Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan

Modal ialah pengumpulan wang atau barangan yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Perkataan modal digunakan secara meluas dalam perniagaan. Sesuatu perniagaan pasti memerlukan modal untuk menjalankannya.

Sebagai contoh, barang yang boleh digunakan untuk modal ialah barang yang mempunyai nilai jualan. Ia juga boleh dalam bentuk barangan yang dijual untuk mendapatkan wang sebagai modal. Nanti wang itu digunakan untuk tujuan perniagaan.

Memandangkan kepentingan modal sebelum memulakan perniagaan, adalah perlu untuk menyediakan modal seawal mungkin agar perniagaan yang bakal Anda lakukan atau apa yang Anda usahakan sekarang dapat berkembang dengan lebih besar.

Bagi Anda yang mungkin keliru mencari modal atau modal tambahan untuk perniagaan Anda, di sini kami akan berkongsi maklumat berkaitan beberapa institusi kewangan yang mempunyai program pinjaman untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan di Malaysia.

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan

Faedah Modal untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan

Dalam menjalankan perniagaan, modal boleh digunakan untuk beberapa faedah. Berikut adalah faedah yang boleh diperoleh daripada modal atau pinjaman untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan.

A. Sewa Tempat

Untuk membayar sewa tempat, sama ada kedai atau bangunan, modal diperlukan. Kemudian tempat ini digunakan untuk perniagaan yang akan menjana keuntungan.

B. Membeli Bahan-bahan Pengeluaran.

Di manakah bahan-bahan pengeluaran itu boleh dibeli jika bukan daripada modal? Oleh yang demikian, faedah modal dirasai untuk membeli bahan pengeluaran.

C. Gaji Pekerja

Pada awal menjalankan perniagaan, modal juga digunakan untuk membayar pekerja. Sekiranya perniagaan itu maju, maka keuntungan daripada perniagaan itu digunakan untuk membayar pekerja.

D. Simpanan

Modal juga digunakan sebagai simpanan dalam perniagaan. Ini kerana bukan semua modal diperuntukkan untuk tujuan perniagaan. Pendek kata, simpanan ini juga boleh digunakan sebagai tabung kecemasan.

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan di Malaysia

Bagi Anda yang memulakan perniagaan dan memerlukan modal tambahan, berikut adalah senarai beberapa institusi kewangan yang menyediakan program bantuan pinjaman untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan.

1. Pinjaman Perniagaan TEKUN Nasional

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan di Malaysia boleh diperolehi melalui TEKUN Nasional. Pinjaman Perniagaan TEKUN Nasional dahulunya di kenali sebagai Yayasan TEKUN Nasional yang merupakan sebuah institusi di bawah Kementerian Keusahawanan dan Koperasi Malaysia.

Mereka mempunyai program, salah satunya adalah menyediakan kemudahan pembiayaan kepada Bumiputera untuk memulakan dan memajukan perniagaan mereka dengan lebih jauh.

Pinjaman Perniagaan TEKUN Nasional
Pinjaman Perniagaan TEKUN Nasional

Berikut adalah senarai pinjaman yang disediakan oleh TEKUN Nasional :

 • Skim Pembiayaan TEKUN Niaga.
 • Skim Pembiayaan TEMAN TEKUN.
 • Skim Pembiayaan Program TemanNita.
 • Skim Pembiayaan Kontrak-i.
 • AR-RAHNU TEKUN.
 • Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India.
 • Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur.

Nota : Pembiayaan yang diberikan bermula daripada RM10,000 hingga RM100,000 untuk tempoh 5-10 tahun.

Baca juga : Semakan Penyata Gaji Secara Online.

2. Pinjaman Perniagaan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan di Malaysia dapat diperolehi dari AIM. Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) ialah organisasi mikrokredit terbesar di Malaysia. Sejak penubuhannya pada 1987, ia telah mengeluarkan lebih daripada RM2.3 bilion pinjaman kepada 262,000 peminjam.

AIM mendakwa mempunyai kadar pembayaran balik tertinggi di dunia, pada 99.2%. Institut Kewangan Asia (The Asian Institute of Finance) telah menghasilkan kajian kes mengenai AIM yang memperincikan pencapaiannya sejak penubuhan 1987.

Pinjaman Perniagaan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
Pinjaman Perniagaan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

Berikut adalah senarai skim pembiayaan yang ditawarkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia :

 • Skim i-Mesra.
 • Skim i-Srikandi.
 • Skim i-Wibawa.
 • Skim i-Sejahtera.
 • Skim i-Bestari.
 • Skim i-Penyayang.

i-mesra

Nota :

√ Salah satu syarat untuk menyertai AIM ialah pendapatan isi rumah bulanan tidak boleh melebihi RM3,855 atau RM838 per kapita.

