Cara Bank In Duit Public Bank

Bank in duit ke akaun Public Bank Malaysia adalah perkara yang sangat mudah dan boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk memudahkan proses bank in duit ke akaun Public Bank Anda.

Untuk memudahkan proses bank in duit ke akaun Public Bank, Anda perlu memahami beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan. Pertama, Anda perlu mempunyai nombor akaun Public Bank yang sah. Pastikan bahawa Anda mempunyai nombor akaun yang betul dan akaun Anda aktif sebelum membuat deposit.

Kedua, Anda perlu memilih kaedah bank in duit yang sesuai dengan keperluan Anda. Jika Anda ingin membuat deposit secara online, Anda boleh menggunakan perkhidmatan internet banking atau mobile banking Public Bank. Namun, jika Anda lebih suka membuat deposit secara fizikal, Anda boleh mengunjungi cawangan Public Bank terdekat untuk melakukan deposit secara tunai atau menggunakan mesin deposit tunai yang disediakan oleh bank.

Ketiga, pastikan Anda memasukkan jumlah deposit yang betul dan mengesahkan transaksi Anda sebelum menamatkan proses bank in duit. Ini adalah penting untuk memastikan bahawa dana Anda dipindahkan ke akaun Public Bank dengan selamat.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara terperinci tentang cara-cara bank in duit Public Bank menggunakan kaedah-kaedah yang disebutkan di atas. Dengan memahami dan mengikut langkah-langkah yang betul, Anda dapat membuat deposit ke akaun Public Bank dengan mudah dan efisien.

Cara Bank In Duit Public Bank

Cara Bank In Duit Public Bank (Secara Manual dan Online)

Terdapat beberapa cara untuk memasukkan wang ke dalam akaun Public Bank sama ada secara manual atau secara online iaitu melalui kaunter Public Bank, melalui mesin CDM, menggunakan cek, Instant Transfer (IBFT) PBe Online dan dengan Public Bank Online Banking (Inter Bank GIRO).

A. Cara Bank In Duit Public Bank Di Kaunter Public Bank (Manual)

Berikut adalah langkah-langkah untuk cara bank in duit Public Bank di kaunter Public Bank:

 1. Langkah pertama ialah mendapatkan borang bank in duit dari kaunter khidmat pelanggan Public Bank. Anda juga boleh memuat turun borang tersebut dari laman web Public Bank dan mengisi maklumat yang diperlukan.
 2. Kemudian, isikan butiran akaun Public Bank yang ingin Anda bank in duit kepadanya di bahagian yang ditetapkan pada borang tersebut. Pastikan Anda memasukkan nombor akaun yang betul dan sah.
 3. Selepas itu, masukkan jumlah deposit yang ingin Anda bank in dan pastikan ia betul dan tepat. Anda boleh memberitahu pegawai kaunter mengenai jumlah yang ingin Anda bank in atau menulisnya di borang.
 4. Setelah itu, serahkan borang bank in duit dan wang tunai yang ingin Anda depositkan kepada pegawai kaunter Public Bank.
 5. Seterusnya, pegawai kaunter akan memproses deposit Anda dan memberikan resit sebagai bukti transaksi Anda. Pastikan Anda menyimpan resit ini sebagai rekod dan rujukan untuk masa depan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda boleh melakukan bank in duit ke akaun Public Bank dengan mudah di kaunter Public Bank. Pastikan Anda memasukkan butiran yang betul dan tepat untuk memastikan transaksi Anda berjalan dengan lancar.

Baca juga: Cara Instant Transfer Public Bank.

B. Cara Bank In Duit Public Bank Di CDM (Manual)

1. Pakai Kad 

Berikut adalah langkah-langkah untuk cara bank in duit Public Bank menggunakan mesin deposit tunai (CDM) dengan menggunakan kad ATM Public Bank:

