Pinjaman Perniagaan MARA

Modal ialah istilah luas yang boleh menggambarkan apa sahaja yang memberikan nilai atau faedah kepada pemiliknya. Biasanya, modal lebih kerap dikaitkan dengan wang tunai yang digunakan untuk tujuan produktif atau pelaburan.

Secara umumnya, modal adalah komponen penting dalam menjalankan perniagaan setiap hari dan membiayai pertumbuhan masa depannya. Modal perniagaan boleh diperoleh daripada operasi perniagaan atau diperoleh daripada pembiayaan hutang atau ekuiti.

Modal merupakan faktor yang sangat penting apabila seseorang ingin memulakan perniagaan.

Salah satu cadangan kami apabila Anda mencari modal tambahan ialah Pinjaman Perniagaan MARA (Majlis Amanah Rakyat).

Pinjaman Perniagaan MARA itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan penyertaan dan meningkatkan keupayaan Usahawan Bumiputera bersaing dalam sektor perdagangan dan industri perusahaan kecil dan sederhana (PKS).

Pinjaman Perniagaan MARA

Faedah/Kebaikan Modal untuk Perniagaan

Secara umumnya, faedah modal untuk menjalankan perniagaan adalah seperti berikut:

 • Modal berguna untuk penyediaan bahan mentah.
 • Modal digunakan untuk menjalankan proses pengeluaran.
 • Modal untuk menjaga perlesenan perniagaan.
 • Modal untuk memohon paten.
 • Modal bayar gaji pekerja.
 • Modal berguna sebagai tabungan atau dana cawangan.
 • Kewujudan modal untuk meningkatkan kepercayaan pihak lain.
 • Modal adalah berguna untuk memenuhi keperluan lain. Seperti membuka cawangan baharu, meluaskan pasaran, pengangkutan, kredit, inventori syarikat, dan lain-lain keperluan syarikat.

Pinjaman Perniagaan MARA

Skim Pembiayaan MARA
Skim Pembiayaan MARA

Majlis Amanah Rakyat (MARA) yang merupakan institusi pembangunan sosio-ekonomi di Malaysia komited untuk membangunkan usahawan Bumiputera yang berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa.

Skim Pinjaman Perniagaan MARA sentiasa diperkasakan untuk menggalakkan lagi Bumiputera menceburi bidang keusahawanan.

Skim bantuan atau Pinjaman Perniagaan dari MARA ini adalah untuk mana-mana sektor komersial, yang penting tidak bersaing dengan syariat Islam.

Secara objektifnya, pinjaman perniagaan MARA ini memberi pembiayaan kepada penggiat perniagaan bagi meningkatkan tahap perniagaan Bumiputera dalam sektor perdagangan kursus dan industri kecil dan sederhana.

Tempoh pembiayaan maksimum untuk pinjaman ini adalah sehingga 15 tahun, dengan kadar pembiayaan maksimum sebanyak 4%.

Baca juga : Maklumat Terkini dan Cara Mohon Pinjaman Perniagaan BSN.

Jenis Pinjaman MARA untuk Perniagaan

Terdapat 14 jenis pinjaman MARA bagi perniagaan iaitu:

1. Program Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA/Belia (PUTRA)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan melahirkan usahawan kecil yang dinamik daripada generasi muda untuk memulakan perniagaan dan menyediakan kemudahan pembiayaan untuk perusahaan mikro untuk semua sektor seperti peruncitan, perkhidmatan, pembuatan kecuali sektor penternakan dan pertanian.

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-Syarat Asas:

 • Pemohon berumur 18-40 tahun.
 • Pemohon mempunyai premis perniagaan (kecuali perniagaan online).
 • Perniagaan pemohon adalah patuh Syariah.
 • Pemohon bebas dari senarai hitam MARA.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Menjalankan perniagaan sepenuh masa.

