Pinjaman Perniagaan BSN

Modal ialah pengumpulan wang atau barang yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Perkataan modal digunakan secara meluas dalam perniagaan. Sesuatu perniagaan pasti memerlukan modal untuk menjalankannya.

Memandangkan kepentingan modal sebelum memulakan perniagaan, maka Anda perlu menyediakan modal seawal mungkin agar perniagaan yang bakal Anda lakukan dapat berkembang dengan lebih besar.

Salah satu cadangan kami apabila Anda sedang mencari modal tambahan ialah Pinjaman Perniagaan BSN. Pinjaman Perniagaan BSN adalah sama seperti pinjaman perniagaan bank rakyat mikro.

Tetapi secara objektif, Pinjaman Perniagaan BSN memberi peluang kepada usahawan untuk memajukan perniagaan mereka melalui tambahan pembiayaan modal komersial yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 2 tahun.

Bank Simpanan Nasional (BSN) telah memperkenalkan Kredit Perniagaan Mikro BSN sejak 2007. Pinjaman Perniagaan Mikro BSN menawarkan peluang pinjaman sehingga RM50,000 untuk usahawan baharu.

Di bawah ini, kami akan berkongsi maklumat mengenai Pinjaman Perniagaan BSN untuk memulakan perniagaan atau mengembangkan perniagaan Anda.

Pinjaman Perniagaan BSN

Pinjaman Perniagaan BSN

Skim pinjaman perniagaan BSN ini membuka peluang kepada usahawan mendapatkan suntikan modal tambahan bagi memajukan perniagaan mereka.

Sektor perniagaan yang layak ialah mereka yang terlibat dalam pembuatan (manufacturing), perkhidmatan (services) atau runcit & borong (retail & wholesale).

 • Jumlah pinjaman minimum: RM5,000.
 • Jumlah pinjaman maksimum: RM50,000.
 • Kadar faedah : Bermula dari 6.38% setahun (tertakluk kepada terma dan syarat).
 • Tempoh pinjaman: 1 hingga 5 tahun.
 • Institusi Kewangan Pelaksana : Bank Simpanan Nasional (BSN) Berhad.

A. Jenis Pinjaman Perniagaan BSN

Berikut merupakan beberapa jenis Pinjaman Perniagaan BSN:

 1. Peruncitan/pemborongan (retail & wholesale).
 2. Perkhidmatan (services).
 3. Pembuatan (manufacturing).

B. Kadar Faedah

BSN Micro TemaNiaga & BSN Micro TemanMesra

Kadar Faedah*: Serendah 6.38% setahun.

PKBC

 • Kadar Faedah: 4.00% setahun.

Automation and Digitalisation Facility (ADF)

 • Kadar Faedah: 4.00% setahun.

Agrofood Facility (AF)

 • Kadar Faedah: 3.75% setahun.

Targeted Relief and Recovery Facility (TRRF)

 • Kadar Faedah: 3.50% setahun.

Nota: *Untuk kadar faedah individu berbeza mengikut penarafan kredit BSN.

C. Kadar Keuntungan

Kadar keuntungan jika Anda memohon pinjaman perniagaan mikro BSN ialah 3.00% setahun.

D. Tujuan Pinjaman

 • Pembelian Aset
 • Modal Kerja

E. Syarat Pinjaman Perniagaan BSN

Berikut adalah senarai syarat untuk Pinjaman Perniagaan BSN:

 • Pemohon adalah individu yang bekerja sendiri / syarikat mikro.
 • Pemohon mempunyai perdagangan komersil dan / atau pendaftaran pelesenan yang sah.
 • Perniagaan pemohon telah beroperasi selama sekurang-kurangnya 2 tahun.
 • Tanpa penjamin atau dengan penjamin yang bergaji RM2,000 sebulan.
 • Pemohon adalah rakyat Malaysia berusia 21-60 tahun.
 • Penjamin adalah rakan kongsi, meringkaskan rakan perniagaan / pemegang saham / pengarah syarikat (jika berkenaan).