 1. Langkah pertama ialah memasukkan kad ATM Public Bank Anda ke dalam mesin deposit tunai dan pilih bahasa yang dikehendaki.
 2. Kemudian, pilih “Deposit” pada menu utama CDM.
 3. Pilih “Dengan Kad” pada menu seterusnya untuk melakukan deposit dengan menggunakan kad ATM Public Bank.
 4. Masukkan nombor PIN kad ATM Anda pada skrin mesin deposit tunai.
 5. Kemudian, pilih akaun Public Bank yang ingin Anda bank in duit kepadanya.
 6. Kemudian, masukkan jumlah deposit yang ingin Anda bank in dan pastikan ia betul dan tepat. Anda boleh memberitahu mesin deposit tunai mengenai jumlah yang ingin Anda bank in atau menulisnya pada skrin.
 7. Kemudian, masukkan wang tunai yang ingin Anda depositkan ke dalam mesin deposit tunai. Pastikan Anda memasukkan jumlah wang yang sama dengan jumlah yang Anda tetapkan pada langkah sebelumnya.
 8. Selepas itu, mesin deposit tunai akan memproses deposit Anda dan mengeluarkan resit sebagai bukti transaksi Anda. Pastikan Anda menyimpan resit ini sebagai rekod dan rujukan untuk masa depan.
 9. Selesai.

Pastikan Anda memasukkan butiran yang betul dan tepat untuk memastikan transaksi Anda berjalan dengan lancar.

2. Tanpa Kad

Berikut adalah langkah-langkah cara bank in duit Public Bank menggunakan mesin deposit tunai (CDM) tanpa kad:

 1. Pertama, masukkan kad pengenalan Anda pada mesin CDM dan pilih bahasa yang dikehendaki.
 2. Kemudian, pilih “Deposit” pada menu utama CDM.
 3. Pilih “Tanpa Kad” pada menu seterusnya untuk melakukan deposit tanpa menggunakan kad ATM.
 4. Kemudian, masukkan nombor akaun Public Bank yang ingin Anda bank in duit kepadanya. Pastikan Anda memasukkan nombor akaun yang betul dan sah.
 5. Setelah itu, masukkan jumlah deposit yang ingin Anda bank in dan pastikan ia betul dan tepat. Anda boleh memberitahu mesin deposit tunai mengenai jumlah yang ingin Anda bank in atau menulisnya pada skrin.
 6. Kemudian, masukkan wang tunai yang ingin Anda depositkan ke dalam mesin deposit tunai. Pastikan Anda memasukkan jumlah wang yang sama dengan jumlah yang Anda tetapkan pada langkah sebelumnya.
 7. Selepas itu, mesin deposit tunai akan memproses deposit Anda dan mengeluarkan resit sebagai bukti transaksi Anda. Pastikan Anda menyimpan resit ini sebagai rekod dan rujukan untuk masa depan.
 8. Selesai.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda boleh melakukan bank in duit/ deposit ke akaun Public Bank dengan mudah menggunakan mesin deposit tunai tanpa kad. Pastikan Anda memasukkan butiran yang betul dan tepat untuk memastikan transaksi Anda berjalan dengan lancar.

Baca juga: Cara Bayar Loan Kereta Public Bank.

C. Cara Bank In Duit Public Bank Guna Cek Public Bank (Manual)

Berikut adalah langkah-langkah untuk cara bank in duit Public Bank menggunakan cek Public Bank:

 1. Pertama, pastikan cek Anda atas nama pemegang akaun Public Bank yang ingin Anda bank in duit kepadanya.
 2. Kemudian, pergi ke mana-mana cawangan Public Bank dan ambil nombor giliran untuk layanan kaunter.
 3. Sila bawa cek Anda ke kaunter dan berikan kepada pegawai bank untuk didepositkan ke akaun Public Bank Anda. Pastikan Anda memberitahu pegawai bank bahawa Anda ingin melakukan deposit menggunakan cek.
 4. Setelah itu, pegawai bank akan memeriksa cek Anda dan meminta Anda untuk mengisi borang deposit dan menunjukkan kad pengenalan Anda.
 5. Kemudian, pegawai bank akan memproses deposit Anda dan memasukkan jumlah yang didepositkan ke dalam akaun Public Bank Anda.
 6. Seterusnya, pegawai bank akan mengeluarkan resit sebagai bukti transaksi Anda. Pastikan Anda menyimpan resit ini sebagai rekod dan rujukan untuk masa depan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda boleh melakukan bank in duit/ deposit ke akaun Public Bank dengan mudah menggunakan cek Public Bank. Pastikan cek Anda atas nama pemegang akaun Public Bank dan pastikan Anda memberitahu pegawai bank bahawa Anda ingin melakukan deposit menggunakan cek.

Baca juga: Semak Baki Pinjaman Kereta Public Bank.