Syarat-Syarat Khusus:

 • Pemohon adalah belia yang telah menjalankan perniagaan tidak kurang dari tiga (3) bulan dengan perkembangan yang baik.
 • Tidak pernah mendapat sebarang kemudahan pembiayaan MARA.
 • Lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMa).
 • Pelajar IPMa yang sedang mengikuti latihan industri atau program inkubator di IPMa.

B Skop Pembiayaan

 • Pembelian Mesin dan Peralatan.
 • Modal Pusingan.
Had PembiayaanRM10,000.00
Tempoh Pembiayaan1-3 tahun @12-36 bulan
Jaminan atau CagaranTiada (Hanya perlu kemukakan seorang penyokong@reference dikalangan ahli keluarga)
Kadar Keuntungan0%

2. Pembiayaan Perniagaan untuk Orang Kelainan Upaya (OKU)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini mempunyai tujuan untuk kemudahan pembiayaan khas untuk Orang Kelainan Upaya (OKU) berdikari dengan menjalankan perniagaan sendiri.

A. Syarat-Syarat Asas

 • Pemohon berumur 18-60 tahun.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Pemohon mesti mempunyai kad OKU.
 • Pemohon menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Pemohon bebas dari senarai hitam MARA.
 • Perniagaan pemohon adalah patuh Syariah.
 • Pemohon mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon mempunyai premis perniagaan.
 • Untuk perniagaan yang belum beroperasi tetapi mempunyai potensi dan berdaya maju boleh dipertimbangkan.
 • Pemohon berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

B. Skop Pembiayaan

 • Ubah suai Premis Perniagaan.
 • Pusingan.
 • Pembelian Mesin dan Peralatan.
Had PembiayaanRM50,000.00
Tempoh Pembiayaan1-15 tahun @ 12-180 bulan
Jaminan atau CagaranTiada
Kadar Keuntungan0%

3. Skim Pembiayaan Lepasan IPMa (SEMAi)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan memudahkan urusan menjalankan perniagaan komersial dan menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada graduan Institusi Pendidikan MARA (IPMa).

A. Syarat-syarat Asas dan Khusus

Syarat-syarat Asas:

 • Pemohon berumur 18-60 tahun.
 • Warganegara dan Bumiputera.
 • Pemohon mesti lulus ujian psikometrik (markah 50% ke atas).
 • Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon mesti mempunyai premis perniagaan.
 • Menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Perniagaan pemohon mesti patuh Syariah.
 • Bebas dari senarai hitam MARA.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Syarat-syarat Khusus:

 • Mendapat surat sokongan daripada Pengawal Pusat di tempat menjalani latihan / belajar.
 • Memula/ mempertingkatkan perniagaan yang sama atau berkaitan dengan kursus yang diikuti di IPMa; Atau Menjalankan perniagaan dalam bidang yang lain sekurang-kurangnya enam (6) bulan.
 • Lepasan IPMa yang menamatkan pengajian dengan jayanya.

B. Skop Pembiayaan

 • Pembelian Mesin dan Peralatan.
 • Ubah suai premis perniagaan.
 • Modal Pusingan.
Had Pembiayaan
Minimum: RM10,000.00
Maksimum: RM50,000.00
Tempoh Pembiayaan1-5 tahun @12-60 bulan
Jaminan atau CagaranTiada cagaran dan jaminan
Kadar Keuntungan4%

4. Skim Pembiayaan Perniagaan Khas Wanita (DanaNITA)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan untuk pembiayaan khas untuk usahawan wanita Bumiputera dalam konteks pengembangan perniagaan dan meningkatkan penyertaan wanita dalam aktiviti keusahawanan, memperkasakan usahawan wanita sedia ada dan meningkatkan pendapatan isi rumah.

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-syarat Asas:

 • Pemohon berumur 18-60 tahun.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Perniagaan pemohon mesti patuh Syariah.
 • Pemohon bebas dari senarai hitam MARA.
 • Menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Mempunyai premis perniagaan (kecuali perniagaan online).
 • Perniagaan telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan.
 • Pemohon memiliki akaun simpanan yang aktif bagi tempoh enam (6) bulan terkini.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).