√ Pemilikan aset tidak melebihi amaun RM50,000.

3. Pinjaman Perniagaan TERAJU

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan di Malaysia boleh diperolehi melalui TERAJU. TERAJU merupakan unit strategik di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia (JPM) yang ditubuhkan pada 8 Februari 2011, untuk menerajui penyertaan ekonomi negeri Bumiputera.

TERAJU beroperasi dengan kerjasama Unit Pemerkasaan Ekonomi Bumiputera (UPEB) di 24 kementerian dan Jabatan Perdana Menteri.

UPEB terletak di bawah bidang kuasa Majlis Ekonomi Bumiputera atau Majlis Ekonomi Bumiputera (MEB) yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia.

Inisiatif ini dijalankan bersama-sama agensi kerajaan di pelbagai peringkat, koridor ekonomi, GLC/GLIC, dan sektor swasta.

Melalui Skim Permulaan Usahawan Bumiputera (SUPERB), TERAJU menyediakan geran sehingga RM500,000 untuk menyokong idea perniagaan yang inovatif dan kreatif untuk pelanggannya.

Ini adalah skim pembiayaan untuk membantu syarikat atau entiti perniagaan memulakan perniagaan dengan dana RM100 juta.

Dana Teras bertujuan untuk memudahkan pembangunan perniagaan syarikat atau entiti perniagaan di bawah Program Syarikat Berprestasi Tinggi Bumiputera (Teras).

teraju

Dana ini disediakan dengan kerjasama TERAJU bersama institusi kewangan dan diuruskan sepenuhnya oleh :

 • SME Bank.
 • RHB Islamic.
 • MIDF.
 • Maybank Islamic.

Nota :

√ Dana Teras hanya dibuka kepada syarikat yang menjadi ahli program Syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TERAS).

√ Anda boleh menyemak syarat-syarat kelayakan Anda di laman web rasmi TERAJU.

4. Pinjaman Perniagaan PUNB

laman web rasmi punb

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan di Malaysia bisa diperolehi melalui PUNB. Pinjaman Perniagaan PUNB menyediakan pakej pinjaman perniagaan untuk usahawan Bumiputera. Jumlah pembiayaan yang ditawarkan adalah daripada RM100,000 hingga RM10 juta untuk tempoh pembayaran 10 tahun.

Sementara itu, pada masa yang sama, Pinjaman Perniagaan PUNB turut menyediakan program pembangunan syarikat dan latihan pembangunan keusahawanan seperti program JUMPER.

Anda boleh layari laman web rasmi PUNB dan semak kelayakan anda untuk mengikuti program ini daripada PUNB.

5. Pinjaman Perniagaan MARA

laman web rasmi mara

Pinjaman Perniagaan Majlis Amanah Rakyat (MARA) ialah sebuah institusi pembangunan sosio-ekonomi yang komited untuk membangunkan usahawan Bumiputera yang berdaya saing di peringkat nasional dan antarabangsa.

Skim pinjaman atau pembiayaan perniagaan MARA bertujuan memperkasa dan menggalakkan lagi Bumiputera menceburi bidang keusahawanan dan berdaya saing di peringkat domestik dan antarabangsa.

Keistimewaan skim pembiayaan MARA adalah pematuhan, syariah, mudah dan cepat.

faq's mara

Berikut merupakan senarai kemudahan pembiayaan MARA :

 • Skim Pembiayaan Belia (PUTRA).
 • Skim Pembiayaan Lepasan Institusi Pendidikan MARA (SEMAi).
 • Skim Pembiayaan Orang Kelainan Upaya (OKU).
 • Skim Pembiayaan Teknikal (PUTEK).
 • Skim Pembiayaan (DananITA) yang ditawarkan khusus buat usahawan wanita Bumiputera.
 • Program Mobilepreneur Food Truck.
 • Program Rantaian Industri (PRiN).
 • MARA Intergrated Smart Auto (MiSA).
 • Skim Kemudahan Mudah Jaya (SPiM).
 • SPiM Tekno.
 • Program Galakan Eksport (GEB).
 • Skim Jaminan Usahawan MARA (SJUM).
 • Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE).

Sila layari laman web rasmi MARA untuk maklumat lanjut.

Baca juga : Senarai 30 Syarikat Scammer di Malaysia.

6. Skim Pembiayaan Mikro-i MUsk Bank Rakyat

bank rakyat mikro-i musk

Skim Pembiayaan Mikro MUsk sendiri direka khusus untuk menyediakan dana dan pembiayaan untuk membantu penjaja dan peniaga kecil mengembangkan dan meningkatkan perniagaan masing-masing.