D. Cara Bank In Duit Public Bank Online Guna Instant Transfer (IBFT) PBe Online

Untuk boleh menggunakan perkhidmatan ini, Anda mesti mempunyai dan mendaftar akaun perbankan dalam talian Public Bank dan Anda juga perlu mendaftarkan nombor telefon Anda dalam akaun PBe Anda. Jika ya, sila Anda ikuti langkah cara bank in duit Public Bank di bawah:

 1. Pertama sekali, sila pergi ke laman utama PBe di https://www.pbebank.com/.
 2. Lalu scroll ke bahagian kanan atas laman dan Login ke akaun PBe Anda. Dan pastikan Personal Login Phrase yang tertera adalah tepat dan sama dengan akaun Anda.
 3. Apabila tiba di laman utama akaun Anda, sila Anda tekan butang Fund Transfer.
 4. Kemudian, sila pilih Other Bank Account. Setelah itu, Sub-menu akan keluar, Anda pilih Instant Transfer.
 5. Kemudian, Anda tekan butang To Other Account.
 6. Pada laman seterusnya, akan tertera ruang-ruang yang perlu diisi.
 7. Pada From Account, sila Anda pilih nombor akaun bank Anda yang Anda ingin pindahkan wang Anda.
 8. Pada Beneficiary Bank, sila pilih bank yang dimiliki oleh akaun penerima.
 9. Pada Beneficiary Account No, Anda masukkan nombor akaun bank penerima. Dan pastikan nombor akaun tidak mempunyai sebarang jarak “ “, atau tanda sempang ““.
 10. Pada Beneficiary Account Type, sila Anda pilih Savings/Current Account.
 11. Pada Other Payment Details, sila masukkan sebarang butiran mengenai transaksi ini jika perlu.
 12. Pada Recipient Reference, Anda masukkan rujukan yang berguna untuk penerima.
 13. Pada Transaction Amount (RM), sila Anda masukkan jumlah wang yang ingin dipindahkan. Dan pastikan jumlah wang tersebut:
  • Tidak mempunyai tanda koma,”.
  • Mempunyai dua tanda perpuluhan. Misalnya: RM2500 ditulis sebagai 2500.00
 14. Setelah itu, sila Anda tekan butang Accept.
 15. Pada laman seterusnya, maklumat transaksi Anda akan tertera. Sila semak semula maklumat transaksi Anda.
 16. Kemudian, sila Anda tekan butang Request PAC Now (PAC – Pbe Autentication Code).
 17. Setelah itu, Notification box akan tertera untuk mengesahkan sama ada nombor telefon Anda yang tertera dan sedang disambung ke akaun PBe ini adalah nombor telefon Anda yang sah dan aktif.
 18. Seterusnya, sila tekan butang Close. Kemudian, Kod PAC akan dihantar ke telefon Anda melalui SMS.
 19. Sila buka SMS dan baca dengan teliti. Dan pastikan nama yang tertera adalah nama penerima wang Anda.
 20. Dalam isi SMS, periksa bahagian Serial No. sila pastikan Serial No dalam SMS adalah sama dengan nombor yang terdapat di bahagian PAC Serial pada maklumat transaksi di laman PBe Anda.
 21. Sekiranya betul, pada bahagian PAC di maklumat transaksi aAda di laman PBe, sila masukkan kod PAC yang Anda terima dengan SMS tadi.
 22. Kemudian, Anda tekan butang Confirm. Sekiranya Serial No yang Anda terima di SMS adalah tidak sama dengan PAC Serial di laman PBe Anda, jangan tekan Confirm ataupun memasukkan kod PAC yang diterima. Hubungi bahagian khidmat pelanggan PBe di talian 03-21795000.
 23. Tahniah! Transaksi Anda berjaya. Sekiranya Anda ingin membuat pindahan wang lagi di nombor akaun penerima yang sama pada masa akan datang, sila tekan Store Registration untuk simpan maklumat transaksi ini. Dan tekan butang Print sekiranya Anda ingin cetak transaksi Anda. Dan tekan Back To Home untuk ke laman utama PBe Anda.
 24. Selesai.

Baca juga: Cara Daftar Public Bank Online.

E. Cara Bank In Duit Public Bank Online Dengan Online Banking (Inter Bank GIRO) Public Bank

Sebelum menggunakan perkhidmatan ini, pastikan Anda log masuk ke PBe online banking terlebih dahulu.