Kelonggaran Syarat:

 • Majoriti pegangan Syer adalah 51% wanita.
 • Tempoh Bernafas bagi bayaran balik sehingga 12 bulan.
 • Pengecualian Lesen Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi pembiayaan RM50,000.00 ke bawah.
 • Penyata Akaun Bank bagi tempoh tiga (3) bulan (penyata Dalam Talian adalah diterima).
 • Pengecualian Sebut Harga Ubah Suai / Pembelian Mesin & Alatan bagi pembiayaan RM50,000.00 ke bawah.
 • Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) sahaja / Mempunyai Lesen Perniagaan yang berkaitan bagi Sabah dan Sarawak bagi pembiayaan RM50,000.00 ke bawah.

B. Skop Pembiayaan

 • Pembelian Mesin dan Peralatan.
 • Modal Pusingan.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Pembiayaan RM50,001.00 hingga RM 150,000.00.
 • Dikecualikan bagi Pembiayaan RM50,000.00 ke bawah.
 • Simpanan Tetap berkonsep Islam (General Investment Account) yang berdasarkan 10% dari nilai pembiayaan.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Gabungan antara keduanya.
Had PembiayaanRM150,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @12-120 bulan
Kadar Keuntungan3.5%

5. Skim Pembiayaan Perniagaan Bergerak (Mobile Business/Karavan)

Skim ini bertujuan menggalakkan penyertaan belia menjadi usahawan bergerak (mobilpreneurs) khususnya dalam sektor perniagaan food truck seiring dengan perkembangan semasa industri perniagaan.

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-syarat Asas:

 • Pemohon berumur 18-60 tahun.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Perniagaan pemohon mesti patuh Syariah.
 • Pemohon mesti bebas dari senarai hitam MARA.
 • Lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas).
 • Menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon telah berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan pemohon telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan.

Syarat-syarat Khusus:

 • Mengemukakan sebutharga atau surat jual beli kontena/ kabin/ karavan/ trak (wang pembiayaan dibayar terus kepada pembekal).
 • Memiliki lesen memandu dan lesen Good Vehicle Driving License (GDL) yang sah dan belum tamat tempoh.
 • Umur bagi karavan terpakai tidak melebihi tiga (3) tahun dan jumlah pembiayaan tertakluk kepada penilaian daripada Jabatan Pengangkutan Jalan atau Jurutera Jentera JKR atau PUSPAKOM atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkaitan.
 • Lokasi perniagaan mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa Tempatan (PBT) atau pihak berkaitan.

B. Skop Pembiayaan

 • Pembiayaan tidak termasuk perbelanjaan pendaftaran, insuran dan cukai jalan.
 • Pembiayaan adalah 100% atas harga kontena / kabin dan karavan baru dan terpakai termasuk kos ubahsuai.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Gabungan antara keduanya.
 • Simpanan Tetap : Simpanan Tetap berkonsepkan Syariah (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan
  Pembiayaan untuk syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had Pembiayaan
Syarikat Sdn. Bhd : RM500,000.00
Milikan Tunggal / Perkongsian : RM250,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%

Baca juga : Syarat, Dokumen dan Cara Mohon Pinjaman Perniagaan TEKUN.

6. Skim Pembiayaan Pembangunan Usahawan Profesional

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan membantu meningkatkan penyertaan usahawan Bumiputera dalam bidang keusahawanan profesional dan menyediakan pelbagai kemudahan pembiayaan perniagaan di bawah Program Pembangunan Usahawan Profesional (ProSPEC).

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-syarat Asas:

 • Pemohon berumur 18-60 tahun.
 • Pemoghon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas).
 • Perniagaan patuh Syariah.
 • Pemohon menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Pemohon mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon mempunyai premis perniagaan.
 • Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Pemohon mesti bebas dari senarai hitam MARA.
 • Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus:

 • Memenuhi syarat-syarat khas yang ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan keusahawanan yang berkaitan.
 • Golongan Profesional yang diiktiraf dan berdaftar sebagai ahli badan profesional yang berkenaan.
 • Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang profesional yang berkaitan mengikut tempoh dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh MARA melalui program pembangunan usahawan yang berkaitan.