F. Dokumen untuk Mendapatkan Pembiayaan Perniagaan BSN

Dokumen wajib

 • Borang permohonan pinjaman perniagaan BSN yang lengkap diisi.
 • Satu salinan pendaftaran perniagaan atau lesen perniagaan.
 • Satu salinan Buku Akaun Bank termasuk Akaun BSN (jika berkenaan).
 • Rekod Jualan pemohon untuk 6 bulan paling terkini (jika berkenaan).
 • 2 salinan Kad Pengenalan pemohon (depan dan belakang).
 • Dokumen lain yang berkaitan dengan perdagangan pemohon, misalnya: utiliti bil, perjanjian pajakan komersial.
 • Rancangan Bank untuk 6 bulan yang lalu (jika berkenaan).

Saya juga akan mencadangkan supaya anda memasukkan penjamin dokumen seperti:

 • 2 salinan Kad Pengenalan (depan dan belakang).
 • Surat Pengesahan daripada majikan (jika berkenaan).
 • Slip asal dan salinan gaji pemohon (untuk 3 bulan terakhir).
 • Salinan Penyata KWSP (jika berkenaan).
 • Salinan SPT (jika berkenaan).

Baca juga : Maklumat Terkini Pinjaman Perniagaan TEKUN Nasional.

Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN

Sekiranya Anda telah membaca peruntukan atau syarat di atas, sila ikuti langkah-langkah untuk memohon pinjaman perniagaan mikro BSN di bawah :