Langkah-langkah untuk cara bank in duit Public Bank menggunakan Inter Bank GIRO adalah seperti berikut:

 1. Setelah Anda menekan Fund Transfer, sila Anda tekan Other Bank Account.
 2. Kemudian, sila tekan Interbank GIRO (IBG). Lalu pilih To Other Account.
 3. Pada laman seterusnya, ada terdapat ruang untuk Anda isikan.
 4. Pada From Account, Anda pilih nombor akaun Anda.
 5. Pada Payment Type, sila Anda pilih Funds Transfer.
 6. Pada Beneficiary’s Name, sila masukkan nama penerima.
 7. Pada Beneficiary Bank, Anda pilih bank untuk akaun bank penerima.
 8. Pada Beneficiary Account No, sila masukkan nombor akaun penerima. Pastikan tiada tanda sempang ““, ataupun jarak “ “.
 9. Pada Recipient Reference, Anda masukkan rujukan untuk penerima berkaitan dengan transaksi ini. Misalnya, bisa nombor invois ataupun IOU.
 10. Pada Transaction Amount (RM), sila masukkan jumlah wang yang ingin dipindahkan. Pastikan jumlah wang tersebut:
  • Tidak mempunyai tanda koma,
  • Mempunyai dua tanda perpuluhan. Misalnya: RM2500 ditulis sebagai 2500.00
 11. Kemudian, pada Optional Information, Anda perlu memasukkan jenis pengenalan penerima dan juga nombor kad pengenalan penerima. Optional Information adalah pilihan, sama ada anda ingin isi atau biarkan kosong. Tekan butang Next.
 12. Maklumat transaksi Anda akan tertera. Setelah itu, semak semula maklumat ini.
 13. Kemudian, sila Anda tekan butang Request PAC Now (PAC – Pbe Autentication Code).
 14. Setelah itu, Notification box akan tertera untuk mengesahkan sama ada nombor telefon Anda yang tertera dan sedang disambung ke akaun PBe ini adalah nombor telefon Anda yang sah dan aktif.
 15. Kemudian, tekan butang Close. Setelah itu, Kod PAC akan dihantar ke telefon Anda melalui SMS.
 16. Sila buka SMS dan baca dengan teliti. Dan pastikan nama yang tertera adalah nama penerima wang Anda.
 17. Kemudian dalam SMS, periksa bahagian Serial No., pastikan Serial No dalam SMS adalah sama dengan nombor yang terdapat di bahagian PAC Serial pada maklumat transaksi di laman PBe Anda.
 18. Sekiranya betul, pada bahagian PAC di maklumat transaksi Anda di laman PBe, sila Anda masukkan kod PAC yang Anda terima dengan SMS tadi.
 19. Kemudian, Anda tekan butang Confirm. Sekiranya Serial No yang Anda terima di SMS adalah tidak sama dengan PAC Serialdi laman PBe Anda, maka jangan tekan Confirm ataupun memasukkan kod PAC yang diterima. Dan hubungi bahagian khidmat pelanggan PBe di talian 03-21795000.
 20. Tahniah! Transaksi Anda berjaya. Sekiranya Anda ingin membuat pindahan wang lagi di nombor akaun penerima yang sama pada masa akan datang, sila tekan Store Registration untuk simpan maklumat transaksi ini. Dan tekan butang Print sekiranya Anda ingin cetak transaksi Anda. Atau tekan Back To Home untuk ke laman utama PBe Anda.
 21. Selesai.

Baca juga: Cara Semak Baki Akaun Public Bank.

Kesimpulannya, membuat deposit ke akaun Public Bank adalah proses yang mudah dan boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah. Dalam artikel cara bank in duit Public Bank ini, kita telah membincangkan tentang beberapa kaedah bank in duit yang boleh digunakan, termasuk menggunakan perkhidmatan internet banking atau mobile banking, mengunjungi cawangan bank atau menggunakan mesin deposit tunai yang disediakan oleh Public Bank.

Penting bagi kita untuk memahami dan mengikuti langkah-langkah yang betul untuk memastikan bahawa dana kita dipindahkan ke akaun Public Bank dengan selamat. Jangan lupa untuk memasukkan jumlah deposit yang betul dan mengesahkan transaksi Anda sebelum menamatkan proses bank in duit.

Semoga artikel cara bank in duit Public Bank ini memberikan manfaat dan membantu Anda dalam membuat deposit ke akaun Public Bank. Jangan ragu untuk menghubungi Public Bank jika Anda memerlukan bantuan atau mempunyai sebarang pertanyaan mengenai proses bank in duit. Terima kasih kerana membaca artikel ini.