B. Skop Pembiayaan

 • Modal Pusingan.
 • Ubah suai Premis Perniagaan.
 • Pembelian Mesin dan Peralatan.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Gabungan antara keduanya.
 • Simpanan Tetap : Simpanan Tetap berkonsepkan Syariah (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan
  Pembiayaan untuk syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had Pembiayaan
Syarikat Sdn. Bhd: RM500,000.00
Milikan Tunggal/ Perkongsian: RM250,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @ 12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%

7. Program Pembangunan Usahawan Teknikal (PUTEK)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan untuk melahirkan usahawan baharu dalam bidang teknikal berdasarkan kemahiran yang mereka ada.

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-syarat Asas:

 • Pemohon talh berumur 18-60 tahun.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Perniagaan pemohon mesti patuh Syariah.
 • Pemohon menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Pemohon mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon mempunyai tapak/ premis/ bengkel perniagaan.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Perniagaan pemohon telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan dan tidak melebihi (5) tahun.
 • Pemohon bebas dari senarai hitam MARA.

Syarat-syarat Khusus:

 • Mempunyai Ijazah/Diploma/Sijil Kemahiran Teknikal daripada IPMa / Institusi teknikal kerajaan atau swasta.

B. Skop Pembiayaan

 • Pembelian Mesin dan Peralatan.
 • Modal Pusingan (Usahawan baru sahaja) Merangkumi:
  • 60% pembiayaan.
  • 40% geran (sekiranya bayaran adalah baik).

C. Had Pembiayaan

 • Modal Pusingan
  • 3 bulan @ 20% daripada kelulusan pembiayaan mesin dan peralatan dengan had maksimum RM50,000 atau mana yang terenda.
 • Pembelian mesin dan peralatan
  • Minimum: RM3,000.00.
  • Maksimum:RM500,000.00.
Tempoh Pembiayaan1-5 tahun @12-60%
Jaminan atau CagaranTiada
Kadar Keuntungan0%

8. Skim Pembiayaan Perniagaan Mudah Jaya (SPiM)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan kepada usahawan Bumiputera dalam sektor utama iaitu Perdagangan, Perkhidmatan dan Pembuatan kecuali Penternakan dan Pertanian.

A. Syarat-Syarat Asas

 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Pemohon telah berumur 18-60 tahun.
 • Pemohon berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas).
 • Pemohon mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon mempunyai premis perniagaan.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Pemohon menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Perniagaan pemohon telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan.
 • Perniagaan pemohon mesti patuh Syariah.
 • Pemohon mesti bebas dari senarai hitam MARA.
 • Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

B. Skop Pembiayaan

 • Modal Pusingan.
 • Ubah suai Premis Perniagaan.
 • Pembelian Mesin dan Peralatan.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Gabungan antara keduanya.
 • Simpanan Tetap : Konsep Simpanan Tetap Syariah (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan. Pembiayaan untuk menjadi syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had Pembiayaan
Syarikat Sdn. Bhd: RM500,000.00
Milikan Tunggal / Perkongsian: RM250,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @ 12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%

9. Skim Pembiayaan Perniagaan Mudah Jaya Usahawan Tekno (SPiM Tekno)

Skim SPiM Tekno bertujuan menyediakan kemudahan pembiayaan perniagaan khas kepada usahawan dalam sektor teknologi dan di bawah Program Pembangunan Usahawan Tekno.

A. Syarat-Syarat Asas

 • Pemohon mesti berumur 18-60 tahun.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Pemohon mempunyai premis perniagaan.
 • Perniagaan pemohon mestilah patuh Syariah.
 • Pemohon lulus ujian psikometrik (markah 55% ke atas).
 • Pemohon mebas dari senarai hitam MARA.
 • Pemohon mesti menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Pemohon mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.
 • Perniagaan pemohon telah beroperasi tidak kurang dari enam (6) bulan.

