Pengeluaran KWSP untuk Beli Rumah

Untuk Anda ahli KWSP, sekiranya Akaun 1 KWSP Anda mempunyai wang yang mencukupi, Anda boleh membuat pengeluaran KWSP untuk beli rumah.

Sekurang-kurangnya, jumlah wang yang Anda keluarkan daripada Akaun 1 KWSP boleh digunakan untuk membayar deposit yang selalunya merupakan jumlah yang besar.

Dan dalam perkara berikut, kami akan cuba berkongsi dengan Anda cara pengeluaran KWSP untuk beli rumah yang boleh Anda ikuti.

Pengeluaran KWSP Untuk Beli Rumah

Pengeluaran KWSP untuk Beli Rumah (Guna Akaun 1)

Terdapat beberapa perkara yang Anda perlu tahu sebelum Anda melangkah ke cara pengeluaran KWSP untuk beli rumah menggunakan wang KWSP. Antara perkara yang perlu Anda ketahui mengenai penggunaan wang KWSP adalah seperti berikut:

 • Duit KWSP boleh digunakan untuk membeli rumah.
 • Mengurangkan atau membayar baki pinjaman perumahan.
 • Bina sebuah rumah di atas tanah.
 • Bayar ansuran bulanan rumah mengikut bayaran sebenar bulanan.

Sebelum kami berkongsi dengan Anda cara pengeluaran KWSP untuk beli rumah menggunakan wang KWSP, Anda perlu mengetahui syarat kelayakan untuk membantu Anda membayar rumah berdasarkan jenis pengeluaran yang ada pada KWSP seperti di bawah:

 • Ahli-ahli adalah warganegara Malaysia atau bukan warganegara.
 • Ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan.
 • Masih ada akaun simpanan dalam Akaun 2, sekurang-kurangnya RM500.

Anda juga perlu membuat pinjaman perumahan sebelum membeli rumah daripada institusi yang diluluskan KWSP dengan salah satu daripada institusi pinjaman berikut:

 1. Institusi kewangan berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013.
 2. Kerajaan Pusat/Negeri atau institusi kewangan kerajaan lain.
 3. Majikan ahli.
 4. Koperasi/perusahaan koperasi berlesen (Diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia).
 5. Syarikat Insurans Berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia.
 6. Pemberi pinjaman yang dibenarkan KWSP.

Baca juga: Pengeluaran i-Lestari tanpa i-Akaun KWSP.

A. Pengeluaran Membeli Rumah

Pengeluaran jenis ini dan cara membeli rumah juga membolehkan Anda mengeluarkan simpanan KWSP Anda jika Anda telah membeli rumah dan telah mengeluarkan sebanyak 10% daripada simpanan Anda untuk membayar deposit.

Perjanjian jual beli juga mestilah tidak lebih daripada 3 tahun. Satu lagi syarat pengeluaran ini ialah sekiranya Anda tidak pernah membuat pengeluaran rumah atau telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah pertama dan kemudian menjualnya dan kemudian membeli rumah kedua.

Anda tidak layak untuk memohon sekiranya:

 1. Beli tanah atau plot rumah sahaja.
 2. Mengubah suai, membaiki atau melakukan kerja tambahan pada rumah sedia ada.
 3. Pemilikan hartanah bukan melalui transaksi jual beli.
 4. Mengambil pinjaman dalam bentuk overdraf.
 5. Membeli rumah ketiga.
 6. Membeli rumah di luar negara.

Baca juga: Cara Daftar i-Lestari KWSP.

B. Pengeluaran Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan

Pengeluaran jenis ini adalah salah satu cara untuk membeli rumah untuk mengurangkan atau membayar baki gadai janji untuk pembelian individu atau dengan salah seorang ahli keluarga/rakan kongsi terdekat Anda.

Syarat-syarat pengeluaran ini adalah seperti berikut:

 • Anda masih mempunyai baki pinjaman sama ada Anda membeli rumah tersebut atau menggadaikannya sebagai cagaran untuk pinjaman perumahan yang dikeluarkan.
 • Permohonan hanya boleh dibuat sekali setahun dari tarikh pengeluaran perumahan sebelumnya.

Anda boleh membuat pengeluaran sekiranya Anda belum pernah membuat pembelian rumah atau pengeluaran bangunan sebelum ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara yang boleh menyebabkan Anda tidak layak untuk mendaftar seperti:

 1. Tujuan pinjaman adalah untuk mengubahsuai, membaiki atau menambah kerja rumah sedia ada atau untuk kegunaan peribadi.
 2. Pinjaman dalam bentuk overdraf.
 3. Pinjaman diambil daripada orang perseorangan (individu).
 4. Pinjaman untuk mengurangkan atau membayar pinjaman rumah ketiga.
 5. Pinjaman untuk mengurangkan atau membayar baki pinjaman untuk rumah yang dibeli di luar negara.
 6. Baki pinjaman awal telah dilangsaikan (selesai).

C. Pengeluaran Membina Rumah

Cara membeli rumah jenis ini memerlukan Anda mengeluarkan 2 akaun simpanan untuk membiayai pembinaan rumah sama ada di atas tanah Anda sendiri dan di atas tanah pasangan Anda. Antara syarat-syarat lain ialah:

 • Anda telah menandatangani Perjanjian Membina Rumah tidak lebih daripada tiga tahun dari tarikh permohonan.
 • Anda tidak pernah membuat Panggil Balik Perumahan atau mengeluarkan simpanan KWSP untuk membina rumah pertama Anda tetapi telah menjualnya.

Anda tidak layak untuk memohon sekiranya:

 1. Beli tanah atau plot rumah sahaja.
 2. Ubahsuai, baiki atau tambah kerja tambahan pada rumah sedia ada dengan membuat pinjaman overdraf.
 3. Membeli rumah ketiga.
 4. Membeli rumah di luar negara.
 5. Membina rumah tangga dengan orang lain yang tiada kaitan dengan suami isteri.

Baca juga: Cara Menggunakan Kiosk KWSP.

D. Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

Merupakan satu cara untuk membeli rumah dengan mengeluarkan 2 akaun simpanan untuk membiayai pembayaran balik gadai janji bulanan Anda. Simpanan yang dikeluarkan untuk membayar pinjaman ansuran bulanan sebenar yang telah bermula.

Permohonan boleh dibuat dalam masa 30 hari sebelum tarikh permulaan ansuran. Walau bagaimanapun, pembayaran baharu akan bermula selepas tarikh ansuran sebenar berkuatkuasa.

Jika Anda mempunyai tunggakan gadai janji dengan status NPL atau Non Performing Loan (‘Pinjaman Tidak Berbayar‘), Anda dibenarkan memohon selagi pembayaran dibuat kepada pemberi pinjaman.

Sekiranya Anda memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di atas, Anda tidak akan menghadapi masalah dan proses mengkreditkan wang ke akaun Anda hanya akan mengambil masa kurang dari 2 minggu.

Itulah tadi maklumat mengenai pengeluaran KWSP untuk beli rumah yang boleh kami kongsikan untuk Anda.