Pinjaman Peribadi Bank Islam

Terdapat pelbagai sebab mengapa seseorang memerlukan pinjaman, bermula dari mencari modal perniagaan, kos ubah suai rumah, dan keperluan lain yang memerlukan kesegeraan yang tinggi. Apa pun alasannya, tempat untuk mencari pinjaman terbaik sudah tentulah bank.

Sesetengah orang mengelak daripada membuat pinjaman melalui bank kerana mereka menganggap prosesnya terlalu rumit. Malah, proses itu telah direka sedemikian rupa untuk memastikan kelancaran pinjaman Anda dan perniagaan Anda.

Untuk memohon pinjaman kepada Bank Islam agak mudah dan tidak terlalu rumit. Proses akan menjadi lebih mudah jika Anda sudah mengetahui syarat-syarat yang diminta oleh pihak Bank Islam.

Bagi Anda yang tidak faham cara meminjam wang di Bank Islam, pada kesempatan ini kami akan memberikan penerangan ringkas mengenai prosedur permohonan Pinjaman Peribadi Bank Islam dan tips untuk mendapatkan kelulusan dengan cepat.

Pinjaman Peribadi Bank Islam

Pinjaman Peribadi Bank Islam

Bank Islam adalah peneraju perbankan berasaskan Syariah di Malaysia dan Asia Tenggara dan diasaskan pada 1 Julai 1983. Bank Islam telah berkembang menjadi peneraju global dalam perbankan Islam dan mengekalkan statusnya sebagai lambang perbankan Islam di Malaysia.

A. Jenis Pinjaman Peribadi yang Ditawarkan oleh Bank Islam

Terdapat 3 jenis pinjaman peribadi yang disediakan oleh Bank Islam iaitu:

 • Personal Financing-i Package.
 • Personal Financing-i Non-Package.
 • Personal Financing for Professional Program.

B. Pertimbangan Memilih Pinjaman Peribadi Bank Islam

 1. Pembiayaan yang menerapkan konsep Syariah Tawarruq.
 2. Bank Islam menawarkan untuk membiayai sehingga.
  • Maksimum RM300,000 (Personal Financing-i Package).
  • Maksimum RM150,000 (Personal Financing-i Non-Package).
  • Maksimum RM300,000 (Personal Financing for Professional Program).
 3. Tempoh bayaran balik ditawarkan sehingga 10 tahun, atau sehingga umur persaraan, yang mana lebih awal.
 4. Bayaran pendahuluan ansuran 2 bulan.
 5. Pelan Takaful Pembiayaan Peribadi (pilihan).

C. Faedah Pinjaman Peribadi Bank Islam

Pinjaman Peribadi Bank Islam boleh memberi Anda pelbagai faedah seperti di bawah:

 • Tiada penjamin diperlukan.
 • Tiada caj tersembunyi.
 • Tiada yuran pemprosesan.
 • Tempoh pembayaran balik yang fleksibel sehingga 10 tahun.
 • Kelulusan cepat.
 • Potongan gaji, pindahan gaji ke Bank Islam dengan arahan auto-debit, standing instruction (Personal Financing for Professional Program).

Baca juga : Syarat, Dokumen dan Jadual Pinjaman Peribadi RHB.

Syarat Kelayakan untuk Memohon Pinjaman Peribadi Bank Islam

Berikut adalah senarai syarat kelayakan individu untuk memohon pinjaman peribadi daripada Bank Islam:

A. Personal Financing-i Package

 1. Pemohon adalah warganegara Malaysia.
 2. Pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan pada akhir tempoh pembayaran.
 3. Pendapatan bulanan minimum pemohon RM2,000.
 4. Pemohon adalah seorang pekerja dalam sektor kerajaan, syarikat tersenarai awam terpilih, anak syarikat kerajaan atau syarikat persendirian terkemuka lain.

B. Personal Financing-i Non-Package

 1. Pemohon adalah warganegara Malaysia.
 2. Pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan pada akhir tempoh pembayaran.
 3. Pendapatan bulanan minimum pemohon RM4,000.
 4. Pemohon adalah seorang pekerja dalam syarikat tersenarai awam.

C. Personal Financing for Professional Program

 1. Pemohon adalah warganegara Malaysia.
 2. Pemohon mestilah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan tidak melebihi umur persaraan pada akhir tempoh pembayaran.
 3. Pendapatan asas bulanan minimum pemohon:
  • Bukan pakej: RM4,000.
  • Jurutera dan akauntan: RM5,000.
 4. Untuk doktor perubatan, doktor gigi, akauntan, jurutera, pensyarah, arkitek, pegawai keselamatan, ahli farmasi, veterinar, pakar optometris atau pakar optik, juruukur bahan dan aktuari.