B. Skop Pembiayaan

 • Ubah suai Premis Perniagaan.
 • Modal Pusingan.
 • Pembelian Mesin dan Peralatan.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Gabungan antara keduanya.
 • Simpanan Tetap : Simpanan Tetap berkonsepkan Syariah (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan
  Pembiayaan untuk syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had Pembiayaan
Syarikat Sdn. Bhd : Minimal: RM50,000.00 Maksimum: RM500,000.00
Milikan Tunggal / Perkongsian : Minimal: RM50,000.00 Maksimum: RM250,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @12-120 bulan
Kadar Keuntungan4%

10. MARA Integrated Smart Auto (MISA)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan memberi peluang dan membantu usahawan menaik taraf piawaian bengkel sedia ada kepada skala besar dan meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera dalam sektor automotif yang menyediakan perkhidmatan 3S (Sales, Service & Spare-parts).

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-Syarat Asas:

 • Pemohon berumur 20-60 tahun.
 • Perniagaan pemohon mestilah patuh Syariah.
 • Pemohon menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Pemohon mempunyai premis perniagaan.
 • Pemohon bebas dari senarai hitam MARA.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus:

 • Mempunyai Penyata Kewangan Beraudit untuk Tempoh tiga (3) tahun terkini.
 • Mempunyai pengalaman teknikal sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang automotif dan telah mempunyai bengkel serta ingin mengembangkan dan mempelbagaikan perkhidmatan perniagaan automotif mereka dengan strategi conversion.

B. Skop Pembiayaan

 • Pembelian Mesin dan Peralatan.
 • Modal Pusingan.
 • Ubah suai Premis/Bengkel.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Gabungan kedua-duanya sekali : Pembiayaan untuk syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had PembiayaanRM1,000,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @12-120 bulan
Kadar Keuntungan2% (Kadar Tetap)

11. Pembangunan Rantaian Nilai Industri (PRiN)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan untuk menambah bilangan usahawan Bumiputera dalam sektor perniagaan kelas pertengahan sebagai persediaan untuk menjadi Usahawan Teratas yang membawa kepada Pemain Global dan mengukuhkan penyertaan usahawan Bumiputera di seluruh rantaian nilai industri khususnya pada tahap yang kurang. atau belum merintis dan kemudian boleh menjadi penyokong.Usahawan Teratas dalam skop yang lebih kecil untuk membentuk pasaran khusus.

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-syarat Asas:

 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Pemohon berumur 21-60 tahun.
 • Pemohon berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Pemohon mempunyai Daftar Perniagaan yang sah (SSM).
 • Pemohon mempunyai premis perniagaan.
 • Pemohon mempunyai Lesen/Permit/Surat Kebenaran Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Perniagaan pemohon mestilah patuh Syariah.
 • Pemohon bebas dari senarai hitam MARA.
 • Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.

Syarat-syarat Khusus:

 • Syarikat berstatus Sdn.Bhd dan bertaraf Bumiputera dimana pegangan/ pemilikan ekuiti Bumiputera di dalam syarikat tersebut mestilah sekurang-kurangnya 60%.
 • Mempunyai Penyata Kewangan Beraudit untuk tempoh tiga (3) tahun terkini.
 • Belum pernah menerima kemudahan di bawah program INTEP, Smart Auto atau KPP atau PITT.

B. Skop Pembiayaan

 • Modal Pusingan.
 • Ubah suai dan Peningkatan Imej Premis/Kilang.
 • Pengkomersilan Produk dan Perkhidmatan.
 • Pembelian Mesin dan Peralatan.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Simpanan Tetap : Konsep simpanan tetap syariah (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan.
 • Gabungan ketiga-tiganya sekali : Pembiayaan untuk syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had PembiayaanRM1,000,000.00
Tempoh Pembiayaan1-10 tahun @12-120
Kadar Keuntungan2% (Kadar Tetap)

12. Skim Pembiayaan Kontrak Ekpress (SPiKE)/SPiKE GLCSyarat Pembiayaan Perniagaan MARA

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan menyediakan kemudahan pembiayaan jangka pendek kepada kontraktor Bumiputera yang merangkumi aktiviti pembinaan, pembekalan, perkhidmatan dan elektrik.

