bil air/bil telefon).

C. Kelayakan Permohonan Pinjaman TEKUN COVID

Berikut adalah senarai beberapa kelayakan untuk Permohonan Pinjaman TEKUN COVID:

 1. Perniagaan usahawan mikro yang terjejas akibat wabak Coronavirus COVID-19.
 2. Merupakan warganegara Malaysia (Bumiputera atau India).
 3. Mestilah berumur 18 – 60 tahun (Tempoh pembiayaan maksimum adalah sehingga umur 65 tahun).
 4. Perniagaan dijalankan secara sepenuh atau separuh masa.
 5. Mempunyai lesen/permit PBT (lesen penjaja)/daftar perniagaan yang sah (SSM) atau dokumen lain yang mengesahkan pemohon menjalankan perniagaan.
 6. Tidak disenarai hitam dengan institusi kewangan lain.
 7. Bebas daripada tindakan kebankrapan.
 8. Mempunyai rekod bayaran balik yang baik dengan TEKUN Nasional (untuk usahawan sedia ada).
 9. Pemohon yang berjaya perlu memilih salah satu kemudahan yang diberikan samada dari Bank Simpanan Nasional atau TEKUN Nasional.

Nota:

 • Pembiayaan ini terbuka kepada semua sektor perniagaan dengan skim pembiayaan serendah RM1,000 hingga RM10,000.

 • Tempoh pembiayaan maksimum adalah 3 tahun, manakala tempoh penggantungan/penangguhan adalah 6 bulan.

 • Tiada kadar pulangan/keuntungan yang digunakan untuk pembiayaan Skim CBRM.

   

Baca juga: Cara Permohonan BPN Online.

Maklumat Lanjut

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai Permohonan Pinjaman TEKUN COVID melalui laman web rasmi Tekun Nasional atau melalui saluran komunikasi rasmi Tekun Nasional seperti:

 1. Laman web rasmi Tekun Nasional: https://www.tekun.gov.my/
  Di laman web ini, Anda boleh mendapatkan maklumat lengkap tentang Pinjaman Tekun Nasional COVID, keperluan pendaftaran, dan proses permohonan.
 2. Nombor Telefon: 03-9059 888
  Anda boleh menghubungi Nombor Telefon Tekun Nasional untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Pinjaman Tekun Nasional COVID dan juga boleh bertanya soalan mengenai proses permohonan dan keperluan pendaftaran.
 3. Pejabat Cawangan Tekun Nasional: Anda juga boleh mengunjungi salah satu pejabat cawangan Tekun Nasional terdekat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Pinjaman Tekun Nasional COVID. Alamat dan maklumat perhubungan bagi pejabat cawangan Tekun Nasional boleh didapati di laman web rasmi Tekun Nasional.

Pastikan mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi Tekun Nasional dan fahami terma dan syarat Pinjaman Tekun Nasional COVID sebelum mengemukakan permohonan.

Dalam kesimpulannya, Permohonan Pinjaman TEKUN COVID adalah salah satu cara untuk membantu usahawan kecil dan mikro di Malaysia mengatasi kesulitan akibat pandemik COVID-19. Melalui program pinjaman ini, usahawan kecil dan mikro dapat memperoleh dana untuk memperbaiki, meningkatkan, atau memulai kembali perniagaan mereka.

Namun, sebelum mengajukan pinjaman, pastikan bahwa Anda memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tekun Nasional. Selain itu, pastikan juga bahwa Anda memahami risiko dan tanggung jawab yang terkait dengan mengambil pinjaman. Dengan begitu, Anda dapat memaksimalkan manfaat dari program pinjaman TEKUN COVID dan membantu memulihkan sektor perniagaan kecil dan mikro di Malaysia.