Dokumen yang Diperlukan untuk Pinjaman Peribadi Bank Islam

Berikut adalah senarai dokumen yang diperlukan semasa memohon Pinjaman Peribadi Bank Islam:

A. Personal Financing-i Package

 • Salinan kad pengenalan pemohon (MyKad).
 • Slip gaji pemohon 3 bulan terkini.
 • Surat pengesahan majikan terkini.
 • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji.
 • Borang cukai pendapatan terkini (Borang B atau Borang EA/EC).
 • Sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP (jika diperlukan),

B. Personal Financing-i Non-Package

 • Salinan kad pengenalan pemohon (MyKad).
 • Slip gaji pemohon 3 bulan terkini.
 • Surat pengesahan majikan terkini.
 • Borang cukai pendapatan terkini (Borang B atau Borang EA/EC).
 • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji.
 • Sebarang dokumen sokongan terkini seperti penyata KWSP (jika diperlukan).

C. Personal Financing For Professional Program

 • Salinan kad pengenalan pemohon (MyKad).
 • Slip gaji pemohon 3 bulan terkini.
 • Surat pengesahan majikan terkini.
 • Penyata bank 3 bulan terkini untuk akaun pengkreditan gaji.
 • Penyata KWSP.

Baca juga : Syarat dan Dokumen Pinjaman Peribadi Maybank.

Fi atau Yuran dalam Pinjaman Peribadi Bank Islam

Fi / Caj tertentu dikenakan apabila anda memohon pinjaman peribadi Bank Islam, termasuk:

 • Duti setem: Mengikut Akta Duti Setem 1949 (Disemak 1989).
 • Yuran wakalah (agensi): RM50.
 • Yuran pembayaran lewat: 1% daripada jumlah tertunggak.

Jadual Pinjaman Peribadi Bank Islam

Anda perlu membayar ansuran bulanan sehingga pinjaman peribadi Anda di Bank Islam selesai. Sekiranya tempoh pembiayaan dilanjutkan melebihi umur persaraan, Anda masih perlu membayar ansuran bulanan.

Walau bagaimanapun, Anda boleh memilih untuk mencipta penyelesaian pembiayaan penuh pada bila-bila masa yang Anda pilih.

Berikut adalah jadual Pinjaman Peribadi Bank Islam yang wajib Anda ketahui iaitu:

1. Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi-i Bank Islam – Personal Financing-i Package

Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam-i Package
Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam-i Package

Kadar Asas (KA) semasa adalah 3.77% setahun:

 • 1-3 tahun = KA + 2.38%.
 • 4-10 tahun = KA + 3.02%.

2. Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam-i Non-Package

Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam-i Non-Package
Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam-i Non-Package
 • 1-3 tahun = 4.50%.
 • 4-8 tahun = 4.90%.
 • 9-10 tahun = 5.50%.

3. Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam–Package and Program (Professional Program)

Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam–Package and Program (Professional Program)
Jadual Ansuran Pembiayaan Peribadi Bank Islam–Package and Program (Professional Program)
 • 1-3 tahun = 4.20%.
 • 4-10 tahun = 4.35%.

Istilah Lazim bagi Pinjaman Peribadi

Berikut adalah senarai istilah yang biasa muncul berkaitan pinjaman peribadi di bank.

 • Per Annum (p.a.) : Kadar faedah lebih daripada satu tahun mengandaikan bahawa faedah dikompaun setiap tahun.
 • Tenure : Tempoh Anda perlu membayar balik pinjaman Anda.
 • Prinsipal : Prinsipal biasanya dikenali sebagai jumlah pinjaman yang Anda minta daripada bank.
 • Kadar faedah : Bank mengenakan faedah ke atas jumlah pinjaman kepada peminjam sebagai balasan untuk menggunakan wang tersebut.
 • Ansuran : Jumlah tetap yang Anda perlu bayar balik untuk pinjaman peribadi Anda setiap bulan sehingga tempoh tamat.
 • Penalti : Yuran yang akan dikenakan oleh bank untuk jumlah yang Anda berhutang jika Anda lewat membuat pembayaran.
 • Default : Merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana pinjaman peribadi tidak dibayar balik selama lebih dari tiga bulan.

Sila hubungi perkhidmatan maklumat berikut, untuk maklumat lanjut atau bantuan mengenai Pinjaman Peribadi Bank Islam:

 • Talian Awam (Public Line) di talian +60320888000.
 • Pusat Perhubungan (Contact Centre) di talian +60326900900.
 • E-mel (Email) kepada mereka di contactcenter@bankislam.com.my

Baca juga : Syarat dan Dokumen Pinjaman Peribadi Bank Rakyat.

Demikian maklumat mengenai syarat kelayakan, dokumen dan jadual ansuran Pinjaman Peribadi Bank Islam yang boleh kami kongsikan dengan Anda.