A. Syarat-Syarat Asas dan Khusus

Syarat-syarat Asas:

 • Pemohon berumur 18 tahun dan ke atas.
 • Pemohon adalah warganegara dan Bumiputera.
 • Perniagaan pemohon mestilah patuh Syariah.
 • Pemohon telah berpengalaman / berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi.
 • Sumbangan modal sendiri tidak kurang 10% daripada kos projek.
 • Pemohon menjalankan perniagaan sepenuh masa.
 • Pemohon bebas dari senarai hitam MARA.

Syarat-syarat Khusus:

 • Jabatan Pemberi Kerja.
 • Jabatan atau Agensi Kerajaan.
 • Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC).
 • Syarikat Senaraian Awam.
 • Kontraktor binaan kelas G1, G2, G3, G4 dan G5 atau dahulunya dikenali sebagai F, E, D dan C.
 • Kontraktor bekalan atau perkhidmatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan (Pengecualian kepada tawaran kerja yang bernilai RM50,000.00 dan ke bawah).
 • Kontraktor binaan yang berdaftar dengan Bahagian Pembangunan Kontraktor dan Usahawan (BPKU) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).
 • Pemberi kerja dan pemohon bersetuju menandatangani Surat Ikatan Serah Hak (Deed of Assignment) dan Surat Persetujuan (Letter of Consent) untuk membuat bayaran kepada MARA.

B. Skop Pembiayaan

 • Modal Kerja.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Dikecualikan bagi pembiayaan RM250,000.00 ke bawah
 • Pembiayaan RM250,001.00 hingga RM1,000,000.00: Jaminan
 • Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Gabungan antara duanya.
 • Simpanan Tetap : Simpanan Tetap berkonsepkan Syariah (Akaun Pelaburan Am) yang berasaskan 10% daripada nilai pembiayaan Pembiayaan kepada syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had PembiayaanRM1,000,000.00
Tempoh PembiayaanMengikut tempoh tamat kontrak
Kadar Keuntungan6%

13. Skim Usahawan MARA (SJUM)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini bertujuan untuk menyediakan akses kepada pembiayaan bank bagi membantu menjayakan program pembangunan keusahawanan Groom Big. Kemudahan pembiayaan perniagaan menggunakan dana bank dan MARA sebagai penjamin pembiayaan yang disalurkan kepada usahawan Bumiputera.

A. Syarat-Syarat Asas

 • Syarikat Bumiputera berstatus Sdn. Bhd.
  − Telah beroperasi sekurang -kurangnya dua (2) tahun.
  − Mempunyai Laporan Kewangan Beraudit sekurang-kurangnya dua (2) tahun serta memperolehi keuntungan bagi dua (2) tahun terkini.
  − Modal berbayar syarikat sekurang-kurangnya dua puluh peratus (20%) daripada jumlah kemudahan bank.
 • Perniagaan Bumiputera berstatus perkongsian dan milikan tunggal.
  − Telah beroperasi sekurang-kurangnya dua (2) tahun.
  − Mempunyai Penyata Kewangan sekurang-kurangnya dua (2) tahun serta memperolehi keuntungan bagi dua (2) tahun terkini.
  − Mempunyai penyata bank bagi tempoh 6 bulan terkini.
  − Mempunyai rekod jualan minimum RM500,000 setahun.
 • Status carian kredit syarikat adalah memuaskan.
 • Perniagaan patuh Syariah.
 • Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Panel.