 1. Lawati pautan rasmi BSN Micro Financing di https://www.bsncheckin.com.my/MF/
 2. Preferred Processing State : Sila Anda pilih lokasi negeri untuk pemprosesan pembiayaan berdasarkan lokasi/alamat perniagaan.)
 3. Preferred Processing Branch : Sila pilih lokasi cawangan Mikro untuk pemprosesan pembiayaan berdasarkan lokasi/alamat perniagaan.)
 4. Business Reg. / Company Reg. / License / Permit No : Anda isi maklumat berdasarkan pendaftaran SSM/Lesen/Badan Professional.Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (1)
 5. Loan Amount : Sila isikan Amaun Pembiayaan yang Anda inginkan.
 6. Company Registration / Incorporation Date : Sila Anda pilih tarikh pendaftaran
 7. Annual Sales Turnover RM & On Date : Isi perolehan jualan tahunan dan tarikh Anda.
 8. No. of Fulltime Employees & On Date : Isi bilangan pekerja sepenuh masa/tetap dan tarikh (penzahiran) Anda.Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (2)
 9. Product Type : Pilih jenis produk Anda.
 10. Tenure : Sila pilih temph pembiayaan. Kemudian tekan ikon sebelah kanan untuk paparan penerangan.
 11. Financing Purposes : Anda pilih tujuan pembiayaan.
 12. BSN GIRO/i Company Account : Sila masukkan no. account Giro/i, korporat (jika ada).
 13. Source of Information : Sila Anda pilih sumber maklumat pembiayaan diperolehi.Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (3)
 14. Business / Company Name : Isi nama perniagaan/syarikat Anda.
 15. Business / Registered / Correspondence Address : Isi alamat perniagaan Anda (2 baris pertama wajib di isi).
 16. City : Sila Anda pilih bandar.
 17. State : Anda pilih negeri.Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (4)
 18. Postcode : Isi poskod Anda.
 19. Telephone No : Isi nombor telefon perniagaan Anda.
 20. E-mail : Isi alamat e-mel perniagaan Anda (jika ada).
 21. Current Business : Pilih jenis premis perniagaan Anda.
 22. Malaysian Owned / Controlled : Sila pilih YA jika perniagaan dimiliki/dikawal oleh warganegara.
 23. Date of Business Commencement : Anda pilih tarikh perniagaan mula beroperasi.
 24. Business Constitution : Sila pilih jenis konstitusi perniagaan yang didaftarkan.
 25. Nature of Business : Anda pilih bidang perniagaan yang dijalankan.Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN
 26. If you were introduced by BSN employee, please provide the name : Sila masukkan nama kakitangan.
 27. Title : Anda pilih gelaran yang sesuai.
 28. Name : Sila isi nama untuk dihubungi.
 29. Office Phone No : Diisi nama untuk dihubungi.
 30. Mobile Phone No : Diisi no. telefon bimbit.
 31. Position : Sila isi jawatan semasa.
 32. Email : Anda isi alamat emel (jika ada).Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (6)
 33. Title : Sila pilih panggilan yang sesuai.
 34. Name (as per NRIC/Passport) : Sila diisi nama pemilik/ rakan kongsi/pengarah/pemegang saham.
 35. ID-Type : Anda pilih jenis dokumen pengenalan.
 36. ID No : Diisi No. Kad Pengenalan / No. Passport.
 37. Shareholding RM (%) : Sila isi peratusan pemilikan/pegangan saham.
 38. Select the Relevant : Anda pilih jenis individu yang sesuai.
 39. Age (Date of Birth) : Umur dipaparkan secara auto.Cara Memohon Pinjamann Mikro BSN
 40. Gender : Sila pilih jantina.
 41. Nationality : Anda pilih warganegara.
 42. Race : Anda pilih bangsa.
 43. Marital Status : Pilih status perkahwinan Anda.
 44. Academic Qualification : Pilih tahap pendidikan Anda.
 45. Telephone No : Sila isi nombor telefon.
 46. Mobile No : Sila isi no. telefon bimbit.Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (8)
 47. E-Mail : Anda isi alamat email (jika ada).
 48. Monthly Gross Income : Sila Anda isi pendapatan kasar bulanan.
 49. Permanent Address : Diisi alamat tetap/tempat tinggal (2 baris pertama wajib di isi).
 50. Postcode : Diisi poskod.
 51. City : Diisi bandar.
 52. State : Anda pilih negeri.
 53. Country : Anda pilih negara.
 54. Residental Type : Sila pilih jenis kediaman.
 55. Correspondence Address : Diisi alamat surat menyurat jika berbeza dari alamat tetap (Ruang ini adalah pilihan).
 56. Add Business Partner : Sila Anda tekan butang ‘Add Business Partner’ untuk simpan data dan jadual ringkasan akan dipaparkan (seperti contoh).Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (9)
 57. Declaration for connected party : Sila tandakan perakuan penzahiran yang berkenaan (seperti contoh dalam kotak merah). Jika mempunyai hubungan dengan kakitangan BSN, sila isi maklumat pada ruangan.
 58. Declaration for Personal Data Protection : Anda tandakan perakuan penzahiran yang berkenaan.
 59. Document upload : Rowse dan sila pilih dokumen yang akan dimuatnaik. Kemudian tekan validate untuk memuatnaik dokumen. Untuk saiz dokumen yang dibenarkan ialah 10MB.
 60. Submit Application : Sila tekan butang Submit Application untuk menghantar permohonan.Cara Memohon Pinjaman Mikro BSN (10)
 61. Download Transmittal Report : Sila tekan butang untuk menjana laporan penghantaran permohonan.
 62. Download Application Form : Sila tekan butang untuk menjana paparan borang permohonan dalam format PDF.
 63. Download Declaration Form : Sila tekan butang untuk menjana borang perakuan dalam format PDF.

Anda boleh mengunjungi cawangan BSN yang berhampiran atau Anda boleh menghubungi Khidmat Pelanggan BSN 1300-88-1900 atau layari https://www.bsn.com.my. untuk pertanyaan dan perkhidmatan lanjut.

Baca juga : Cara Mohon Pinjaman Perniagaan MARA.

Itulah beberapa maklumat mengenai Pinjaman Perniagaan BSN yang boleh kami kongsikan dengan Anda.