Untuk maklumat lanjut, Anda boleh terus melayari laman web rasmi berikut:

Nota :

√ Bank Rakyat juga menyediakan Pembiayaan Qaseh Biz-i khusus untuk usahawan wanita.

√ Kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat di talian 1-300-80-5454 untuk sebarang pertanyaan.

7. Pinjaman Perniagaan Bank Simpanan Nasional (BSN)

Bank BSN mengeluarkan polisi/menyediakan pinjaman Mikro BSN/i Kedit Prihatin.

Pinjaman ini sememangnya ditawarkan dan mampu meringankan beban usahawan, peniaga dan penjaja di tengah-tengah gelombang COVID-19 yang melanda Malaysia.

Manfaat polisi ini dapat dilihat melalui kaedah pembayaran balik pinjaman perniagaan.

Bank BSN memberi Anda tempoh moratorium di mana peminjam hanya perlu mula membayar bayaran bulanan 6 bulan selepas tempoh kelulusan. Selain itu, tiada kadar faedah keuntungan yang dikenakan atau 0%.

Setiap usahawan mikro akan diberikan pelbagai segmen untuk dipilih iaitu sebanyak RM75,000 jumlah maksimum pembiayaan di bawah BSN Mikro/i-Kredit Prihatin dalam tempoh pembiayaan atau pinjaman antara satu hingga 5.5 tahun.

8. Pinjaman Perniagaan SME Corp

sme corp malaysia

Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp. Malaysia) ialah agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan Keusahawanan dan Koperasi (MEDAC) yang menyelaras pelaksanaan program pembangunan untuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di semua Kementerian dan institusi berkaitan di Malaysia .

Pelbagai program oleh SME Corp melalui SME Bank menyokong pelbagai inisiatif pembinaan kapasiti untuk membantu PKS mengembangkan perniagaan mereka di dalam atau dalam negara dan antarabangsa/luar negara.

BAP 2.0, sebagai contoh, menyediakan bantuan kewangan dalam bentuk geran padanan dan skim pinjaman mudah untuk membantu PKS merebut peluang pertumbuhan perniagaan baharu. SME Corp. Malaysia.

9. Pembiayaan Mikro BangKIT Bank Islam

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan di Malaysia boleh diperolahi melalui Pembiayaan Mikro BangKIT Bank Islam. Pembiayaan Mikro BangKIT daripada Bank Islam ialah program yang menyediakan pembiayaan mikro mampu milik untuk golongan miskin tetapi memerlukan modal kerja dan/atau pembiayaan untuk perbelanjaan modal.

Selain itu, pelanggan atau peserta Pembiayaan Mikro BangKIT juga akan diberikan latihan perniagaan praktikal dan bimbingan oleh pembuat perubahan yang ditetapkan untuk pembangunan dan kemampanan perniagaan.

pembiayaan mikro bangkit bank islam

Pembiayaan ini telah ditawarkan di bawah kontrak al-Qard (tanpa faedah), BangKIT Microfinance menyediakan pinjaman serendah RM500 hingga RM3,000 untuk perniagaan baharu dan RM3,000 hingga RM20,000 untuk pengembangan perniagaan dengan tempoh pembayaran balik antara enam bulan hingga tiga bulan. tahun

Nota : Layari https://www.bankislam.com/corporate-info/social-finance-bank-islam/pembiayaan-mikro-bangkit/ untuk maklumat lanjut.

10. Pinjaman Perniagaan Hijrah Selangor

Pinjaman untuk Memulakan Perniagaan Kecil-kecilan di Malaysia boleh diperolehi melalui Pinjaman Perniagaan Hijrah Selangor. Pinjaman mikro kredit perniagaan Selangor Hijrah merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor yang bertujuan menawarkan pinjaman mudah, cepat dan murah kepada orang ramai.

Selain pinjaman mikro kredit, Parti Hijrah Selangor turut menawarkan pakej pembiayaan Zero to Hero yang melaksanakan sistem Mentoring.

laman web hijrah slangor

Untuk maklumat lanjut tentang skim pembiayaan pinjaman perniagaan ini, sila semak di:

 • Laman web rasmi di https://www.hijrahselangor.com/
 • Ibu Pejabat Hijrah Selangor
  Tingkat 2, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
  40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
  Telefon: +603 5519 1692

Itulah maklumat terkini mengenai pinjaman untuk memulakan perniagaan kecil-kecilan yang boleh kami kongsikan untuk Anda.