B. Skop Pembiayaan

 • Pembiayaan Projek/Kontrak.
 • Pembelian Aset.
 • Modal Pusingan/Kerja.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Mara
  • Pembiayaan kepada syarikat berstatus Bhd memerlukan jaminan kesemua Ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
  • Yuran jaminan dikenakan oleh MARA kepada usahawan sebanyak 1% setahun daripada jumlah jaminan.
 • Bank
  • Tertakluk kepada syarat-syarat bank.
Had PembiayaanRM2,000,000.00
Tempoh PembiayaanTempoh jaminan sehingga 15 Tahun
Kadar KeuntunganBFR + 0% hingga 1%

14. Skim Pembiayaan Galakan Eksport Bumiputera (GEB)

Skim Pinjaman Perniagaan MARA ini merupakan kerjasama antara MARA dan SME Corporation Malaysia dan menyediakan kemudahan pembiayaan untuk membantu bakal usahawan PKS Bumiputera ke arah penyediaan produk untuk pasaran eksport/antarabangsa.

A. Syarat-Syarat Asas 

 • Syarikat Bumiputera berstatus Sdn. Bhd dan memiliki100% ekuiti syarikat.
 • Memenuhi definisi PKS seperti berikut:

− Sektor Pembuatan

   • Jualan tahunan kurang daripada RM50 juta ATAU kurang daripada 200 pekerja sepenuh masa.

− Sektor Perkhidmatan dan lain-lain

   • Berumur 21-60 tahun bagi semua Ahli Lembaga Pengarah.
   • Jualan tahunan kurang daripada RM20 juta ATAU kurang daripada 75 pekerja sepenuh masa.
   • Perniagaan patuh Syariah.
   • Telah beroperasi sekurang -kurangnya tiga (3) tahun.
   • Beroperasi di premis yang sah.
   • Mendapat penarafan SCORE 3-bintang dan ke atas.
   • Produk / perkhidmatan buatan Malaysia (mempunyai sekurang-kurangnya 40% kandungan tempatan).
   • Mempunyai sijil / pensijilan yang diperlukan bagi urusniaga eksport.
   • Status carian kredit syarikat adalah memuaskan berdasarkan laporan CCRIS/RAM/CTOS.

B. Skop Pembiayaan

 • Installation & ICT Adoption.
 • Modal Pusingan.
 • Promosi dan Pengiklanan di Luar Negara.
 • Pembelian Mesin dan Peralatan.
 • Ubah suai Premis/Kilang.

C. Jaminan atau Cagaran

 • Jaminan : Satu atau lebih penjamin dengan pendapatan tetap bulanan tidak kurang daripada 3% daripada jumlah yang diminta.
 • Cagaran : Cagaran tanah dengan nilai jualan paksa sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah yang diminta.
 • Simpanan Tetap : Simpanan tetap berkonsepkan syariah (Akaun Pelaburan Am) berdasarkan 10% daripada nilai pembiayaan.
 • Gabungan ketiga-tiganya sekali : Pembiayaan untuk syarikat berstatus Sdn.Bhd memerlukan jaminan daripada semua ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
Had PembiayaanRM2,500,000.00
Tempoh Pembiayaan10 tahun @120 bulan
Kadar Keuntungan2% (Kadar Tetap)

Cara Memohon Pinjaman MARA Untuk Memulakan Perniagaan

Setiap pembiayaan perlu ada prosedur yang mesti dipatuhi, untuk borang permohonan SPiKE dan SPPP boleh diperolehi melalui Pejabat MARA Wilayah / Pejabat Terdekat.

Terdapat beberapa borang yang anda perlukan untuk mendapatkan pinjaman perniagaan MARA:

 • Borang Maklumat Peribadi.
 • Jaminan/Cagaran.
 • Permohonan Pembiayaan.
 • Borang Pembiayaan Perniagaan.

Anda juga boleh menghubungi

Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Tingkat 26, Bangunan Medan MARA
Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur
Tel : 03-2691 5111
Faks : 03-2691

Itulah maklumat terkini syarat, dokumen dan cara mohon Pinjaman Perniagaan MARA yang mesti Anda ketahui.